Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

30/8-2013! Kompletterat! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!

Publicerad 2013-08-30 07:38:40 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

30/8-2013! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!
 
Varken kommunens behovsbedömmare el MAS:ar el Områdeschefer mfl har den blekaste aning om var det finns djur el har funnits djur, hundar, katter, fåglar osv. 
 
Hundar o katter har en stor förmåga att smita o ta sig in överallt. Det är också väldigt vanligt att hundar o katter få glida runt överallt utan kontroll el tillsyn. Det är också väldigt vanligt att personalen tar med sig sina egna hundar på varje arbetspas. Detta gäller även föreståndare o andra chefer. Det förekommer även att avsökande regelbundet tar m sig sina djur.
 
Jag har även varit m om att arbetsrehab.-konsultfirmor (8-10st firmor o omgångar) slentrianmässigt o regelmässigt undvikit att kontrollera arbetsmiljön innan jag skickats på arbetsträning. Vilket inte fungerat. 
 
Jag har även regelmässigt utsatts för utredande PS-test-formulär som saknat relevans för mitt funktionshinder, en medicinsk sjukdom m stora relevanta krav på omgivningen vilket orsakat o orsakar problem för omgivningen.  Vilket utgjort hinder för mig att erhålla o behålla att arbete inom hälso- sjukvård o omsorg. Dom verksamheter som ska klara av att m kort varsel ta hand om mig o andra m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter.
Vilket dom inte klarar.
 
Hade jag suttit i rullstol hade rehab.konsulterna haft det mentala biblioteket från A-Ö på det mentala skrivbordet direkt.
 
Jag har pga allt detta haft följande mardröm på sista tiden
 
Jag har vaknat i princip varje natt av att jag drömt om att jag dör kvävningsdöden m en katt svassande runt näsan på mig o en hund som en krok bredvid mig på täcket......... Utan att kunna göra ngt åt det...... Pga jag inte når larmknapoen, det saknas personal intresse kunskap...... Osv. 
Jag drömmer om att jag innan jag dör förtvivlat skräckslaget söker larmknappen, fumligt o svagt slår i sängens räcken o i sängbordet o river ned saker från det osv osv innan jag slutligen dör kvävd. Med en pingpongboll till tunga o igensvullna ögon o tät näsa o en åtsnört igensvullet svalg..... En mkt obehaglug strypsnara-känsla.... Som jag upplevt förr.
 
Äldreomsorgens boendeformer ar inte vanliga lägenher. Vi är tvingade att bo på särskilda boendeformer när vi pga sjukdomar o skador inte längre klarar att 'bo hemma' själva längre pga högt vård- o omsorgsbehov. Det är inte ngt man kan klara av själv längre pga olika former av sjukdomar o demenser osv. 
Det är väldigt bekvämt för kommunerna att skylla på att omsorgens rum o lägenheter betraktas som omsorgstagarens egna privatas hyreslägenhet. Vilket gör att kommunen frånsäger sig allt ansvar för den uteblivna allergi- o överkänslighetsanpassningen o kontrollen av rum o lägenheter. Vilket inte fungerar för oss m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter mm.
 
När vi själva kan välja hyres/insatslgh o hus utifrån som varit o är djur rök/damm parfym/irriterande doftfritt så är det lugnt. Vi kan då även hindra att djur tar sig in genom öpppna dörrar o fönster. Vi kan då också hindra 2-benta vandrande parfymflaskor från att komma in. Vi klarar då också av att byta in- o utluftsfilter i ventilationsanläggningen o rengöra aggregatenkliv klarar även av att veckostäda o hålla undan dammet som trots alla försiktighetsåtgärder fortfarande innehåller allergener o irritanser som kan orsaka aktiverade symtom om det blir för hög konsentration. Koncentrationer som oftast är mkt lägre än dom normala gränsvärdena för god boende- o arbetsmiljökontroll. Detta gäller även offentliga lokaler osv. Vilket gör att vi m allergi o överkänslighet har krav på åtgärder utöver vanlig  a miljökontroll.
 
Jag har som grädde på moset även varit med om att från fredag till måndag 'köras över' o hänsynslöst 'bli manglad ned i avgrunden' av områdeschef o geriatrikavd.föreståndare när pappa skulle flyttas från ger.avd till särskilt boende. Tvärt emot dom krav på djur- rök-/damm parfym-/irriterande doftfritt som ställts på boendet iom våra allergier/överkänsligheter när ansökan på särskilt boende gjordes 3 månader + inneliggandetiden + utskrivningsklartiden före.
 
Det fanns mao mkt gott om tid att bestämma plats o utbilda o anpassa personal vård- o omsorgstagare o anhöriga på boendet, i hela trapphuset o gårdsplanen osv osv.
Jag har dessutom blivit utestängd från min svärmors boende på Julafton 2012. Pga jag protesterade o blev ledsen bestört o arg pga man trots grundlig information släppte in hund på boendet. Jag är fortfarande chockad av hur överlägset o högfärdigt en av dom medföljande anhöriga betedde sig gentemot mig. Liksådant blev jag av hur en av personalen betedde sig När hon kränkande o vedervärdigt kastade ut mig.
 
Det är diskriminering av värsta sort. Gränsande till misshandel. Jag har inte ens rätt att bli arg o försvara mig O min hälsa.
 
O så har jag ett berg av mediciner. Hjärtsvikt pga hjärtmuskelskada efter infarkt i samband m isår infektion 1995. Jag har drabbats av hjärtastma/hosta lunginfiltrat ödem o hjärtmuskelförstoring pga skadan. Hjärtat påverkas dessutom av alla försämringar i lungorna. Sk astmahjärta uppstår.
Det skulle underlätta väldigt mkt för mig om hälso- o sjukvård o omsorg anpassade sig medvetet efter våra krav på Reglerat djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt istf att reagera som i en sandlåda m -göra-tvärtom-reaktioner- o -ja-ska-minsan-inte...- o -hon-ska-d.....r-inte-komma här o.....- osv osv osv....

28/8-2013! Kompletterat! Klassificering av hotell! Allergi-/Överkänslighetsanpassning!

Publicerad 2013-08-28 08:50:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

28/8-2013! Klassificering av hotell! Allergi-/Överkänslighetsanpassning!
 
För att överhuvudtaget få den första stjärnan ska följande krav på allergianpassning uppfyllas:
 
Jag anser att det ska finnas djur- rök- parfymfria rum o stugor osv m små flygflaskor m parfymfritt schampo balsam o tvål. Vandrarhemsanläggningar ska också ha det liksom parfymfria städ- o diskmedel.
 
Stugor osv ska ha grusplan runt liksom ett avgränsande staket m person/bilgrind för att utgöra gräns för katter o hundar mm. Samt underlätta tillsynen över allergiska/överkänsliga småbarn i värsta springaråldern. Samt  ngn form av lekställning o ev en sandlåde m lock. Ev grönska ska utgöras av barrväxter som tuja gran o en.....
 
Oparfymerade produkter för hygien hud hår styling ska finnas i små förpackningar att köpa i camping o hotellbutik. På campingar vandrarhem stugor osv ska det finnas oparfymerade tvätt- städ- o diskmedel att tillgå.
 
Stugor o rum osv ska ha åtminstone en säng av kommunal hemtjänsttyp. Dvs höj o sänkbara osv. Övriga sängar kan ha normal standard. 
Toalett o dusch ska vara användbara för rullstolsburna allergiska o överkänsliga personer. O alla sängar ska vara utrustade m ABC-Allergy Controll Barrier för att sänka halterna allergener/irritanser o underlätta/effektivisera städningen. En städning som ska utföras enligt allergi-överkänslighetsrutiner. Väggar tack o golv bör vara släta för att underlätta storstädning. Täcken kuddar filtar o gardiner skatvättas m oparfymerade tvättmedel. Det kan vara ekonomiskt o arbetsmiljömässigt försvarbart att hela anläggningen städas osv m oparfymerade produkter. O att alla toaletter utrustas m oparfymerade produkter.
 
Stugor o rum osv ska vara tillgängliga för allergiska-överkänsliga personer sittande i rullstol.
 
Fakta klassificering av hotell!
 
 http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Klassificering_av_hotell
 
Klassificering av hotell används för att vägleda samt underlätta för konsumenter vid val av hotell. Många system använder sig av stjärnor för att signalera nivå men även andra typer av ikoner och symboler används. American Automobile Association använder sig exempelvis av diamanter istället för stjärnor.[1]
 
De flesta större aktörerna redovisar resultaten i skala om 5 nivåer (1-5 stjärnor) men det förekommer anläggningar som anser sig vara bättre än den högsta nivån och utger sig för att ha sex eller till och med sju stjärnor. Detta fenomen ses dock av branschen enbart som reklam.
 
Det finns idag inget officiellt globalt system för hotellklassificering. Några större aktörer, exempelvis Startle (internetversionen av Forbes Travel Guide)[2], genomför dock interkontinentala bedömningar. Vissa länder har officiella nationella system, ofta framtagna av landets branschorgan för hotellnäringen. Bara inom Europa fanns det tidigare nästan 30 länder som hade olika sätt att sätta stjärnor på hotell[3].
 
Dessutom förekommer det regionala system och tolkningar i vissa länder[4]. Exempelvis har man i Italien 20 olika regionala system[5].
 
Utöver detta använder sig även researrangörer och bokningssidor på internet av egna varianter av graderingar och kriterier. Allt från bollar och solar till bokstäver förekommer.
-----------------------
HOTREC’s 21 principer
Med ett seminarium i Bergen 2004 påbörjade HOTREC[6] en process för att försöka harmonisera kriterierna för klassificering av hotell inom Europa. En lista med 15 principer togs fram och antogs av medlemsländerna. Denna utökades till nuvarande 21 principer under 2009[7]. Dessa innefattar grundläggande regler för struktur av klassificeringssystem för att underlätta en gemensam hantering av de nationella/regionala hotellklassificeringssystem runt om i Europa. Principerna innehåller bland annat krav på regelbundna inspektioner utförda på plats på anläggningen.
--------------------
RedigeraEuropeiska hotellklassificeringssytemet - Hotelstars Union
Då det inte tidigare funnit något gemensamt officiellt system för klassificering av hotell inledde några av medlemsländerna i HOTREC ett projekt för få igång en harmonisering av de befintliga systemen i Europa. Projektet ledde fram till att man den 14 december 2009 bildade Hotelstars Union.[8] De sju ursprungsländerna Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike enades om att följa ett gemensamt kriteriesystem. Implementeringen påbörjades 2010 och systemet har sedan dess även antagits av Luxemburg[9], de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen[10]. Hotelstars Union omfattar idag 14 länder med knappt 20.000 hotell runt om i Europa[11] samt Malta.
 
 
Systemet består av 270 kriterier[12]. Kriterierna är uppdelade i två kategorier:
 
- Obligatoriska kriterier som måste uppfyllas för att erhålla stjärnklass
 
- Tilläggskriterier där ett visst antal poäng måste uppnås för att erhålla den stjärnklass som de obligatoriska kriterierna indikerar.
 
 
För samtliga stjärnklasser krävs, utöver de obligatoriska kriterierna, ett antal tilläggskriterier för att uppnå stjärnklass. Därutöver bedöms även hotellet i sin helhet vad gäller underhållsstandard, kvalitet på möbler och utrustning samt allmänt intryck.
 
För varje stjärnklass är det möjligt att uppnå en så kallad superiornivå för hotell som erhåller ett större antal tilläggspoäng.
 
 
De olika stjärnklasserna kan sammanfattas med följande obligatoriska kriterieexempel:
 
Utdrag ur kriterielistanSuperiortillägg
 
En
 
Hotell med primärt gemensamma utrymmen för bad/wc, handduk, centralvärme, frukostservering
samt tillträde dygnet runt, möjlighet till väckning, daglig städning av rum.
 
Rummen har privat badrum/wc samt TV.
 
Två
 
Hotell har, utöver krav för 1*, badlakan samt handfat med tvål duschkräm och sänglampa på rum.
Dessutom ska minst 40 % av rummen ha privata badrum/wc och TV.
 
Rummen har privat badrum/wc samt TV.
 
Tre
 
Receptionsservice minst 14 timmar, rummen utrustade med privat bad/wc, hårtork, helfigurspegel,
bagagestativ, arbetsbord, radio, TV, möjlighet till internetuppkoppling, möjlighet till bagageservice,
 
tvättpåse, skoputsmöjligheter, hiss.
 
Hotellet har tillräckligt antal tilläggspoäng för att uppnå "Superior"
 
Fyra
 
Reception bemannad minst 18 timmar, hotellet bemannat dygnet runt, bar minst 6 dagar i veckan,
bekväma möbler, safebox, gästdator, internetuppkoppling i rum, minibar alt. room service, middagsservering
 
minst 6 dagar i veckan och roomservice med mat (gäller ej Garnihotell), dagstidningar, syservice, hiss.
 
Hotellet har tillräckligt antal tilläggspoäng för att uppnå "Superior"
 
Fem
 
Reception bemannad 24 timmar, sviter, extra toalettartiklar på rum, badrock och tofflor, extra kuddar,
urval av kuddar, bekväma sittplatser i rum, bar 7 dagar i veckan, lunch och middag 7 dagar i veckan,
 
minibar, roomservice dygnet runt, bagageservice, strykservice, tvättservice samma dag, second
 
service/turn down, mystery checking
 
Hotellet har tillräckligt antal tilläggspoäng för att uppnå "Superior"
 
-------------------
RedigeraHotellklassificering i Sverige
I Sverige utförs den officiella hotellklassificeringen enligt Hotelstars Unions 270 kriterier. Inspektörer från Visita – Svensk besöksnäring genomför årliga inspektioner på plats på anläggningarna.
-----------------------
RedigeraÄldre system
2003 infördes det första officiella nationella klassificeringssystemet i Sverige. Efter påtryckningar från kund- och beställarsidan fick branschorganisationen SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (numera Visita- Svensk Besöksnäring) uppdraget att ta fram ett fungerande system. Syftet var att underlätta för konsumenter och researrangörer vid val av hotell. Organisationen antog det då befintliga danska systemet som varit i bruk sedan 1997. Senare antog även de baltiska staterna grunderna i samma system. Det nordisk-baltiska systemet var aktivt fram till införandet av det europagemensamma klassificeringssystemet Hotelstars Union 2010. Systemet baserades på enbart obligatoriska kriterier och innehöll 137 kriterier.
 
 
Nedan presenteras de gamla svenska och tyska klassificeringssystemen:
 
Svensk klassificeringsstandardTysk klassificeringsstandard
EnFör en stjärna gäller: Gemensamma toaletter och bad/dusch motsvarande minst 10% av rummens antal, centralvärme, frukostservering, tillträde dygnet runt (på natten med nyckel i allmänhet). Underhållsstandard i relation till stjärna.Turist: 12 m² för dubbelrum. Alla rum med toalett, handfat och dusch eller badkar. Telefon i korridor el reception. TV. Daglig städning. Värdeförvaring i reception.
TvåMinst 40% av rummen måste ha privat toalett och bad/dusch. Möjlighet att köpa förfriskningar. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.Standard: 16 m² för dubbelrum. Enstjärning plus: Bord och klädskåp. Kontokort tas emot.
TrePrivat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång till gäst-PC, hotellet bemannat dagtid, hiss samt rökfria rum. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.Komfort: 18 m² för dubbelrum. Tvåstjärning plus: hårfön, stolar, internet, dryck i rummet. Radio och musikanläggning. Telefon i rummet. Receptionist kan anropas på natten. Värdeskåp i reception eller rum. Engelskspråkig personal.
FyraDet krävs restaurang med bordsservering (gäller ej om hotellet är klassat som Garni), minibar/roomservice, hotellet bemannat dygnet runt, internationella TV-kanaler, 100% nätuppkopplade rum, fotokopiering, tvättservice, inredningskomfort. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.Förstklassig: 18 m² för dubbelrum. Trestjärning plus: Soffa. Rejäl yta för avställning. Badrock, tofflor. Reglerbar rumstemperatur. Receptionist kan anropas på natten, finns i reception 18 timmar/dygn. Bar nära receptionen. Sittgrupper vid receptionen. Roomservice inkl frukost på rummet. À la carte-restaurang.
FemMaximalt fem stjärnor får det hotell som därutöver har à la carte-restaurang, pool och/eller bemannat gym, och/eller bemannad bastu-relaxavdelning, luftkonditionering, safebox på rum, generellt exklusiv inredning, sviter. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.
-----------
RedigeraFotnoter
^ ”What is this?”. http://ww2.aaa.com/aaa/common/Tourbook/diamonds/whatisthis.html. Läst 18 juli 2012.
^ ”About Startle”. http://www.startle.com/about/main. Läst 18 juli 2012.
^ ”Hotel Stars in Europe”. http://www.hotrec.eu/hotel-stars-in-europe.aspx. Läst 18 juli 2012.
^ ”Hotel classification system in Spain”. http://www.cehat.com/frontend/cehat/Hotel-Classification-System-In-Spain-vn2682-vst328. Läst 18 juli 2012.
^ ”Classification Summary Italy” (pdf). http://hotrec.prod.altasys.be/files/view/305-classification_summary_italy.pdf. Läst 18 juli 2012.
^ ”HOTREC - European trade association of hotels, restaurants and cafes”. http://www.hotrec.eu/default.aspx. Läst 18 juli 2012.
^ [http://www.hotelstars.eu/userfiles/files/se/downloads/HOTREC_principer_se.pdf ”HOTREC’s 21 principer för gemensam hantering av nationella/regionala hotellklassificeringssystem i Europa”] (pdf). http://www.hotelstars.eu/userfiles/files/se/downloads/HOTREC_principer_se.pdf. Läst 18 juli 2012.
^ ”The founding of the Hotelstars Union to lead to harmonised Hotelstars in Europe”. http://www.hotelstars.eu/en/?open=News&NewsID=3. Läst 18 juli 2012.
^ ”Luxembourg becomes a member of HOTREC and the Hotelstars Union”. http://www.hotelstars.eu/en/?open=News&NewsID=56. Läst 18 juli 2012.
^ ”Estonia, Latvia and Lithuania join the Hotelstars Union”. http://www.hotelstars.eu/en/?open=News&NewsID=18. Läst 18 juli 2012.
^ ”Hotelstars Union”. http://www.hotelstars.eu/. Läst 18 juli 2012.
^ ”http://www.visita.se/PageFiles/1902/Kriterier%202010%20master%20ver10.pdf” (pdf). http://www.hotelstars.eu/. Läst 18 juli 2012.
 
 
RedigeraReferenser
Det svenska klassiciferingssystemet
Stars in Europe
www.startle.com
www.hoterec.eu
 
 
 

27/8-2013! Kompletterat! Äta ute! Föredömligt bemötande!

Publicerad 2013-08-27 16:23:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

27/8-2013! Kompletterat! Äta ute! Föredömligt bemötande!

Jag var ute o åt lunch i dag efter uträttat ärende. Det var på Hotell Björkens restaurang (Sodexo). O jag o min make Michael har ätit middag där flera ggr pga vissa orsaker. Nu denna gång var jag där själv o åt lunch.

Det har varit mkt mkt trevligt o tryggt iom att personalen som bemannar restaurangen har bemött mig o min omfattande allergi o överkänslighet på ett mkt mkt bra sätt. Artigt omtänksamt respektfullt o kunnigt. O att dom har bra råvaror samt kockar i tjänst som kan laga till anpassad mat.

Jag har känt mig lika befriad från oro o rädsla varje gång jag har varit där o ätit. Det finns inte ord för hur skönt det känns att få uppleva detta. 

Det  som jag ev kunde önska i övrigt är att det kunde ha varit mer fantasifulllt tillagat.
MEN! Det är underbart att veta o känna att jag mår bra av maten. 
Det andra som gör mig lite ledsen är att detta är en restaurang på ett patienthotell. Dom är vana vid allergier o överkänsligheter. Det som gör mig ledsen är att jag inte får samma goda bemötande på andra restauranger. Det blir en massa jobbiga diskussioner el konstigt kroppsspråk som säger mig att jag eg inte är välkommen tillbaka.
 
Jag är född 1957 o första gången skolmaten fungerade som den skulle var hösten 1988..... När jag började SSK-utbildningen. Orsaken var att Vårdgymnasiet Högskolan tog skolmaten från lasarettsköket........

Jag höll på att falla baklänges när jag kom på att det fungerat i flera månaders tid utan störningar. O jag kom också på hur djupt kränkande det var att komma till skolbespisningen o vara hungrig o inte få ngn mat. Mötas av -Ja just ja! Du ska ha annan mat! Var har vi den? Jaha inte här! Inte där (På spisen!) I kylskåpet? Nähä! Vad har vi i frysen? Det var väldigt mkt uppstekt pannkaka o palt. O stekt falukorv....... Att jag inte blev mentalt allergisk mot stekt falukorv förvånar mig. Jag fick oftast fara hem o äta lunch. Mamma mer el mindre tvingades vara hemma pga den dåliga respekten för min sjukdom...

Andra skolår så har det ofta varit samma biffar 5dgr/vecka..... Det har ofta varit mkt torftigt o inte näringsmässigt fullständigt...... Som om det handlade om att 'lära mig veta hut' o inte vara så tejput i maten. Dvs petig i maten.

O jag anser att jag bör få bättre o mer väl tillagad mat på en restaurang än vad jag o min make själva kan åstadkomma hemma.
Dvs snyggt prydligt o näringsmässigt fullständigt. Även om det råkar vara lunchrusning.
En talrik m köttbullar o ris utan ngt mera är oförskämt o knappast försvarbart för en utbildad kock på en riktig restaurang. Jag är också väl medveten om att en talrik m köttbullar o ris är höjden av lycka i många länder m svår fattigdon.

Men!

Hotell- o Restaurangutbildade kockar bör vara utbildade i -Kost vid sjukdom-.

Ngt annat är ren skandal o diskriminering.
Detsamma gäller kunskaperna om kocher, halal, vegan o vegiterisk kost på olika nivåer, fruterianer osv osv osv. 

28/7-2013! Apropå ventilation värme o kyla!

Publicerad 2013-08-27 15:36:04 i Allmänt

28/7-2013! Apropå ventilation värme o kyla!
 
Vi hade en kille från Umeå Energi hos oss som kollade fjärrvärmeanläggningen. Han gav även råd om hur man kan spara pengar....
 
O det var genom att stänga ventilationen när utetemperaturen är -15 *C el lägre på vintern. Ventilationen ska då fungera genom SK självtagna......
Vilket självbedrag?
I moderna o täta hus?
 
Gör man så i kommunala o landstingsägda hus klarar man knappast kravet på  luftväxling på arbetsplatserna o skola omsorg mfl verksamheter. O inte heller på allmänna lokaler för kultur osv osv. Inte undra på att personalen klagar på att det är kvavt instängt o dåligt m luft. O att vi med allergi o överkänslighet får problem. 
 
Min erfarenhet är att luften varit bra i ett halvår typ efter superrengöring av ventilationsaggregat o ventilationstrummor o filterbyte för att sedan försämras i rask takt till samma tillstånd som innan den stora atbetsmiljöåtgärden. Samma  temporära förbättring av luftkvallireten sker vid aggregatbyte.
 
Det enda som ger konstant förbättrad ventilation är tätare filterbyten o ingen avstängning av ventilationen vid yttertemperatur på -15*C el lägre. 
 
Jag var en mkt snabb sväng på UMU:s bibliotek förra vintern o det var gräsligt grymt dålig luft.... 
 
Jag fattar inte hur dom tänker.......
 
Men å andra sidan så var jag o Michael bla o tittade på Falu Koppargruva. O historiskt sett var det så grymt dålig luft där förr i tiden pga alla eldar att man inte såg handen framför sig när man gick bland husen till o från jobbet..... 
O det eldades ju i gruvgångarna också för att spränga berget.....
 
Så detta m dålig luft är i o för sig inte ngt nytt.
O kampen för bra arbetsmiljö fortsätter.

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela