Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Sveriges lag: skillnad hörselskada o allergi nr 1: Lagar och Bestämmelser ang. Hörselskadade enl. Sennberg AB!

Publicerad 2012-09-17 02:06:22 i Politik!

Lagar och Bestämmelser ang. Hörselskadade enl. Sennberg AB!

Lagstiftning och Standarder

I Sverige är det förbjudet att diskriminera människor p.g.a. funktionshinder vilket omnämns i diskrimineringslagen (2008:567) som trädde i kraft den 1 januari 2009. Den nya lagen består av de tidigare sju diskrimineringslagarna.

Det är därför enligt lag inte tillåtet att diskriminera någon för sitt hinder, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder m.m. Alla ska kunna erbjudas lika möjlighet att verka och deltaga som människor utan funktionhinder.

De lagar och förordningar som berör funktionshindrade tillgänglighet finns att finna på Boverkets hemsida, länkar till lagarna och förordningarna finner du även till höger på denna sida.

Utdrag ur Boverkets byggregler:

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
(Plan och Bygglag, SFS 2010:900, 8 Kap. 1§)
Samlingslokaler och receptioner ska utrustas med teleslinga, IR-system eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.
(Boverkets byggregler BBR, BBR 18, BFS 2011:6, stycke 3:146)
Allmänt råd
Exempel på samlingslokaler är hörsalar, teatrar, kyrkor och större konferensrum som rymmer minst 50 personer.

De senaste åren har flera regler och lagar tagits i bruk som ställer större krav på tillgänglighet, i synnerhet vid ny- och ombyggnationer.

På Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning, finns det riktlinjer om vad du som företag och organisation, landsting eller kommun samt myndighet kan göra och är skyldiga att göra för att underlätta för funktionshindrade personer.

Riktlinjerna innefattar bland annat följande:

Teleslinga
- att den är rätt installerad och dimensionerad
- att flera mikrofoner kopplas till utrustningen, varav några trådlösa
- att teleslingan regelbundet kontrolleras och att detta görs av kunnig tekniker
- att teleslingan är tydligt skyltad och att det tydligt framgår om den endast fungerar i en del av lokalen.
Reception
- att det finns anordning som underlättar kommunikation med personer som använder hörapparat.
Samlingssal
- att rummet har god akustik samt anordning, exempelvis teleslinga, som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att ta del av och delta i verksamheten såväl från salen som från podiet.
Stor vikt vid anpassning för funktionshindrade läggs oftast på framkomlighet och mobilitet, tänk på att hörselnedsättning och andra dolda hinder är både vanligare och minst lika svåra, många rörelsehindrade har även hörselnedsättning och alla måste kunna ta del av information.

Övrigt

1995 antogsen standard som rör fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning som internationellt heter IEC 60118-4 och kan ibland läsas som SS-EN 60118-4 vilket är namnet på den svenska anpassningen. IEC 60118-4 reglerar den standard vad gäller ljudkvalitet som en hörslinga måste hålla. Det är därför viktigt att innan en hörslinga installeras, att mätningar görs i utrymmet för att säkerställa att den installerade slingan kommer att uppfylla kraven i enlighet med IEC60118-4. Detta görs enklast med Ampetronics FSM (fältstyrkemätare) eller med ett mätinstrument från NTI och av auktoriserade installatörer, tekniker eller annan utbildad personal.

Länkar:
Boverket
Hörselskadades Riksförbund
HANDISAM

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela