Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

PEF-Scale-Diagram-EU13826-standard/Wright-McKerrow´!

Publicerad 2012-08-29 09:40:00 i Diagnostisering

 PEF-Scale-differanser visade som kurvor.
 
1- EU-13826-standard scale illustrearas av raklinje med ringar: 5 liter/minut-intervaller.
 
2- Wrtight-McKerrow scale illustreras av kurvig linje med kryss: Kraftigt varierande intervaller.
W-McK börjar på 41 l/minut under EU-s, som börjar på 60 L/minut, och går därefter fort upp över EU-skalan.
Varefter den svingar sig högt upp över EU-standarden.
Slutligen dyker den ned under EU-standarden igen uppe på höjden och skillnaden blir återigen mkt stor. W-McK slutar på 800 L/minut och EU-13826-Standard slutar uppe på 877 L/minut
 
Kurvorna skall jämföras i lodrätt led.
 
Det är anmärkningsvärt vilken stor skillnad det är på kurvorna. Över under och i varierande hög grad av skillnad. Risken för felaktigheter i bedömningen är mkt stor. Man måste ha båda skalorna framför sig för att veta om PEF-värdet är OK eller inte.
Eftersom astma bedöms efter nedanstående kriterier (Landstignet i Östergötland) måste man veta vilken skala som används.
Det gör stor skillnad på om >20% tas på ett högre W-McK eller det motsvarande lägre EU-standarden.
Likadant om >20% ett lägre W-McK eller det motsvarande högre EU-standarden.
Det styr läkarens vilja till behandling. Och det styr hela behandlingsrutinen.
 
Jag har varit med om mkt när det gäller PEF-Meter Mini Wright på vårdcentralen.  Det har dock inte hänt på Lung-Allergimott. Membranet har varit trasigt och PEF-en byttes inte trots tillsägelse flera ggr.
 
Jag har, med återhållet motstånd från vissa läkare, tvingats blåsa i den gamla ursprungliga PEF-metern från 50-talet. Se tidigare inlagd bild. Som om detta skulle bevisa att jag i själva verket var bra....
 
PEF- Meter Mini Wright visar INTE tillståndet i dom perifera luftvägarna. Det gör endast ansträngningsprovokation. Cor/Pulm Arbets-EG (Hjärt/Lung Arbets-EKG) samt MAX-Test på Idrottsmedicin. Det är endast dessa tester som visar om det föreligger Hyperventillation eller hypoventillation. Återkommer på denna punkt.

Diagnostik och utredning

Astma - lungfunktionsdiagnostiska kriterier

  • Variabilitet PEF > 20%
  • Reversibilitet PEF > 15% eller > 60 liter per minut
  • FEV1 > 12% och minst 200 milliliter
  • Ansträngningstest PEF sjunker > 15%, FEV1 sjunker > 10%
  • Peroral steroidtest PEF stiger > 20% eller FEV1 stiger > 12%
 
 
Min grafiska illustration av differanserna mellan EU-13826-standard och Wright-McKerrow.
 
 
 
 

Rättelse i: EJ anpassad hemtjänst!

Publicerad 2012-08-29 07:51:18 i RIS- Huvudlöst bemötande!

Rättelse i sista stycket andra raden:

Det står: Läkarboken 2011-12.
Det skall stå: Läkemedelsboken 2011-12.

Rättad text:
När pappa bodde hos oss ca 2,5-3 år så fick han hemtjänst på slutet innan han flyttade.

Denna hemtjänst söktes med kravet djur- rök- parfym-/irriterande doftfri. Vilket inte infriades.

Både den kommunala o den privata personalen kom parfymerade. Den som var MINST parfymerad kom. I hur hög grad dom andra kraven uppfylldes kan jag inte säga eftersom jag inte tog några miljöprover på personalen.

Parfymen å andra sidan gick av egen kraft uppför trappan o hälsade på mig o min make Michael där vi satt i TV-soffan o skulle vara lediga så att säga. El åtminstone jag som på slutet var vaken dygnet runt för att bistå min orolige far.

Efter att personalen gått så var jag tvungen att vädra korsdrag för att få ut parfymen. Detta skedde 2 ggr/ dag. Morgon o kväll.

Detta felaktiga beteende talade jag om för ansvariga personer. Även handläggare o behövsbedömmare.

Jag tog då o tar fortfarande för givet att denna medicinska sjukdomen allergi/överkänslighet skulle o ska respekteras i hanteras på ett vuxet professionellt o ansvarigt sätt enligt dom krav som sjukdomen ställer.

Jag tar för givet att EN tillsägelse ska räcka.

Utan långdragna diskussioner med ansvariga vars argument grundas o motiveras av deras egen bekvämlighet fåfänga o rädsla för konflikter med djurägare rökare perfymerade.

När pappa sedan övergick till korttidsboende för avlastning o sedan till långtidboende så var det samma konflikt o totala överkörningen. Jag återkommer med den historien.

Jag idiotförklarades mer el mindre. Trots djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt i ansökningarna till både korttids- o långtidboende så var det ett överkörande hällvittä. O är i princip det än i denna dag. Trotts flera år av kamp!

DET SKA RÄCKA MED EN GÅNGS INFORMATION!
Sedan SKA det fungera klockrent utan långdragna diskussioner som endast går ut på att jag som A/Ö ska ge mig o acceptera påverkan o försämring tvärt emot rekommendationerna för vård o behandling av A/Ö.

Läs icke farmakologisk behandling av astma i Läkemedelsboken 2011-12. Där jag måste tillägga angående kvalster i madrass kudde o täcke att det finns tydlig forskning, återkommer, som visar att mängden/halten minskar när det gäller alla allergener o irritanser vilket gör att mängden läkemedel minskar. Det gör det också i mkt hög grad lättare att städa vilket är ett mkt mkt stort plus i kanten.

Ej allergianpassat hemtjänst!

Publicerad 2012-08-29 07:39:53 i RIS- Huvudlöst bemötande!

När pappa bodde hos oss ca 2,5-3 år så fick han hemtjänst på slutet innan han flyttade.

Denna hemtjänst söktes med kravet djur- rök- parfym-/irriterande doftfri. Vilket inte infriades.

Både den kommunala o den privata personalen kom parfymerade. Den som var MINST parfymerad kom. I hur hög grad dom andra kraven uppfylldes kan jag inte säga eftersom jag inte tog några miljöprover på personalen.

Parfymen å andra sidan gick av egen kraft uppför trappan o hälsade på mig o min make Michael där vi satt i TV-soffan o skulle vara lediga så att säga. El åtminstone jag som på slutet var vaken dygnet runt för att bistå min orolige far.

Efter att personalen gått så var jag tvungen att vädra korsdrag för att få ut parfymen. Detta skedde 2 ggr/ dag. Morgon o kväll.

Detta felaktiga beteende talade jag om för ansvariga personer. Även handläggare o behövsbedömmare.

Jag tog då o tar fortfarande för givet att denna medicinska sjukdomen allergi/överkänslighet skulle o ska respekteras i hanteras på ett vuxet professionellt o ansvarigt sätt enligt dom krav som sjukdomen ställer.

Jag tar för givet att EN tillsägelse ska räcka.

Utan långdragna diskussioner med ansvariga vars argument grundas o motiveras av deras egen bekvämlighet fåfänga o rädsla för konflikter med djurägare rökare perfymerade.

När pappa sedan övergick till korttidsboende för avlastning o sedan till långtidboende så var det samma konflikt o totala överkörningen. Jag återkommer med den historien.

Jag idiotförklarades mer el mindre. Trots djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt i ansökningarna till både korttids- o långtidboende så var det ett överkörande hällvittä. O är i princip det än i denna dag. Trotts flera år av kamp!

DET SKA RÄCKA MED EN GÅNGS INFORMATION!
Sedan SKA det fungera klockrent utan långdragna diskussioner som endast går ut på att jag som A/Ö ska ge mig o acceptera påverkan o försämring tvärt emot rekommendationerna för vård o behandling av A/Ö.

Läs icke farmakologisk behandling av astma i Läkarboken 2011-12. Där jag måste tillägga angående kvalster i madrass kudde o täcke att det finns tydlig forskning, återkommer, som visar att mängden/halten minskar när det gäller alla allergener o irritanser vilket gör att mängden läkemedel minskar. Det gör det också i mkt hög grad lättare att städa vilket är ett mkt mkt stort plus i kanten.

Lämnat info. om min A/Ö till Eriksdals ÄC Holmsund.

Publicerad 2012-08-28 12:37:13 i Allmänt

Jag har nu varit med info om min allergi/överkänslighet till Tina Lundvik m personal på Eriksdals äldrecenter eftersom dom inte har ngn respekt för min A/Ö.
Jag hade på mig halvmasken med endagsfilter. Jag har dessutom varit förkyld o jag var inte feberfri i går em. Jag har fortfarande sämre lungor o dom är känsliga. Men jag kan cykla o lungorna blir inte sänre av ansträngningen. Jag får upp slemmetockså.

Överlämnad info:
-Läkarintyg
-Receptlista från apoteket 5sidor....
-Reaktionssätt för olika allergen- o irritansgrenar.
-Matallergi-överkänslighet.
-Medicinering

Info om A/Ö:
Utdrag ur Läkemedelsboken 2011-12:

-Icke farmakologisk behandling
av astma.
-Viktiga skillnader mellan astma o KOL
-Behandlingsmål vid astma.
-Grad av astmakontroll
-Svårighetsgradering och behandling av akut astma
-Stadieindelning av KOL.

-Allergi o överkänslighet är en medicinsk sjukdom o inte en psykiatrisk sjukdom.

Jag sade också att:

-Allergi o överkänslighet skall respekteras o dess krav ska säkerställas utan diskussion.

-Jag nu förväntar mig att få ordentligt gehör för kraven.


Jag sade inte:

Det är faktiskt så att:

-Personalen som är i tjänst är det i kraft av utbildning o i många fall pga legitimation. Dom är ansvariga iom detta.

-Jag har dessutom rättigheter som anhörig till vård- o omsorgstagare på särskilt boende.

-Jag kan inte bo i trappuppgång med djur. Det går bara inte. Inpyrda hissar o trappuppgångar orsakar reaktioner. mer el mindre uppenbara o tydliga.

Skickat till Tina Lundvik!

Publicerad 2012-08-27 13:11:54 i Allmänt

E-mail till Tina Lundvik!

Rubrik: Kommer i em!

Med andningsskydd o gedigen fullständig information om min A/Ö o dess medicinering o dess miljökrav.

Dvs! Jag kommer till avdelningen.

Därefter förväntar jag mig fullständig hörsamhet från samtliga när det gäller miljökraven. Både från ledning personal anhöriga o övriga medboende mfl.

Med vänlig hälsning!
Gerd Lundsten
Umeå

Skickat från min iPhone

Kontaktat VH-Assistans!

Publicerad 2012-08-27 12:37:03 i Allmänt

Skickat följande frågor per e-mail till VH-Assistans med anledning av bla okontrollerad djurnärvaro på särskilda boenden.

Hej Veronica!

Jag behöver hjälp.

Frågan är bara om du, ditt kontor o övriga lokaler på Vasagatan 6 är allergi/överkänslighetsanpassade så att jag kan komma.
Jag vet att du har hund. Det har jag sett.
Jag tror att du röker. För det var förmodligen du som kom körande i din permobil, el vad modellen o märket nu heter, över gatan här på Umedalen rökandes en cigarett. Det såg då ut som du.

Huruvida du är parfym-/irriterande doftfri vet jag ej.

Så det är frågan om du o lokalerna är tillgängliga för mig o andra med allergi/överkänslighet mot djur rök/damm parfym/irriterande dofter.

Så att vi också kan få juridisk hjälp.....bla!

PS!
Jag kanske ska komma iförd andningsskydd????
O engångs skyddsoverall.....

Mvh!
Gerd Lundsten
Umeå

Skickat från min iPhone

RIS till Enhetschef Tina Lundvik!

Publicerad 2012-08-27 09:50:00 i RIS- Huvudlöst bemötande!

Rättat:
Ett megastort RIS till Tina Lundvik för att hon fortfarande TROR att det är OK att djur går in på det särskilda boendet bar dom går raka vägen.... Personal omsorgtagare besökare praktikanter studerande elever osv drar sedan runt på allergener/irritanser till gemensamma utrymmen och till allergiska/överkänsliga personer. Mao dit dom inte ska.
 
Jag är DÖLESS på att diskutera dessa saker.
 
Hon ville dessutom att jag skulle komma och prata med henne.
Hon är knappast anpassad.
Ett beslök hos henne med den överkörning som jag blev utsatt för per tfn hade bara blivit ytterligare ett bevis på att jag inte har ngn rätt att leva.....
 
Allergi/överkänslighet ÄR EN MEDICINSK SJUKDOM!
INTE ngn psykiatrisk sjukdom.
Dom absoluta miljökrav som ställs ställs utifrån en medicinsk sjukdom och är INTE orsakade av ngn psykiatrisk sjukdom.
JAG ÄR DÖLESS!
 
Dom slickar hund- och kattägarna i röven. Och dom är såååå lena och inställsamma i rösten sååå.  När dom försöker få mig att acceptera en icke anpassad miljö. Vilket jag inte gör!
 
Det är lättare att säga nej till mig och andra med A/Ö än att säga nej till den söta gulliga kramgoa hunden.....
 
Upp till kamp!

ROS till Ingemar Åsberg Lung-Allergiläk.

Publicerad 2012-08-27 02:22:41 i ROS- Föredömligt bemötande!

En jättestor ROS till Ingemar Åsberg för att han med sin stora erfarenhet o kompetens var en av dom få som förstod sig på mina lungor osv 1995 då jag fick en svår luftvägsinfektion med komplikationer.

Ingemar ville lägga in mig men inte fick göra det pga politikersatt gräns för PEF-värde ålder längd o kön. Han gick i pension den sommaren vilket gjorde att jag förlorade en av 2 läkare som hade kompetens nog för att bedöma o behandla mina lungor o övriga tillstånd.

Ingemar Åsberg var en av 2 läkare som lyssnade med ögon öron o hjärna på vad jag sade o på hur mina lungor o kropp uppförde sig o sade vid diagnostiseringsundersökningarna. Han var en av 2 läkare som verkligen använde hjärnan o tänkte.

Att Ingemar Åsberg gick i pension fick katastrofala följder pga jag, med mina lungor o allergi, inte fick den behandling jag skulle ha. O jag blev inte heller vidareremitterad för diagnos av komplikationer o därmed inte heller i tid behandlad.

O övriga läkare behandlade mig mer el mindre kränkande pga kön ålder längd o yrke. Även om en läkare som Margareta Söderberg inte diskriminerade mig så ledde detta inte till ngn stärkt o förbättrad ställning för mig som patient. Det ledde inte heller till ngn ansvarsanmälan osv.

O min tidigare VÄL FUNGERANDE medicinering mot min Atopiska Polyvalenta Allergi återupptogs inte heller. Vilket fick katastrofala följder.

Förutom att min allergi/överkänslighet blev överaktiv, löpte amock, fick jag följande komplikationer:

-postinfektiös asteni
-hjärtinfarkt
-svåra hormonrubbningar med kraschad upp o nedvänd oregerlig menscykel som följd
-guillaim barre'
-spontan graviditet som slutade i missfall.

Alla läkare som ansåg att jag överdrev chockade mig så svårt att jag än i denna dag lider av det.

Jag fick min allergi grundligt utred o diagnostiserad när jag var 4,5 år. Jag är uppväxt med min allergi/överkänslighet o dess omfattande krav. Till att börja med fanns inga verksamma mediciner. Därefter kom dom allt eftersom. O jag var innan insjuknandet extremt vältränad o i synnerligen god kondition. Allt enligt arv-kultur o Storumans-Tärnas-Hemavand idrottsliga inlandskultur. O jag var även fullt arbetsför innan insjuknandet i luftvägsinfektionen 1995.

Alla tidigare erfarenheter var att jag skulle åter till ursprunglig status. Vilket inte var fallet 1995.Nu skulle jag med allt djävulens våld slås ned i ett diskriminerande ......?....!... pga kön ålder längd o yrke.
Vilket chockerade mig så svårt att jag fortfarande lider av ett omfattande misstroende gentemot läkare som inte känner mig o min allergi/överkänslighet.

Denna misstro har förstärkts av andra tillfällen av upprepade direkta felaktigheter.

ROS till Agneta Brandt Leg.SSK o lärare.

Publicerad 2012-08-26 11:45:36 i ROS- Föredömligt bemötande!

Du var en av dom bästa lärarna. Du gillade diskussioner. Du stödde mig o blev förbannad över hur jag blev behandlad. Jag kommer aldrig att få veta vilka destruktiva krafter jag hade mot mig. Men du var en av dom som uppskattade min kamp o som stödde mig.
Du blev tvärless på jobbet i den vevan. Som jag förstått det så var det motstånd jag mötte en liten liten kugge, en liten del i orsaken till att du slutade som lärare. Jag uppskattar denna antydan från dig väldigt mkt.
Tack!

ROSOR till Karin Lindh Dietist lärare mm o Elisabeth Persson Leg.SSK o lärare.

Publicerad 2012-08-26 10:30:27 i ROS- Föredömligt bemötande!

ROSOR till Karin Lindh Dietist lärare mm o Elisabeth Persson Leg.SSK o lärare.

Elisabeth o Karin var mina handledare i specialprojektet AHS:

Nutritionsstatus, energibehov vid sjukdom samt åtgärder vid risk för malnutrition inom sjukhusvården.

Karin uppskattade att jag arbetade med nutrition näringslära o kost vid sjukdom. Karin som var tvingad att ha strikt närvarokontroll för att få ointresserade SSK-studerande att komma på lektionerna. Studerande som ansåg att ämnet var ointressant o oviktigt i jämförelse med anatomi/fysik, medicinska o kirurgiska sjukdomar osv osv.

Elisabeth sa innan hon examinerade mitt arbete att jag var intelligent. Det har aldrig ngn sagt till mig förut. Tvärtom!

Under min uppväxt var det pga min omfattande A/Ö inte ens inom möjlighetens ramar att jag skulle kunna gå några högre studier. Det var också tveksamt om jag skulle kunna jobba. Det var frågan om ens SAFAK skulle kunna ha ngt arbete som passade.

Du rekommenderade mig att prata med Astrid Norberg Omvårdnadsforskar o visa henne mitt arbete. Jag ringde talade om vem jag var o att Elisabeth rekommenderat mig att ringa henne. Jag blev MKT överlägset bemött o direkt avspisad.
Jag är inte uppvuxen med ständiga 5:or. Dom kom i högstadiet iom ny väl fungerande allergimedicin.
Jag har inte manualen för vad man kan göra med en intelligens.....
O jag blir fortfarande diskriminerad penaliserad mobbad utstött pga min A/Ö.
Katastrofalt när det kommer från dom som ska ta hand om mig när så krävs. Detta kommer dom aldrig att klara av.
Ointresset o motståndet är kompakt!

Elisabeth o Karin ska ha stort tack för det stöd dom lyckades få igenom det kompakta motståndet.

Allergi/överkänslighet- förbättring el försämring genom åren.

Publicerad 2012-08-26 07:53:15 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Enligt den information vi fick när jag var barn så kan A/Ö komma o gå på detta vis. O det finns inget som motsäger detta.

Barn: A/Ö kan försvinna vid ca 5 år.
Barn: A/Ö kan delvis försvinna vid ca 5 år.

Tonåren: A/Ö kan komma tillbaka.
Tonåren: A/Ö kan förvärras.
Tonåren: A/Ö kan komma då till en tidigare icke allergisk.

Vuxen: A/Ö kan försvinna vid 30 års ålder.
Vuxen: A/Ö kan förvärras.
Vuxen: A/Ö kan komma.

Jag är född 1957 o jag har fortfarande kvar min omfattande A/Ö. O jag blev mera känslig iom en svår luftvägsinfektion 1995 med tillhörande komplikationer som ej diagnosticerades o dehandlades i tid pga fördommar om kön ålder yrke mm.

Min pappa född 1918 var fortfarande A/Ö MKT långt upp i åren. Fram tills jag fråntogs ansvaret o därmed tappade kontrollen på hans status o situation så var han i god kondition.
Därefter är det ett sådant exempel på nonsjalans o överkörning att det förskräcker......

Jag blir livrädd.
I synnerhet som vi inte har några barn som kan kämpa för oss. Det ska inte vara förenat med livsfara att tappa kontrollen över sin A/Ö o dess behandling.
Det ska inte vara förenat med livsfara att läkare o SSK inte kan symtomutvecklingen för Astma. Inte kan dom 4 stegen. Inte kan någonting om A/Ö. Jag höll på att bli gedd ihjäl när jag för några år sedan hade vinterkräksjuka samt astma/bronkit. Pga läkare/SSK inte kunde skilja steg 3/4 från en annan diagnos. Dom trodde tom att dom gett fel version av preparatet. O detta obeaktat det faktum att man inte ger lugnande osv till astma/allergipatienter. Det är kontraindicerat.
Jag var enligt personalen mkt nära att dö.
Nu har jag CAVE på den medicinen. Mfl mediciner o allergener/irritanser.

RIS till medstuderande som ansåg att dom kunde À/Ö.

Publicerad 2012-08-26 07:01:18 i RIS- Huvudlöst bemötande!

RIS till medstuderande på SSK-utbildningen som ansåg sig kunna A/Ö o därmed hindrade mig från att göra min informationsuppgift om A/Ö. Det blev om lottakåren i stället.

RIS till dom lärare som inte stödde mig.

RIS till dom lärare som höll/håller i den katastrofalt undermåliga undervisningen i ämnet A/Ö.

Alldeles för många Leg.SSK saknar totalt självinsikt när det gäller kraven på djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt.

Dom struntar i kraven, hindrar information, kör över, tvingar o pressar oss till anfall o försämringar. Tycks tro att det vi inte vet om reagerar vi inte på.

O blir urförbannade när vi påpekar att det inte är passande att ge turbo osv astmamedicin samtidigt som dom ger en stor dos parfym.

O blir urförbannade när man påpekar det huvudlösa i att slänga ut hunden/katten i samma ögonblick som den A/Ö med tvingande våld slängs in utan anpassning.
Blir urförbannade av att bli påminda om följande ansvar för personer med A/Ö:
-vård- o omsorgstagare med A/Ö.
-vård- o omsorgstagare med anhörig med A/Ö.
-anställd med A/Ö.
-möjliggöra för arbetssökande med A/Ö
-arb.tränande anställd med A/Ö.
-presumtiv vård-omsorgstagare.
-PRAO/PRYO/praktikant/ studerande med A/Ö.
-arb.marknadsplacerade med A/Ö.
-osv osv.

Blir urförbannade när jag kräver en till A/Ö anpassad arbetsrehabilitering.

Dist.SSK struntar i att kontrollera Turbohalers inhallatorer o salvor som min pappa har. Upprättar ingen signeringslista. Blir urförbannade när jag påminner dom om att medicindelning är inte bara att dela i diskett.

Dist.SSK o Leg.läk, blir urförbannade när jag påpekar att dom har på sitt ansvar att exakt kunna redovisa den A/Ö som en patient har. Dom ska kunna redovisa omfattning o individuell symtombild samt den behandling o dom förebyggande åtgärder som krävs för att patienten skall hålla symtomen under kontroll o vara i kontinuerligt god kondition.

Erfarenheterna förskräcker. Både mina o andras.

E-mail ang A/Ö-anpassning UMU osv!

Publicerad 2012-08-25 08:38:35 i RIS- Huvudlöst bemötande!

25/8-2012 E-mail till UMU mfl.

anders.bergh@medbio.umu.se
biggan.bernspang@occupther.umu.se
maria.fallman@molbiol.umu.se
lungochallergi.umea@vll.se
annelie.behndig@lung.umu.se
ragnberth.helleday@lung.umu.se
info@norrlandskliniken.se

O allihopa till karin.bernspang@vk.se

Ang. Allergi/Överkänslighet!

Hej Anders Birgitta o Maria!

Jag håller på med att bygga upp en blogg med fakta o information om allergi o överkänslighet mm.
Samt inte minst RIS o ROS när det gäller huvudlöst respektive föredömligt bemötande från inte minst utbildad o i många fall legitimerad personal.

Jag anser att det så finns en stor brist i bemötandet från ansvariga o personal inom hälso sjukvård o omsorg.
Landsting o kommuner har ingen koll på djur rök/damm o parfym/irriterande dofter.

Behovsbedömmare boendeplaserare MAS:ar Områdeschefer osv osv har ingen koll på var det finns/har funnits djur rök/damm parfym/irriterande dofter.

Vi med A/Ö tvingas in i icke anpassade vård o omsorgsmiljöer.
Med psykiskt våld.
Vi körs över el nonsjaleras.

En Leg.SSK som ger astmamediciner ger samtidigt en stor dos parfym. Vilket förtar effekten av läkemedlet.

En Leg.SSK som sätter justerar o byter dropp orsakar astmaanfall vid varje kontakt. O fortsätter med detta trots tillsägelse. Situationen löses genom att en Leg.SSK kommer från Lung-Allergi-Med-klin.

En Leg.SSK är en 10-15m doftranka orsakar flera gånger/v astmaanfall hos en arbetskompis som tvingas uppsöka akuten varje gång. Huruvida denna SSK blev tillsagd vet jag inte. Jag jobbade på denna avd.ett litet tag.

På samma avd togs hundar in trots info till områdeschef att det inte förekom några djur. Jag blev dålig. Det togs in djur bakom ryggen..... Lång historia slutar där för tillfället.

Historierna är många när det gäller huvudlöst beteende.

Detta är under all kritik.

Enda lösningen är som jag ser det att samtliga utbildningar inom Medicinska Fakulteten ska vara djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfria.
Både när det gäller personal professorer studerande osv osv.

Detta för att bygga upp en kunskap om hur man gör o en väl fungerande beredskap för att överhuvudtaget klara av att åstadkomma en A/Ö-anpassad miljö för arbete o vård/omsorg.
Kunskapen innefattar det faktum att tex parfymfritt inte fungerar utan parfymfritt i hela hushållet.
Kunskapen innefattar konsten att bryta spridning av allergener/irritanser på ett effektivt sätt.

Alla disputationer promoveringar kongresser symposier konvent osv osv skall vara djur- rök-/damm parfym-/irriterande doftfria så att våra representanter kan medverka o delta på dessa utan att bli dåliga el försämrade i tvingas att bryta sin medverkan el deltagande o fara hem el på akuten.

E-maila om det är ngt. El skriv brev. Ring inte.

Blogg:

http://gerdeliselundsten.blogg.se

Mvh!
Gerd Lundsten
Pärkällarvägen 7
903 65 Umeå


Skickat från min iPhone

Vilken PEF Mini Wright använder jag o sjukvården?

Publicerad 2012-08-23 04:43:49 i Diagnostisering

Utdrag angående olika versioner på PEF Meter från 1959 ff.
Bilderna tillkommer efterhand.

El gå in på källhänvisningen som redovisas här:

http://www.peakflow.com/top_nav/meter/index.html

Which Meter Do I have?

During 2004, countries across Europe (including the U.K.) will adopt a new standard for measuring peak expiratory flow (P.E.F.) developed to improve the management of asthma and other respiratory diseases.

The new standard ( EN 13826) will apply to ALL peak flow meters sold within the E.U., and will see the traditional scaling for P.E.F. measurement change from the original Wright (sometimes known as Wright-McKerrow) scale, or the more recent ATS (American Thoracic Society) scaling, to the new 'EU' scale, specified in the European Standard EN 13826 .


What are the differences between meters?

There are 3 things to consider: Brand, Scale and Range.

A. Brand - Who manufactured your peak flow meter ?

Most peak flow meters are small, hand-held and light in weight. The original Wright peak flow meter is a large, circular clock-shaped device, and is very heavy. The Mini-Wright peak flow meters can be recognised from their grey-coloured body and coloured 'collar' (usually red), although do beware - there are unauthorised copies of the Mini-Wright available, whose quality and accuracy is not the same as the original!
The Original Wright Peak Flow Meter - Standard and Low Range versions

The Mini Wright Peak Flow Meter - Standard and Low Range versions (from left to right: Wright scale, EU scale, ATS scale)


Other designs of peak flow meter have become available over they years, and they vary in shape and size and colour - look for a description of who made the meter on the device itself. It may be printed on, or moulded into the plastic of the device during manufacture.


Other designs of peak flow meters are availableB. Scale - What scale is used for measuring air flowing through your meter?

The original Wright meter defined how airflow should be measured in patients in 1959; the Mini-Wright was designed to provide identical readings to the original, heavy Wright meter, and for many years, peak flow was measured only on the 'Wright' scale. In the U.K., the Department of Health specified that all meters should read airflow in the same way as an original Wright peak flow meter.

The fact that the Wright scale had been developed from airflow measurements from real patients was of concern to some scientists in the U.S.A., who chose to develop a new scaling for peak flow meters using a series of reproducible 'waveforms' (each waveform could be defined by airflow acceleration, duration and deceleration). Thus a new system of testing was proposed, and eventually was adopted by the National Asthma Education Program (N.A.E.P.) and the American Thoracic Society (A.T.S.), becoming known as the 'ATS' scale for peak flow meters.

Standards for peak flow meters were also developed in Australia and New Zealand, where additional requirements were made for environmental and life testing, and highlighted the importance of airflow resistance (how much the meter interferes with the movement of air during exhalation).

Investigations by Dr. M. Miller and colleagues has identified certain types of forced exhalation that produce inaccurate readings on both 'Wright' and 'ATS' scaled meters; the new EN 13826 standard for peak flow meters includes additional airflow 'waveforms' to the ATS-method of testing, requirements for life-testing and limits on airflow resistance, all of which should ensure that any instrument compliant with EN 13826 can perform with a high degree of accuracy under all circumstances. Such meters will become known as 'EU' scale meters.

Some meters, but not all, will identify which scale the meter uses by printing on the meter itself. Look for 'Wright', 'ATS' or other words on the meter, and if you are not sure, contact the manufacturer for an explanation (look below if you have a Mini-Wright)


C. Range - What are the upper and lower limits of measurement for your meter?

The original Wright peak flow meter was available with a measuring range of 60 to 1000 L/min; subsequently, changes were made to the scale, and a low range version was introduced to increase the accuracy of measurement in children (it was also smaller, less intimidating and lighter to hold).


The Original Wright Peak Flow Meter - Low Range and Standard versions

Similarly, Mini-Wright peak flow meters were originally only available in a 'standard' range, and a Low Range version was made available several years later. Research into airflows by Clement Clarke in the 1990's allowed the low range design of Mini-Wright to be updated in 1996, resulting in the first low range peak flow meter that gave identical readings to the standard range model (some brands of peak flow meter still give different readings, depending on whether you use the low range or standard range model).


'The Mini Wright Peak Flow Meter ' Standard and Low Range versions

You can tell which Mini-Wright meter you have by looking at the design - both are pictured above, with the Standard Range model reading to 800, and the Low Range meter up to 400 (for other brands of meter, the ranges will be similar).

Low range meters are invaluable when monitoring children or the elderly, or those with severe asthma. The smaller size makes the Low Range Mini-Wright easier to handle by children and older patients, and small changes in airflow can be identified more easily on a meter that has been developed only to show the airflows up to 400 L/min. It is also worth considering the negative reaction of patients whose peak flow rarely exceeds 200 l/min, if presented with a meter where their readings are confined to the lowest 25% of the scale.


Which meter do I have?
If you have a Mini-Wright, then compare the meter you have to the photographs below. Clement Clarke has colour-coded the scale on all Mini-Wrights for over 20 years. You should be able to quickly spot which meter you are using.

(If you have another brand, the checks above may provide you with the answer already; if not, contact the manufacturer for an explanation.)

Standard Range

Mini-Wright (Standard Range)
ATS scale
White text on a purple background
Mini-Wright White
(Standard Range)
Wright-McKerrow scale
White text on a black background
Mini-Wright (Standard Range)
EU (EN 13826) scale
Blue text on a yellow background


Low Range

Mini-Wright (Low Range) ATS scale White text on a Blue background

Mini-Wright
(Low Range) Wright scale White text on a Red background
Mini-Wright (Low Range)EU (EN 13826) scale Blue text on a yellow background
Is the new EU-scale meter the same as the ATS-scale meter?
No. Whilst the scale may look similar, only meters that display the text 'EN 13826' have been tested to the new standard. The EN13826 standard includes two important 'airflow waveforms' that are not part of the ATS test procedure for peak flow meters. Some ATS-scale meters have already been shown as failing the new EN 13826 standard .My patient has an old-scale meter, and I have a new EU-scale meter - what do I do?
Clement Clarke has developed mathematical equations that will allow conversion of P.E.F. readings from Wright scale to EN13826 scale, and vice-versa. Contact us for details, or make use of our on-screen converter:

Click here to convert PEF readings from Wright to EU Scale

PEF o Sjukvårdsrådgivningen!

Publicerad 2012-08-23 04:37:30 i Diagnostisering

Eftersom det är så många med astma som går omkring o är undermedicinerade o sämre än nödvändigt undrar jag över vilken PEF Meter Mini Wright skala som Sjukvårdsrådgivningen använder?

Är dom medvetna om att det förekommer 2 olika PEF Meter Mini Wright? En med vit skala = Wright-McKerrow o en med gul= EU13826standard
O att det då är 2 olika bedömningsskalor som dom måste jobba med allt efter vad patienten har för PEF Meter Mini Wright hemma.

För!
Hur många patienter vet att det är en ny PEF Meter Mini Wright som gäller sedan 2004?
Då inte ens Hälsocentralen jag gick på tills för några år sedan hade den nya?
Då inte ens Lung-Allergimott har den nya?
Hur många gånger har jag o andra blivit testade med den gamla Mini-Wright från 1959? O vilken skala jämförs värdet med? Knappast den rätta eftersom jag fått så mkt på skallen av vissa läkare... Trotts att jag varit mkt dålig.

Dom Europeiska studier som kommit sedan 2004 bör ha använt PEF Meter Mini Wright EU-13826 standard. Om vissa studier startat i Wright-McKerrow före 2004 kanske dom även slutförts i W-McK efter 2004? Är det då angivet i studien vilka PEF Meter Mini Wright som använts? O i vilken skala dom är i?

Att använda PEF Meter Mini Wright version hip som hap är knappast rekommenderbart.

ROS till Ö-N-H-läk. Katarina Olofsson!

Publicerad 2012-08-22 08:25:45 i ROS- Föredömligt bemötande!

Jag ger öron näsa halsspecialisten Katarina Olofsson en mkt stor ROS för hennes förmåga att höra se o utreda o bedöma mina stämbands kondition o behandla dom på bästa sätt. Bla genom att skriva ut hjälpmedlet Portabel. AIOLOS nebulisator ALBTROSS för att:
-lösa slem
-skölja bort slaggprodukter i samband med infektioner o inflammationer.
-milt desinficera mot bakterier o svamp.
-skölja bort allergener o irritanser.
:från struphuvudet o stämbanden.

Vilket gör att jag blir lindrigare o mindre långvarigt sjuk i samband med förkylningar o reaktioner pga allergener o irritanser så att jag fortare får symtomkontroll. I vissa fall kan jag tom undvika att bli dålig.

Hon är även fascinerad över att jag som är så allergisk/överkänslig kan sjunga.

Jag är från djupet av hjärtat tacksam över att jag fått portabel AIOLOS utskrivet. Lung-Allergi-medicin borde också kunna skriva ut detta utomordentliga hjälpmedel. Korsbefruktande konskapsutbyte borde kunna ske till allergiska/överkänsliga personers fördel.

Mkt stor ROS till Dist.läk. Ulf Wahllöf!

Publicerad 2012-08-22 07:59:58 i ROS- Föredömligt bemötande!

Jag ger en stor ROS till Dist.läk. Ulf Wahllöf för hans exemplariskt goda omhändertagande efter upprivande erfarenheter av 3 nedtryckande o nonsjallerande läkare på tidigare Hälsocentral. Jag är mkt mkt tacksam för stöd uppmuntran utredningar o behandlingar jag fått på nya Hälsocentralen som dessutom har en idrottslig o motionerande profil. Helt i stil med min uppväxt o kultur.

ROS till Dist.läk. Zeynab Tehrani!

Publicerad 2012-08-22 07:15:25 i ROS- Föredömligt bemötande!

Jag ger Dist.läk. Zeynab Tehrani en mkt mkt stor ROS för hennes stora förmåga att lyssna tänka o använda sina gedigna, dubbla, kompetenser o erfarenheter till framgångsrik utredning diagnostisering o behandling. Samt kloka förståndiga vidareremiteringar när så krävs. Detta gäller utredning vård o behandling till både mig o min gamle far.

Tack till Dist.läk. Birgitta Konradsson!

Publicerad 2012-08-22 06:33:41 i ROS- Föredömligt bemötande!

Mkt stort tack till Dist.läk. Birgitta Konradsson som tidigare var min husläkare.
Tack vare stora erfarenheter kunskaper o lyhördhet kunde du min allergi/överkänslighet o mina lungor så att du kunde ge mig den behandling som krävdes för att jag skulle komma på fötter igen.
1995 o framåt försökte du få lungan att behandla mig o du blev lika bestört som jag över att dom inte begrep ngt. Du tog tillbaka mig o behandlade mig o gjorde ditt bästa med att skicka remisser för att få mig utredd o diagnostiserad i tid när det gällde komplikationer.

Du stod mellan mig o ett gäng kvinnoförtryckare som gjorde allt för att förhala underdiagnostisera o underbehandla pga kön o ålder.

Jag glömmer dig aldrig!
Må du blomstra vackert nu när du är pensionär.
Må frid o fröjd fylla dig.

Bristande till obefintlig allergi/överkänslighetsanpassning hos Umeå Kommun!

Publicerad 2012-08-22 02:23:45 i RIS- Huvudlöst bemötande!

-På en avd. på dåvarande Unebyggdens Sjukhem/Äldrecenter där jag arb.tränade orsakade en 15-20 meters doftranka till Leg.SSK väldigt många astmaanfall hos en arbetskamrat som tvingades att uppsöka akuten flera ggr/v. Jag har ingen aning om hur många ggr denna SSK blev tillsagd.

-På en avd där jag arbetstränade lade inte Avd.föreståndare till djur på befintligt dörranslag om allergi/överkänslighet mot jordnötter hyacinter mm.

-Dåvarande Kommunhälsa brydde sig inte om min allergis/överkänslighets omfattning o dess krav. Läkaren satte sig inte in i situationen. Planerades återgång till avd där det sprang en massa djur.
Jag utbrändheten jag hamnat i pga kampen för anpassad arbetsmiljö övergick då till utmattningstillstånd med tillhörande depression o ångest.

Skyddsingenjören på Kommunhälsan kunde inte göra ngt pga Umeå kommun inte betalade för ngn sådan insatts..... Hur nu kommunen kunde tro att en rehab utan miljöanpassning någonsin skulle kunna lyckas.....

-Umebyggdens Sjukhem/Äldrecenter där personalen tog med sig sina hundar som smet iväg lite hit o dit med ägare i arbetskamrater i släptåg. Hundarna var inte där för Vård- o Omsorgstagarna.
6 avd plus sjukgymnastik/arbetsterapi: totalt 13 hundar som inte togs in genom fönstren.
Jag förslog flera gånger till dåvarande områdeschefen att man skulle bygga hundgårdar för personalens hundar som får psykbryt av att vara ensamma.

Kommunerna har ansvar för allergi/överkänslighetsanpassning för personer med allergi/överkänslighet mot djur rök/damm parfym/irriterande dofter iom sitt ansvar för vård- skola- omsorg o anhöriga o arbetsmiljö praktikmiljö osv:
-vård- o omsorgstagare med A/Ö.
-vård- o omsorgstagare med anhörig med A/Ö.
-anställd med A/Ö.
-möjliggöra för arbetssökande med A/Ö
-arb.tränande anställd med A/Ö.
-presumtiv vård-omsorgstagare.
-PRAO/PRYO/praktikant/ studerande med A/Ö.
-arb.marknadsplacerade
-osv osv.

Jag kände mig slängd o nedgrävd på Dovamyra av Umeå Kommun både som:
-vård- o omtsorgstagare med A/Ö.
-vård- o omsorgstagare med anhörig med A/Ö.
-anställd med A/Ö.
-möjliggöra för arbetssökande med A/Ö
-arb.tränande anställd med A/Ö.
-presumtiv vård-omsorgstagare.

Hundar: fördelning:
2st:
Chefen för arb.ter/sjukgym. tog med sig 2 hundar som vistades på 3 olika kontor. Minst. Varav det ena krävde passage genom sjuk.gym. Övriga 2 delade korridor. Bottenvåning.

1st:
USK:a tog med sig sin Bernadsenner till jobbet på avd på bottenvåningen. Hunden vistades på utrymningsbro utanför rummet innanför USK-rummet/behandlingen. Hunden smet oräkneliga ggr genom dessa rum avd.korridoren antrekorridor in till sjukgym med ägare mfl i släptåg.

1st:
avd.föreståndare på övervåning tog med sig sin lilla hund till jobbet 5 dgr/v. Denna hund skulle vistas på förest.kontor med barngrind i dörren. Detta fungerade inte. Hunden sprang ständigt i ägarens hälar samt smet iväg o skrämde vård/omsorgstagare på den egna avdelningen o angränsande avdelning där jag arbetstränade.
På denna avd.planerade avgående/tillträdande områdeschefen att jag skulle skolas in med en utomordentlig SSK o att jag sedan skulle jobba natt.

När jag sade nej till detta utomordentliga tillfälle sågades jag jäms med fotknölarna pga jag sade nej till sett utomordentliga tillfälle som jag inte såg som ngt utomordentligt tillfälle eftersom det gick emot dom krav som min allergi/överkänslighet ställer o att både min husläkare o hudläkare sade att jag inte skulle lägga till den fysiska stress som nattarbete innebär till den fysiska stress som redan finns pga min medicinska sjukdom allergi/överkänslighet.
Jag fick då en krisreaktion pga det totala o upprepade oförståendet hos områdeschef avd.först o den MAS som jag o facket kallat på för min rökning o som tog parti mot mig.

3st:
på avd på övervåningen där jag arbetstränade visade det sig att det vistades 3 hundar regelbundet trots att nytillträdd onrådeschef frågat innan jag placerades där.
2 var personalägda o dom vistades på balkongen.
1 kom med en anhörig som var pensionerad Akut.SSK o som skulle vara SÅ förstående. Vilket hon inte var. Hon kom när jag inte var där visade det sig. Mötte henne i avd.korridoren när jag skulle gå på timmar en lördag.
När jag sa att det var sagt att det inte skulle vara några djur där ens när jag var ledig sa denna Fd akut.SSK:a
citat
-'Gå hem om du är allergisk'-med bortviftande gester med båda armarna. -
Slut citat.
Varvid jag bröt ihop o blev långtidssjukskriven.
Jag hade då också varit i långsam försämring under arbetsperioderna o blivit bättre under lediga dagarna.

1st:
såg jag följa med ägare in till avdelning på bottenvåning.

1st:
Såg jag sommartid alltid sittande/liggande kopplad utanför staketet till uteplatsen. Vet ej om hunden någonsin var inne på avd.

1st:
Ledarhund till massör. Vistades på dennes kontor/mottagningsrum.
I samma korridor/entré som sjukgym 2 avd o arb.ter. Bottenvåning.
Denna hund har legitimt skäl att finnas I lokalerna.
Men!
Djuret ska dock tinte orsaka kortvariga el långvariga reaktioner hos personer med allergi/överkänslighet mot djur.
Jag föreslog att det skulle byggas hundgård till denna hund också.
Jag förmodar att denna massör även skulle ta emot patienter med allergi/överkänslighet mot bla djur.

1st hund
Flera kattungar
:min egen avdelning. Jag förstod inte till att börja med att jag reagerade så mkt på dessa djur. Att dom problem med hälsan som jag hade före o i synnerhet efter infektionen 1995 berodde på alla dessa djur på min egen avdelning. Jag fick ofta rinnsnuva rinnande svidande ögon kliande näsa o ögon....

Då på den tiden hade jag inte det skinn på näsan som jag har nu.....

Arbetsplatsombudet hade tom fackträff hemma hos sig o sin katt.
Jag hade ingen nytta av ombudet under min rehab.
Jag hade inte heller ngn hjälp av ombudet vid mina IVF-behandlingar. Kändes som att hon drev med mig.
Lokala fackombudet kämpade inte direkt för mig o min situation.

Centrala fackombudet behövde inte kämpa mot landstings- o kommunförbundet. Hans förvåning hördes mkt mkt tydligt genom telefonen. Jag fick 3 månaders avgångsvederlag o inga inskränkningar i framtidens möjligheter till anställning hos kommunen. Men vägen till detta vederlag är en LÅÅNG historia.

Jag återkommer med resterande hundar.....

Portabel AIOLOS!

Publicerad 2012-08-21 11:14:07 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Den portabla AIOLOS Albatross som jag fick utskriven som hjälpmedel av min halsläkare. Jag använder den till att andas in saltvatten som

A-löser:
-slem

B-sköljer bort:
-inflammatoriskt avfall
-bakteriologiskt avfall
-infektionsavfall
-allergener som ex pollen
-irritanser

C-mild desinfektion
-bakterier
-svamp

Från munhåla luftstrupe struphuvud o stämband

Det är endast inandad ånga som kommer åt att rengöra stämmbanden från slaggprodukter irritanser allergener svamp o bakterier.

Set finns ingen som helst anledning att få omkring o vara hes pga slaggprodukter o inflammationer o infektioner på stämbanden.

En tryckknappreglerad nedulisator är det enda effektiva för lungor större än hos barn.

Det ger möjlighet till långa djupa inandningar som för ned saltvattenångan LÅNGT NED i lungorna. Dit det ska.

Korta snabba andetag ger inte ngt. Det för inte ned saltvattnet dit det ska. Så perifert som möjligt.

Detta gör att MAXIN inte fungerar på lungor större än hos barn. El central astma med mkt låga PEF-värden. Det ger för lite läkemedel i förhållande till lungans storlek o djupet det ska ned till.
Jag återkommer till MAXIN-behandling.

Felaktig kontaktinformation för Dragonen!

Publicerad 2012-08-18 02:28:20 i RIS- Huvudlöst bemötande!

18/8-2012
till: johanna.andersson@umea.se
Ämne: Du ska vidarebefordra allt!

Hej Johanna!

Då får DU göra ditt jobb genom att vidarebefordra allt detta och all tidigare information till rätt person o personal i övrigt.
O se till att alla tidigare ansvariga tagit sitt ansvar och vidarebefordrat all tidigare information.
Det tillhör också ditt jobb.
Det är inte mitt jobb!

Liksom att rätt kontaktuppgifter finns på nätet. Det är inte heller mitt jobb!

Med vänlig hälsning!

Gerd Lundsten
Umeå

Skickat från min iPhone

----------------

16/8-2012 information skickat för 150-11:e gången till:

Dragonen
sara.berglund@umea.se
Dragonen johanna.andersson@umea.se


Pälsdjursallergi

Författare:Flemming Andersen, leg. läkare
Uppdaterad:Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerad: 2008-01-31

Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och näsa (hösnuva) och nedre luftvägarna (astma). Det kan också förvärra atopisk dermatit eller ge nässelfeber.
Tipsa en vänTextstorlek: Skriv ut
Läs även
Allergi (överkänslighet)
Vad är allergi?
Allergivänliga hundar
Goda råd vid pälsdjursallergi
Allergitest
Diskutera i forumet
Även om du inte själv har husdjur, är det svårt att undvika att komma i kontakt med deras allergener, de proteiner som man kan vara allergisk mot. Personer som har varit i kontakt med djur bär på allergener. I skolsalar är förekomsten av allergener från pälsdjur hög.

Ofta ses allergi mot hundar och katter, men det förekommer också allergi mot råttor, möss, marsvin, hamstrar, burfåglar, hästar, kor och höns.

Varför får man pälsdjursallergi?
Allergener är proteiner, äggviteämnen, som när de inandas eller kommer i beröring med huden, provocerar kroppen till att bilda motgift (antikroppar). Det gör att ämnet histamin frisätts. Histamin framkallar svullnad och irritation av de övre luftvägarna och framkallar de typiska symptomen för hösnuva och astma. Tendensen till överkänslighet är ofta ärftlig.

Lever man som barn med astmatisk bronkit i ett hus med husdjur, speciellt katt, är risken stor för att utveckla kattallergi så småningom.

Husdjur är en vanligt förekommande del av det moderna livet. Flyttar man in i en lägenhet eller ett hus, är det sannolikt att tidigare ägare haft husdjur. Det kan ta månader, och i moderna täta lägenheter år, innan allergennivån i bostaden är så låg att den inte framkallar ett anfall.

Har du misstanke om allergi mot pälsdjur, så försök vara borta 14 dagar från hemmet och se om symptomen förbättras. Om så är fallet, kan du hos din läkare eller specialist göra ett allergitest för att fastslå diagnosen.

Vad är tecknen på husdjursallergi?
Vid kontakt med husdjur (päls- eller fjäderbeklädda) eller saker som innehåller husdjurs allergener eller genom inandning av husdjurs allergener, kan du uppleva:

Hösnuva. Man nyser och näsan rinner.
Ögonsymptom, som klåda och rinnande ögon.
Astma, visar sig som väsande andning.
Astma hos barn
Försämring av böjveckseksem, som är ihållande kliande utslag i bland annat armbågsveck och knäveck.
Nässelfeber i form av röda, kliande utslag.

Vad kan framkalla symptomen?
Husdjursallergen i omgivningarna
Luftförorening som till exempel tobaksrök
Nedsatt immunförsvar (på grund av medicin eller sjukdom)

Hur kan läkaren ställa diagnosen pälsdjursallergi?
Det räcker oftast att berätta för läkaren när, var och hur man får symptom. Pricktest (allergener sticks in under hudytan och reaktionen avläses) och olika blodprov pekar mot en riktig diagnos.

Möjlig försämring

Du är mer utsatt för andra luftvägsåkommor
Öroninflammationer
Svårigheter med att sova och kronisk trötthet
Försämring av astma, eventuellt utveckling av ett astmaanfall som inte kan hävas

Prognos

Om man lider av pälsdjursallergi är det viktigt att undvika husdjurets allergen så mycket som möjligt, eftersom man har en ökad risk för att utveckla eller förvärra astma. Symptomen kan minskas med behandling, men själva överkänsligheten kan man inte bli av med.

Är svår husdjursallergi den enda allergin man lider av, kan det bli aktuellt med en tillvänjningsbehandling, hyposensibilisering ("vaccination" mot allergenet), en tillvänjningsbehandling med mycket frekventa injektioner av allergen i stigande doser i en period på upp till 5 år.

Vilka läkemedel kan ges?

-Antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) som tablett eller injektion. Minskar allergin vid lätta till svåra symptom.

-Nässprayer med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan), antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) och slemproduktionshämmande medel var för sig och i kombination vid lätta till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Nässprayer med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid måttliga till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Ögondroppar med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan),

-kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),

-antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) var för sig eller i kombination används vid lätta till svåra ögonsymptom.

-Kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),kan övervägas under en kort period i sällsynta svåra fall men bör enbart insättas av ögonspecialist.

-Allergener till tillvänjningsbehandling (hyposensibilisering) mot kända överkänslighetsframkallande ämnen genom injektioner under huden av ökande mängder av det allergen patienten är känslig för. Det är en mycket lång behandling, 3-5 år. Alternativt finns så kallad sublingual(under tungan) hyposensibilisering hittills bara för gräsallergiker och ges varje dag av allergikern själv under tre årsperiod.

Vid astmasymptom kan några av de nedanstående medel användas:

- Läkemedel med kortvarig effekt som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen vid milda, inte dagliga symptom eller tillsammans med inflammationsdämpande hormoner (kortison). Kan användas vid plötsliga försämringar.

-Inhalationsmedel, luftvägsmuskelavslappande (Beta-2-agonister) med korttidsverkan.

-Tablett som hämmar slembildningen och vidgar luftvägarna. Kan användas med luftvägsavslappnande medel (beta-2-agonister) eller förebyggande vid astma utlöst av fysisk ansträngning.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (kolinhämmande) med korttidsverkan, uteslutande och i kombination med beta-2-agonister.

-Inhalationsmedel med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid symptom som kräver användning av luftvägsmuskelavslappande medel mer än 3 gånger i veckan.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen, långvarig verkan vid svåra dagliga symptom kombinerat med inflammationshämmande medel.

-Tabletter och injektion som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (beta-2-agonister)

-Tabletter, mixtur, injektion och stolpiller som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (teofyllin och liknande) med långtidsverkan.

-Tabletter och injektion med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid kraftiga försämringar av symptom, oftast i samband med sjukhusinläggning.

-Inhallationmedel som minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan (kromoglikat) kan förebygga anfall vid mild sjukdom.
Svårighetsgradering av akut astma!

Publicerad 2012-08-17 11:54:38 i Diagnostisering

Enligt Läkemedelsboken2011-12 s 697
 
Observera att det finns fler sätt att reagera på än denna tabell ger uttryck för.
Jag återkommer med differanser i reaktionssätt. Tex kan extrem trötthet vara enda vinken om en allvarlig reakion, Och som vanligt med hänvisning.
Själv kan jag ha en blandform mellan svår och Livshotande.
 
O

Apotekens läkemedelstillgång!

Publicerad 2012-08-17 10:10:59 i Politik!

För andra gången på ett halvår får det inte att få tag på ett läkemedel inte tillhandahållas för tillfället.

I vårsomras var det t Salures som fick ersättas av t Furix.

Nu är det depotab Disofrol som inte alls går att ersätta med annat än extemporeberedning på apoteket.

O före dom båda var det Atrovent inhallationpulver. Ngn gång i vintras. Nu finns detta.

Detta är under all kritik.

Allergianpassade Musiker o medsångare sökes!

Publicerad 2012-08-17 01:25:43 i Musik

Jag behöver medsångare o musiker att sjunga med o utvecklas med.

Sångare o musiker som är stora nog att kunna vara djur- rök-/damm parfym-/irriterande doftfri för min skull.

När jag har god symtomkontroll på allergin/överkänsligheten har jag ett brett o smidigt röstregister med gott flyt över skarvarna.

Det krävs dock att ev musiker spelar likadant från gång till gång.

Jag vet inte om distansmusiserande/sjungande fungerar.......

Det gör då det i Australien..... I grupp tom! Hur nu detta går till i dagens datasamhälle.......

Jag kan för egen del inte spela ngt instrument utöver att spela den stämma jag själv ska sjunga.
Samt mkt mkt långsamt ta mig igenom en takt i taget med 1 el 2 händer....

O fråga inte mig efter vad ackorden heter o tonart..... jag nöter in på gehör o har text anteckningar o noter, höjda el sänkta, som stöd.

Jag HAR framträtt på Scen Saga i Umeå..... OM detta ger positiva vibbar har jag tur..... O är tacksam!

MVH!
Gerd Lundsten

Dorotea! Sjukstugeockupationen!

Publicerad 2012-08-16 07:17:03 i ROS- Föredömligt bemötande!

Grattis till 200 dagar.
Jag växte upp i Storuman med Stensele sjukstuga alldeles 'nästgårds' o det var toppen. Den var fullt utrustad med RTG o 'allt' viktigt..... Som jag såg det då med barnaögon.... Liksom Läkarstationen som senare kom upp i Storuman o ersatte sjukstugan. Som också hade RTG osv osv.

Jag bor nu i Umeå o är, förutom min omfattande allergi/överkänslighet, Leg.SSK o kan då av båda orsakerna inte acceptera att Dorotea med omnejd INTE får behålla den hälso- o sjukvård med riktig ambulans som dom haft tidigare.

Det är ytterst viktigt med riktiga ambulanser o bra möjligheter till akut hälso- o sjukvård med eftervård även i glesbygd.

Detta är ett måste om inte glesbygden skall utarmas o bli en synnerligen osäker arbetsplats för tillfälligt boende arbetare.

O tanken att personer med hjärt-/kärlsjukdom allergisk/överkänslighet diabetes epilepsi skogsarbete gruvarbete hälso- sjukvårds- livsmedels- osv osv arbete inte har en fungerande hälso- sjukvård- o omsorg gör mig orolig o ursinnig.

Upp till fortsatt kamp!

Dåligt bemötande på Äldrecenter!

Publicerad 2012-08-16 06:27:05 i RIS- Huvudlöst bemötande!

16/8-2012 information skickat för 150-11:e gången till:

Dragonen
sara.berglund@umea.se
Dragonen johanna.andersson@umea.se


Pälsdjursallergi

Författare:Flemming Andersen, leg. läkare
Uppdaterad:Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerad: 2008-01-31

Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och näsa (hösnuva) och nedre luftvägarna (astma). Det kan också förvärra atopisk dermatit eller ge nässelfeber.
Tipsa en vänTextstorlek: Skriv ut
Läs även
Allergi (överkänslighet)
Vad är allergi?
Allergivänliga hundar
Goda råd vid pälsdjursallergi
Allergitest
Diskutera i forumet
Även om du inte själv har husdjur, är det svårt att undvika att komma i kontakt med deras allergener, de proteiner som man kan vara allergisk mot. Personer som har varit i kontakt med djur bär på allergener. I skolsalar är förekomsten av allergener från pälsdjur hög.

Ofta ses allergi mot hundar och katter, men det förekommer också allergi mot råttor, möss, marsvin, hamstrar, burfåglar, hästar, kor och höns.

Varför får man pälsdjursallergi?
Allergener är proteiner, äggviteämnen, som när de inandas eller kommer i beröring med huden, provocerar kroppen till att bilda motgift (antikroppar). Det gör att ämnet histamin frisätts. Histamin framkallar svullnad och irritation av de övre luftvägarna och framkallar de typiska symptomen för hösnuva och astma. Tendensen till överkänslighet är ofta ärftlig.

Lever man som barn med astmatisk bronkit i ett hus med husdjur, speciellt katt, är risken stor för att utveckla kattallergi så småningom.

Husdjur är en vanligt förekommande del av det moderna livet. Flyttar man in i en lägenhet eller ett hus, är det sannolikt att tidigare ägare haft husdjur. Det kan ta månader, och i moderna täta lägenheter år, innan allergennivån i bostaden är så låg att den inte framkallar ett anfall.

Har du misstanke om allergi mot pälsdjur, så försök vara borta 14 dagar från hemmet och se om symptomen förbättras. Om så är fallet, kan du hos din läkare eller specialist göra ett allergitest för att fastslå diagnosen.

Vad är tecknen på husdjursallergi?
Vid kontakt med husdjur (päls- eller fjäderbeklädda) eller saker som innehåller husdjurs allergener eller genom inandning av husdjurs allergener, kan du uppleva:

Hösnuva. Man nyser och näsan rinner.
Ögonsymptom, som klåda och rinnande ögon.
Astma, visar sig som väsande andning.
Astma hos barn
Försämring av böjveckseksem, som är ihållande kliande utslag i bland annat armbågsveck och knäveck.
Nässelfeber i form av röda, kliande utslag.

Vad kan framkalla symptomen?
Husdjursallergen i omgivningarna
Luftförorening som till exempel tobaksrök
Nedsatt immunförsvar (på grund av medicin eller sjukdom)

Hur kan läkaren ställa diagnosen pälsdjursallergi?
Det räcker oftast att berätta för läkaren när, var och hur man får symptom. Pricktest (allergener sticks in under hudytan och reaktionen avläses) och olika blodprov pekar mot en riktig diagnos.

Möjlig försämring

Du är mer utsatt för andra luftvägsåkommor
Öroninflammationer
Svårigheter med att sova och kronisk trötthet
Försämring av astma, eventuellt utveckling av ett astmaanfall som inte kan hävas

Prognos

Om man lider av pälsdjursallergi är det viktigt att undvika husdjurets allergen så mycket som möjligt, eftersom man har en ökad risk för att utveckla eller förvärra astma. Symptomen kan minskas med behandling, men själva överkänsligheten kan man inte bli av med.

Är svår husdjursallergi den enda allergin man lider av, kan det bli aktuellt med en tillvänjningsbehandling, hyposensibilisering ("vaccination" mot allergenet), en tillvänjningsbehandling med mycket frekventa injektioner av allergen i stigande doser i en period på upp till 5 år.

Vilka läkemedel kan ges?

-Antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) som tablett eller injektion. Minskar allergin vid lätta till svåra symptom.

-Nässprayer med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan), antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) och slemproduktionshämmande medel var för sig och i kombination vid lätta till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Nässprayer med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid måttliga till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Ögondroppar med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan),

-kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),

-antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) var för sig eller i kombination används vid lätta till svåra ögonsymptom.

-Kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),kan övervägas under en kort period i sällsynta svåra fall men bör enbart insättas av ögonspecialist.

-Allergener till tillvänjningsbehandling (hyposensibilisering) mot kända överkänslighetsframkallande ämnen genom injektioner under huden av ökande mängder av det allergen patienten är känslig för. Det är en mycket lång behandling, 3-5 år. Alternativt finns så kallad sublingual(under tungan) hyposensibilisering hittills bara för gräsallergiker och ges varje dag av allergikern själv under tre årsperiod.

Vid astmasymptom kan några av de nedanstående medel användas:

- Läkemedel med kortvarig effekt som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen vid milda, inte dagliga symptom eller tillsammans med inflammationsdämpande hormoner (kortison). Kan användas vid plötsliga försämringar.

-Inhalationsmedel, luftvägsmuskelavslappande (Beta-2-agonister) med korttidsverkan.

-Tablett som hämmar slembildningen och vidgar luftvägarna. Kan användas med luftvägsavslappnande medel (beta-2-agonister) eller förebyggande vid astma utlöst av fysisk ansträngning.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (kolinhämmande) med korttidsverkan, uteslutande och i kombination med beta-2-agonister.

-Inhalationsmedel med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid symptom som kräver användning av luftvägsmuskelavslappande medel mer än 3 gånger i veckan.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen, långvarig verkan vid svåra dagliga symptom kombinerat med inflammationshämmande medel.

-Tabletter och injektion som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (beta-2-agonister)

-Tabletter, mixtur, injektion och stolpiller som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (teofyllin och liknande) med långtidsverkan.

-Tabletter och injektion med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid kraftiga försämringar av symptom, oftast i samband med sjukhusinläggning.

-Inhallationmedel som minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan (kromoglikat) kan förebygga anfall vid mild sjukdom.
Dåligt bemötande på Äldrecenter!

Publicerad 2012-08-16 06:24:02 i RIS- Huvudlöst bemötande!

16/8-2012 information skickat för 150-11:e gången till:

Eriksdals ÄC:
tina.lundvik@umea.se

MVH! Information från Gerd Lundsten Umeå. Laila Lundstens svärdotter som ni går bakom ryggen på.

Pälsdjursallergi

Författare:Flemming Andersen, leg. läkare
Uppdaterad:Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerad: 2008-01-31

Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och näsa (hösnuva) och nedre luftvägarna (astma). Det kan också förvärra atopisk dermatit eller ge nässelfeber.
Tipsa en vänTextstorlek: Skriv ut
Läs även
Allergi (överkänslighet)
Vad är allergi?
Allergivänliga hundar
Goda råd vid pälsdjursallergi
Allergitest
Diskutera i forumet
Även om du inte själv har husdjur, är det svårt att undvika att komma i kontakt med deras allergener, de proteiner som man kan vara allergisk mot. Personer som har varit i kontakt med djur bär på allergener. I skolsalar är förekomsten av allergener från pälsdjur hög.

Ofta ses allergi mot hundar och katter, men det förekommer också allergi mot råttor, möss, marsvin, hamstrar, burfåglar, hästar, kor och höns.

Varför får man pälsdjursallergi?
Allergener är proteiner, äggviteämnen, som när de inandas eller kommer i beröring med huden, provocerar kroppen till att bilda motgift (antikroppar). Det gör att ämnet histamin frisätts. Histamin framkallar svullnad och irritation av de övre luftvägarna och framkallar de typiska symptomen för hösnuva och astma. Tendensen till överkänslighet är ofta ärftlig.

Lever man som barn med astmatisk bronkit i ett hus med husdjur, speciellt katt, är risken stor för att utveckla kattallergi så småningom.

Husdjur är en vanligt förekommande del av det moderna livet. Flyttar man in i en lägenhet eller ett hus, är det sannolikt att tidigare ägare haft husdjur. Det kan ta månader, och i moderna täta lägenheter år, innan allergennivån i bostaden är så låg att den inte framkallar ett anfall.

Har du misstanke om allergi mot pälsdjur, så försök vara borta 14 dagar från hemmet och se om symptomen förbättras. Om så är fallet, kan du hos din läkare eller specialist göra ett allergitest för att fastslå diagnosen.

Vad är tecknen på husdjursallergi?
Vid kontakt med husdjur (päls- eller fjäderbeklädda) eller saker som innehåller husdjurs allergener eller genom inandning av husdjurs allergener, kan du uppleva:

Hösnuva. Man nyser och näsan rinner.
Ögonsymptom, som klåda och rinnande ögon.
Astma, visar sig som väsande andning.
Astma hos barn
Försämring av böjveckseksem, som är ihållande kliande utslag i bland annat armbågsveck och knäveck.
Nässelfeber i form av röda, kliande utslag.

Vad kan framkalla symptomen?
Husdjursallergen i omgivningarna
Luftförorening som till exempel tobaksrök
Nedsatt immunförsvar (på grund av medicin eller sjukdom)

Hur kan läkaren ställa diagnosen pälsdjursallergi?
Det räcker oftast att berätta för läkaren när, var och hur man får symptom. Pricktest (allergener sticks in under hudytan och reaktionen avläses) och olika blodprov pekar mot en riktig diagnos.

Möjlig försämring

Du är mer utsatt för andra luftvägsåkommor
Öroninflammationer
Svårigheter med att sova och kronisk trötthet
Försämring av astma, eventuellt utveckling av ett astmaanfall som inte kan hävas

Prognos

Om man lider av pälsdjursallergi är det viktigt att undvika husdjurets allergen så mycket som möjligt, eftersom man har en ökad risk för att utveckla eller förvärra astma. Symptomen kan minskas med behandling, men själva överkänsligheten kan man inte bli av med.

Är svår husdjursallergi den enda allergin man lider av, kan det bli aktuellt med en tillvänjningsbehandling, hyposensibilisering ("vaccination" mot allergenet), en tillvänjningsbehandling med mycket frekventa injektioner av allergen i stigande doser i en period på upp till 5 år.

Vilka läkemedel kan ges?

-Antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) som tablett eller injektion. Minskar allergin vid lätta till svåra symptom.

-Nässprayer med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan), antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) och slemproduktionshämmande medel var för sig och i kombination vid lätta till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Nässprayer med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid måttliga till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Ögondroppar med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan),

-kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),

-antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) var för sig eller i kombination används vid lätta till svåra ögonsymptom.

-Kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),kan övervägas under en kort period i sällsynta svåra fall men bör enbart insättas av ögonspecialist.

-Allergener till tillvänjningsbehandling (hyposensibilisering) mot kända överkänslighetsframkallande ämnen genom injektioner under huden av ökande mängder av det allergen patienten är känslig för. Det är en mycket lång behandling, 3-5 år. Alternativt finns så kallad sublingual(under tungan) hyposensibilisering hittills bara för gräsallergiker och ges varje dag av allergikern själv under tre årsperiod.

Vid astmasymptom kan några av de nedanstående medel användas:

- Läkemedel med kortvarig effekt som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen vid milda, inte dagliga symptom eller tillsammans med inflammationsdämpande hormoner (kortison). Kan användas vid plötsliga försämringar.

-Inhalationsmedel, luftvägsmuskelavslappande (Beta-2-agonister) med korttidsverkan.

-Tablett som hämmar slembildningen och vidgar luftvägarna. Kan användas med luftvägsavslappnande medel (beta-2-agonister) eller förebyggande vid astma utlöst av fysisk ansträngning.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (kolinhämmande) med korttidsverkan, uteslutande och i kombination med beta-2-agonister.

-Inhalationsmedel med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid symptom som kräver användning av luftvägsmuskelavslappande medel mer än 3 gånger i veckan.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen, långvarig verkan vid svåra dagliga symptom kombinerat med inflammationshämmande medel.

-Tabletter och injektion som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (beta-2-agonister)

-Tabletter, mixtur, injektion och stolpiller som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (teofyllin och liknande) med långtidsverkan.

-Tabletter och injektion med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid kraftiga försämringar av symptom, oftast i samband med sjukhusinläggning.

-Inhallationmedel som minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan (kromoglikat) kan förebygga anfall vid mild sjukdom.

Skickat från min iPhone

Ställ krav vid PEF meter mätning.

Publicerad 2012-08-15 15:32:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Varje gång ni träffar läkare SSK osv osv o PEF-värden tas upp ska ni:

1-
Redovisa vilken PEF Meter Mini Wright som används EU13826 standard el Wright-McKerrow.

2-
Kräva av läkaren SSK:an osv osv en redovisning av om vilken PEF meter Mini Wright dom använder o vilken scale Normalvärdena har.

3-
Kontrollera om PEF Mini Wrighten är HEL.

Allt ska stämma med varandra.
I annat fall är det anmälningsbart iom allvarlig risk för feldiagnostisering.

Pälsdjursallergi!

Publicerad 2012-08-15 10:38:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Pälsdjursallergi

Författare:Flemming Andersen, leg. läkare
Uppdaterad:Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerad: 2008-01-31

Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och näsa (hösnuva) och nedre luftvägarna (astma). Det kan också förvärra atopisk dermatit eller ge nässelfeber.
Tipsa en vänTextstorlek: Skriv ut
Läs även
Allergi (överkänslighet)
Vad är allergi?
Allergivänliga hundar
Goda råd vid pälsdjursallergi
Allergitest
Diskutera i forumet
Även om du inte själv har husdjur, är det svårt att undvika att komma i kontakt med deras allergener, de proteiner som man kan vara allergisk mot. Personer som har varit i kontakt med djur bär på allergener. I skolsalar är förekomsten av allergener från pälsdjur hög.

Ofta ses allergi mot hundar och katter, men det förekommer också allergi mot råttor, möss, marsvin, hamstrar, burfåglar, hästar, kor och höns.

Varför får man pälsdjursallergi?
Allergener är proteiner, äggviteämnen, som när de inandas eller kommer i beröring med huden, provocerar kroppen till att bilda motgift (antikroppar). Det gör att ämnet histamin frisätts. Histamin framkallar svullnad och irritation av de övre luftvägarna och framkallar de typiska symptomen för hösnuva och astma. Tendensen till överkänslighet är ofta ärftlig.

Lever man som barn med astmatisk bronkit i ett hus med husdjur, speciellt katt, är risken stor för att utveckla kattallergi så småningom.

Husdjur är en vanligt förekommande del av det moderna livet. Flyttar man in i en lägenhet eller ett hus, är det sannolikt att tidigare ägare haft husdjur. Det kan ta månader, och i moderna täta lägenheter år, innan allergennivån i bostaden är så låg att den inte framkallar ett anfall.

Har du misstanke om allergi mot pälsdjur, så försök vara borta 14 dagar från hemmet och se om symptomen förbättras. Om så är fallet, kan du hos din läkare eller specialist göra ett allergitest för att fastslå diagnosen.

Vad är tecknen på husdjursallergi?
Vid kontakt med husdjur (päls- eller fjäderbeklädda) eller saker som innehåller husdjurs allergener eller genom inandning av husdjurs allergener, kan du uppleva:

Hösnuva. Man nyser och näsan rinner.
Ögonsymptom, som klåda och rinnande ögon.
Astma, visar sig som väsande andning.
Astma hos barn
Försämring av böjveckseksem, som är ihållande kliande utslag i bland annat armbågsveck och knäveck.
Nässelfeber i form av röda, kliande utslag.

Vad kan framkalla symptomen?
Husdjursallergen i omgivningarna
Luftförorening som till exempel tobaksrök
Nedsatt immunförsvar (på grund av medicin eller sjukdom)

Hur kan läkaren ställa diagnosen pälsdjursallergi?
Det räcker oftast att berätta för läkaren när, var och hur man får symptom. Pricktest (allergener sticks in under hudytan och reaktionen avläses) och olika blodprov pekar mot en riktig diagnos.

Möjlig försämring

Du är mer utsatt för andra luftvägsåkommor
Öroninflammationer
Svårigheter med att sova och kronisk trötthet
Försämring av astma, eventuellt utveckling av ett astmaanfall som inte kan hävas

Prognos

Om man lider av pälsdjursallergi är det viktigt att undvika husdjurets allergen så mycket som möjligt, eftersom man har en ökad risk för att utveckla eller förvärra astma. Symptomen kan minskas med behandling, men själva överkänsligheten kan man inte bli av med.

Är svår husdjursallergi den enda allergin man lider av, kan det bli aktuellt med en tillvänjningsbehandling, hyposensibilisering ("vaccination" mot allergenet), en tillvänjningsbehandling med mycket frekventa injektioner av allergen i stigande doser i en period på upp till 5 år.

Vilka läkemedel kan ges?

-Antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) som tablett eller injektion. Minskar allergin vid lätta till svåra symptom.

-Nässprayer med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan), antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) och slemproduktionshämmande medel var för sig och i kombination vid lätta till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Nässprayer med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid måttliga till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Ögondroppar med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan),

-kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),

-antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) var för sig eller i kombination används vid lätta till svåra ögonsymptom.

-Kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),kan övervägas under en kort period i sällsynta svåra fall men bör enbart insättas av ögonspecialist.

-Allergener till tillvänjningsbehandling (hyposensibilisering) mot kända överkänslighetsframkallande ämnen genom injektioner under huden av ökande mängder av det allergen patienten är känslig för. Det är en mycket lång behandling, 3-5 år. Alternativt finns så kallad sublingual(under tungan) hyposensibilisering hittills bara för gräsallergiker och ges varje dag av allergikern själv under tre årsperiod.

Vid astmasymptom kan några av de nedanstående medel användas:

- Läkemedel med kortvarig effekt som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen vid milda, inte dagliga symptom eller tillsammans med inflammationsdämpande hormoner (kortison). Kan användas vid plötsliga försämringar.

-Inhalationsmedel, luftvägsmuskelavslappande (Beta-2-agonister) med korttidsverkan.

-Tablett som hämmar slembildningen och vidgar luftvägarna. Kan användas med luftvägsavslappnande medel (beta-2-agonister) eller förebyggande vid astma utlöst av fysisk ansträngning.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (kolinhämmande) med korttidsverkan, uteslutande och i kombination med beta-2-agonister.

-Inhalationsmedel med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid symptom som kräver användning av luftvägsmuskelavslappande medel mer än 3 gånger i veckan.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen, långvarig verkan vid svåra dagliga symptom kombinerat med inflammationshämmande medel.

-Tabletter och injektion som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (beta-2-agonister)

-Tabletter, mixtur, injektion och stolpiller som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (teofyllin och liknande) med långtidsverkan.

-Tabletter och injektion med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid kraftiga försämringar av symptom, oftast i samband med sjukhusinläggning.

-Inhallationmedel som minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan (kromoglikat) kan förebygga anfall vid mild sjukdom.Diskriminering inom Kyrkan!

Publicerad 2012-08-15 05:03:15 i RIS- Huvudlöst bemötande!

Jag har av vissa orsaker inte sjungit ngt på senare delen av våren samt hela sommaren.
Jag har tappat modet lusten glädjen. Min allergi/överkänslighet o dess krav respekteras ej.

Orsaken är tråkigt bemötande i Backen Gospel o Backens Kyrkokör i Umeå Landsförsamling.

Detta gäller även tillgänglighet delaktighet o jämlikhet i övrig verksamhet.
Här ingår även politiskt aktiva personer. Varav den ena (regeringspartist) framträder som kronisk 10-15m lång parfymranka som tillsammans med några andra ställde till det för mig på varenda övning konsert gudstjänst. Trotts 150-11 tillsägelser genom ledaren, organisten, o tydliga symtom från min sida, genom årens lopp

Inte ens Kyrkoherden var villig att bygga upp en djur rök/damm parfym/irriterande doftfri verksamhet. Han var en total motståndare till tanken på att anpassa sin person o hjälpa till med att bygga upp anpassad verksamhet med fritidsaktiviteter o Diakonala resurser osv osv.

Jag har gett otaliga förslag på lösningar. I jag har trotts 150-11 möjligheter inte blivit kontaktad öga mor öga av ngn ansvarig angående detta varken före under o efter övningar konserter gudstjänster. När det slutligen sker en kontakt efter kvälldövning är jag så slut på pga pågående aktiva symtom efter förkylning att jag inte orkar utan jag säger nej o far hem i den från snö rensopade bilen.

Det tråkiga bemötandet gäller även tillträde till Umeå Stads Kyrkokör samt tillträde o rättigheter som volontär i Pingstkyrkan.

Detta gäller även tillträde till en säker djur rök/damm parfym/irriterande doftfri miljö för sånglektioner.

Jag har tappat modet när det gäller att hitta anpassad sångpedagog o anpassade musiker i anpassade lokaler.

Jag behöver ngn som spelar EXAKT likadant från gång till gång.

FINNS det överhuvudtaget NÅGON SERIÖST INTRESSERAD?

Sjunga- diagnostik!

Publicerad 2012-08-15 04:28:26 i Musik

Sjunga= omfång= teknik- takt- ton= gymnastik= diagnostik!

Mitt röstregister!

Dom yttersta gula markeringarna visar maxgränser uppåt o nedåt.
Dom tre inre markeringarna visar det komfortabla registret som är generellt gångbart iom mindre krav på symtomkontroll.

Jag återkommer.

1-
Det finns inget effektivare sätt att diagnostisera andningsvägarna än genom att sjunga. Klang flexibilitet färg uthållighet skarvpassage hörsel.
Väldigt precist o exakt var orsaken till begränsningen är.

Stress är en annan sak. Handlar om spänningar som försvinner iom uppvärmnings- o teknikövningar textmemoreringar osv osv.

2-
Dansa över 20-30 till 90 minuter. Höga knän/ben snabba fötter pumpande höga armar.
3-
Konditionsträning över 20-30 till 90 minuter.
4-
Studsande Glädje o Skratt!
Rosenrasande Ljungande Ilska!
Bottenlöst Gråtande Förtvivlan!

Tål inte lungorna att jag är skuttande hoppande glad o lycklig klarar dom inte heller att jag är bottenlöst ledsen o förtvivlad el rödglödande arg.

5-
PEF- central astma.

Jag återkommer med preciserad symtomutveckling osv.

Jag har av vissa orsaker inte sjungit ngt på hela sommaren.

Jag återkommer även på den punkten.

Tränat! 80 längder bröstsim!

Publicerad 2012-08-14 23:28:56 i Träning!

14/8-2012 tränat

Tränat!
Totalt 80 längder bröstsim!

35 längder bra bröstsim..... Innan jag fick ont i absolut nedersta delarna/spetsarna av lungorna....... Nu har väl dom delarna öppnat sig antar jag..... Fick dålig andning också. Ngt kortare o grundare! Men det gick väldigt fort över.

Längderna 1-25-30 är mer el mindre uppvärmning. Det får inte gå för fort eftersom jag inte vet hur lungorna fungerar för dagen.

Jag hade väldigt bra flyt på längderna 25-35.....
O ännu bättre flyt på längderna 37-80.
Så jag är 100% nöjd fast
kroppen inte gillade crawl o att jag inte fick till ngn spurt som jag brukar.

PEF:en är sedan en tid på 450-460 EU i jämförelse med EU på 480 o uppåt.
480 EU motsvarar 520 Wright-McKerrow.
Orsaken är att ett läkemedel för närvarande inte tillhandahålls.....Frågor angående PEF-värden!

Publicerad 2012-08-14 22:09:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

När det gäller PEF-värden är det viktigt att man ställer följande frågor:

1-
Vilken PEF meter Mini Wright använder:
A- Läkaren?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

B- Patienten?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

C- Astma SSK?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

D- Forskarna?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

Osv osv!

2-
Vilken scale har tabellerna för normalvärden på PEF som används av:

A- Läkaren?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

B- Patienten?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

C- Astma SSK?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

D- Forskarna?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

Osv osv?

Icke-farmakologisk behandling av astma

Publicerad 2012-08-14 19:44:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Icke-farmakologisk behandling av astma:
Källa: Läkemedelsboken 2011-12. S691.

• Exponering för tobaksrök bör undvikas eftersom det ger en försämring med öka- de luftvägssymtom och sänkt lungfunk- tion.
• Vid påvisad pälsdjursallergi bör bostad- en vara pälsdjursfri. Alla pälsbärande djur är allergiframkallande.
• Vid påvisad kvalsterallergi och förhöjda nivåer av kvalster i madrassen bör madrass och kudde förses med allergen- täta skydd. Vetenskapliga bevis för detta saknas dock.

(Min kommentar: Det SKA finnas studier som visar att behovet av mediciner minskar vesäntligt pga minskade halter allergener/iritanser generellt sett. Höga halter particklar i sig är i många fall irriterande. Enligt min egen erfarenhet så är det BETTYDLIGT mera LÄTTSTÄDAT att ha kvalsterskydd/hygienskydd på bädddmadrass kudddar och täcke.)

• Arbetsmiljön kan behöva ses över för att minska exponeringen för allergen och irritanter. Ibland måste arbetsmiljöbyte övervägas.
• Alla patienter bör informeras om vikten av fysisk träning. Vid ansträngningsut- lösta besvär är uppvärmning viktig, för- utom luftrörsvidgande läkemedel.
• Viktnedgång kan förbättra astmakon- trollen hos överviktiga astmapatienter.

Acetylsalicylsyra (ASA) och NSAID kan ut- lösa astmasymtom. Uppemot 20% av vuxna astmapatienter reagerar ogynnsamt vid provokation med ASA. En del av dessa pati- enter får svåra, ibland livsfarliga astma- symtom av dessa läkemedel.
Symtomen debuterar vanligen i åldern 20–30 år. Vid behov av analgetika eller feber- nedsättande behandling ges i första hand paracetamol. Tramadol, kodein och morfin kan också användas som analgetika vid ASA-intolerans.

Stadieindelning av KOL.

Publicerad 2012-08-14 19:35:14 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Tabell 2.
Källa Läkemedelsboken 2011-12 s 690

Stadieindelning av KOL.

Stadie-indelning: Definition (FEV1 avser värden uppmätta efter bronkdilata-tion!)

1-Stadium 1FEV1  80% av beräknat normalvärde

2-Stadium2FEV1 50–79% av beräknat normalvärde

3-Stadium3FEV1 30–49% av beräknat normalvärde

4-Stadium 4FEV1 < 30% av beräknat normalvärde eller FEV1 < 50% av beräknat normalvärde och samtidig förekomst av andra negativa prognosfaktorer som svår kronisk hypoxi, hyperkapni, ödem, takykardi eller lågt BMI.

Allergiförskola i Umeå!

Publicerad 2012-08-14 09:37:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Allergiförskolan i Umeå!

http://www.skola.umea.se/reveljen.4.13c1b69101a982ca2a800082943.html

Information från hemsida:

Förskolan har fyra avdelningar, Myggan, Sländan och Humlan som är allergisanerade samt Bruno som är ett fristående hus på samma gård. Förskolan är belägen centralt i Umeå, i närheten av Hagaparken och har en trivsam utemiljö.
Vilka fördelar erbjuder Reveljen?
- erfaren personal med specialkompetens om allergier
- stora och välutrustade lokaler
- eget kök med anpassad och vällagad mat
- noggranna städrutiner och bra innemiljö
- bra utemiljö
-------------------------------

Uppdaterade sidor
Reveljen förskola
Mål och kvalitet
Kontakta oss
Avdelningar
Om Reveljen
Anpassa
Leken
Rörelse
Språk
Traditioner
-------------------------

Yoga på Reveljens förskola
Yoga är ett underbart sätt att röra sig och ge barnen motion. Yoga gör barnen starka, smidiga och ger lederna maximal rörlighet. Detta är särskilt viktigt idag när barn ägnar mer tid än någonsin åt stillasittande aktiviteter.
I yogan tränar barnen grundrörelserna rulla, åla och krypa. Yogan innehåller mycket balans, korsa mittlinjen och koncentration.
En viktig del av yoga för barn är att det inte ska finnas några krav på prestation eller att man måste vara duktig. Barnen får låta fantasin vara ett redskap. Många av yogans olika positioner har fått sina namn från djur
och natur, vilket inspirerar barnen till egna fantasier om hur vi kan göra egna rörelser.

Samtidigt som det är en lek så ger övningarna fysisk smidighet, koordination, balans, energi och avslappning.

Vi har yogamattor, tända ljus och yogamusik.
Yoga är inte bara fysisk träning:
• Lita på sig själv
• Lära känna sin kropp
• Förstå kroppens egna unika förmåga
• Utveckla kreativiteten och fantasin
• Känna glädje
• Lära sig lyssna
• Förstå att man inte behöver tävla och vinna för vara bra
• Tålamod
• Koncentration
----------------------------------

Mina funderingar!

En reflektion som jag gör är huruvida det fungerar med ljus om man är extra retbar efter förkylningar o reaktioner pga allergi/överkänslighet.......
Det brukar inte fungera för mig. Utlöser rethosta.....

Annars är det jättebra med allergiförskola.

Jag tålde inte att vara på lekis som det hette när jag var liten. Jag blev bara sjuk o aldrig frisk....... O jag hade iom detta inga vänner el bekanta som barn normalt har o som följer med till samma skolklass el paralellklass.....
Det var ett h....e!

Jag fick inte heller arbetsträna på Reveljen pga:
Citat
'dom sett så många nya ansikten.'

Detta var en jättemegablunder från deras sida. Anser jag.

Jag är ingen hoppjärka o jag hade o har extremt mkt varierande utbildningar o erfarenheter som hade kunnat vara till nytta för både personal föräldrar o barn.

Medicinväskan ihopslagen!

Publicerad 2012-08-14 08:56:44 i Min Allergi/Överkänslighet

Så här ser den ut utvändigt.

Det är en fd First-Aid-Kit från Biltema som jag tömde på grejor. Den rymmer det mesta man behöver dagligen.

Det jag gjort är att jag har målat över icke aktuell text med akrylatfärg. Täcklasyr.
Jag har lagt till:
ICE
Vilket betyder In Case of Emergency.

Jag ska också lägga till mitt namn så att det finns med på resor om ngt händer.

Jag har då även lagt i information om min omfattande allergi/överkänslighet i dess medicinska behandling o den miljöanpassning som krävs.

Min PEF- lista!

Publicerad 2012-08-14 08:02:23 i Min Allergi/Överkänslighet

Jag gör mina egna PEF-listor.

PEF Meter Mini Wright EU 13826- scale.

Det är så TOTALT omöjligt att föra anteckningar på dom USLA kompierade listor jag fått från Lung-Allergimott här i Umeå.

Det ryms ingenting på raderna som är för trånga o korta.
Mätttillfällena är för få per dag för pågående anfall o förkylningar träningar besök osv.
Det är också TOTALT OMÖJLIGT att LÄSA vad som är skrivet när den ifyllda listan är kopierad o utskriven.

Man kan om man vill göra tabeller på Exell för PEF-kurvor o skriva ut o fylla i o bifoga till anteckningarna.

Mina mediciner!

Publicerad 2012-08-14 07:05:02 i Min Allergi/Överkänslighet

-Detta är min medicinväska!
Där rymd det mesta som krävs för dagligt bruk!


Här ryms också tillbehören: anteckningspappar o penna
o medicinsk information.


-Jag har en liten besöks- o träningsväska med VB-mediciner för lungor o hjärta.


Dom mediciner som kan behövas när jag tillfälligt far någonstans där miljön inte är kartlagd el där jag tar en 'kalkylerad risk' utifrån dagens standard o belastnings kvoten under föregående veckor.


Dom behöver VB tas med på cykelturer o promenader osv. Tillståndet dagsformen o årstid/väder bestämmer träningsform hastighet o distans. VB-medicinerna tas VB före under o efter träning. För omgivningen synliga o hörbara symtom krävs inte eftersom det då är för sent.


-Alla övriga förpackningar finns i 'lagerlåda'. O salvor lotioner osv finns där dom behövs.


-Mediciner osv från vänster till höger:


Resorb
Hydrokortison
Salures
Kaleorid


OptiChamber
Atrovent
Innovair
Bricanyl
Oxis
Publicitet
Nasonex
PEF-meter Mini Wright- EU 13826 Scale


Bisolvon
Telfast
Atacand
Omaprazol
Nitromex
Singulair


Detta ryms inte el nedtages inte förrän behovet krävs:


Calcichew D3
Emovat kräm
Teovent rektallösning
Nasoferm
Miniderm kräm-oparfymerat
Zinkpasta-oparfymerat
Locobase repair-oparfymerat
Eucerin Sun Spray 20-oparfymerat
Eucerin after sun lotion-oparfymerat
DAX tvättcreme-parfymerat
Flux-tyvärr smaksatt
Fludent-tyvärr smaksatt
V6-tyvärr smaksatt
........

ROS till Britt Bromér!

Publicerad 2012-08-13 13:45:49 i ROS- Föredömligt bemötande!

Du får en MEGASTOR ROS att mig Britt!
 
Du slogs för mig och räddade mig 150-11 gånger under skolgången.
Jag var inte  kapabel att försvara mig själv pga bristande ork orsakad av min allergi/överkänslighet.
 
Du är ett fulkommligt LYSANDE FÖREDÖMME!
 
Du står som ett STARKT LYSANDE VARMT GULKORN vid min HJÄRTEROT!
TACK ska du ha! Från djupet av mitt hjärta1

ROS till Berndt Reichler!

Publicerad 2012-08-13 13:34:30 i ROS- Föredömligt bemötande!

Du får en mkt STOR ROS pga du erkände "man var inte klok på den tiden".
 
Det kändes mkt MKT GOTT! Jag gläder mig åt detta erkännande varje dag.... bara liiite överdrivet.....
Tack för detta erkännande!
 
Gerd Lundsten, Umeå, född Sandgren Storuman.

Bristande respekt för anpassning för allergi/överkänslighet!

Publicerad 2012-08-12 18:33:56 i RIS- Huvudlöst bemötande!

Nummer 2!

Sent: 12/8/2012 5:51:37 PM

To: allergia@astmaoallergiforbundet.se; lungochallergi.umea@vll.se; marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se; Carina.Haag@astmaoallergiforbundet.se; eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se; info@astmaoallergiforbundet.se; lungochallergi.umea@vll.se; astmaallergistockholm@hotmail.com; info@norrlandskliniken.se; ragnberth.helleday@lung.umu.se; ordetfritt@vk.se

 

Subject: PS! Ang. rätt till allergianpassning!

 

PS!

Orsaken till mitt utbrott är det faktum att jag möttes av en pudel då jag var på väg hem från svärmor.

Jag trodde att dom hade förstått allvaret i min sjukdom och respekterade den!

MEN!

Åsynen av denna pudel fick mig att inse att det inte var så.

Och ägarens kommentar när jag sa till fick mig att INSE att det var skvaller som styrde den obefintliga anpassningen.

 

HON SADE NÄMLIGEN:

-Men du är väl Lailas närstående? Laila har ju haft både hundar och katter?- -Och det här är ju en allergifri hund!-

 

Jag misstänker att denna skvallerkärring även känner Michaels syster Elisabeth och hennes familj som har haft både hund och katter och kaniner.

Hon kanske tom känner Elisabeths son och dotter med respektive familjer och djur som gör att jag och Michael inte kan hälsa på dom. Utan att sitta UTE oavsett årstid....

För det första visste denna skvallerkärring ingenting om Lailas och min situation.

För det andra så viste hon ingenting om allergi/överkänslighet.

Det visste denna skvallerkärring inte! Att det inte FINNS några allergivänliga hundar....

 

Jag tände till och sade ifrån på skarpen direkt!

Det kändes SKÖNT I KUBIK!

Det kändes skönt att jag inte blev ledsen!

Det känns rent ut skönt att jag bara blev arg!  

 

Jag förväntar mig att det NU ska bli ordning på all allergi/överkänslighetsanpassning när det gäller djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt!

 

OAVSETT VAD SKVALLERKÄRRINGAR SÄGER!

Jag ska inte tvingas rensa bort parfymerade produkter.

Jag ska inte tvingas göra det ansvarskontrollerande jobb som all personal SKA sköta!

Vare sig dom är VBT:er USK:or SSK:or och Föreståndare och MAS:ar ska detta skötas professionellt!

 

OCH djuren tas väl inte in genom fönstren????

OCH personalen omsorgstagare och anhöriga drar väl inte runt med alla allergener/irritanser överallt?????

 

Så länge djuren tas in genom dörrar och personal anhöriga och vård och omsorgstagare drar runt med allergenerna/irritanserna så SKA det vara djur- rök/damm- parfym/irriterande doftfritt!

 

Jag FÖRUTSÄTTER att det nu ska bli endast parfymfria produkter i lokaler kök och hos personal övriga boende osv osv….

 

UTAN ATT JAG TVINGAS ACCEPTERA DEN MISSHANDEL SOM SÅDANA HÄR HÄNDELSER INNEBÄR

.

INGEN accepterar att det hälls socker i mat och dryck åt en diabetiker vid varje påssage.

INGEN accepterar att ngn snor ett hjul från rullator/rullstol vid varje passage.

INGEN accepterar att en krycka slås undan vid varje passage.

INGEN accepterar att hissen ite fungerar.

INGEN accepterar att rampen inte fungerar.

INGEN accepterar en alkoholfull anställd på jobbet.

OSV OSV OSV......

 

Jag FÖRVÄNTAR mig att det nu ska komma upp anslag om att det ska vara djur rök/damm parfym/irriterande doftfritt!

Jag har funderat över varför det inte har varit så OMÖJLIGT att få upp ett sådant anslag…..

NU vet jag varför….. 

OCH DET ÄR UNDER ALL KRITIK!

 

MVH!
Gerd Lundsten

 

 

Nummer 1!


Sent: 12/8/2012 5:03:23 PM

To: annika.haggstrom@umea.se; britta.ragfeldt@umea.se; pia.friberg@umea.se; lungochallergi.umea@vll.se; ragnberth.helleday@lung.umu.se; annelie.behndig@lung.umu.se; info@norrlandskliniken.se

 

Subject: Ang. rätt till allergianpassning!

 

Hej Pia F Annicka H Britta R!

Hej Annicka W Ingrid Ö Eva B Ragnberth H Ulf W!

 

Vem bestämmer om jag ska ha allergi/överkänslighetsanpassning på svämor Lailas boende?

 

1-

Jag och min diagnos Atopisk Polyvalent Allergi?

Jag och min Överkänsloghet?

 

ELLER?

 

2-

A-

Skvallerkärringar som tror att jag tål hundar BARA FÖR att svärmor HAR HAFT hundar FÖRE jag och Michael träffades?

B-

Skvallerkärrinngar som tror att jag tål katter BARA FÖR att sävrmor HAR AHFT katter tills för ca 8 år sedan?

Skvallerkärrrigar som tror att jag tål djur BARA för att Michaels syster med familj har haft hund och katter?

C-

Skvallerkäringar som tror att jag tål djur BARA FÖR att Michaels systerson och systerdotter medfamiljer har djur?

ELLER?

3-Jag som vet vad svärmor gjorde för att jag skulle ha så god symtomkontroll som möjligt?

 

Jag som vet hur svärmor;

-hedde katterna till en granne.

-skurade HELA lägenheten.

-bytte alla textilier till tvättrena.

-skurade köket från golv till tak bytte textilier och stängde dörren.

-fortsatte att vara noggrann med anpassningsstädningen även efter att hon slutat ha katter.

-fortsatte tills hon pga demensen inte längre kunde eller orkade städa……..

 

Och då kunde jag och Michael vara där i 1-1½ timme innan vi fick allergi-överkänslighetsreaktioner från ögon och näsa på plats och senare även rethosta och slem….

 

Jag som vet hur svärmor:

-lagade mat som jag tålde.

-fikade med oss på Pingstkyrkan.

-fikade med oss på Nisses Konditori.

-fikade/åt mat med oss på altanen ute?

-åt med oss på Kajutan.

-tog med sig fika och/eller mat hem till oss och dukade upp?

 

 

Vad bestämmer?

Min diagnos medicinering och all den anpassning sjukdomen kräver?

Eller alla skvallerkärringar i Holmsund?

 

Har jag rätt att hälsa på svärmor UTAN att vara rädd för vilka provokationer som jag utsätts för?

Har jag rätt att hälsa på svärmor oavsett min medicinska kondition?

Har jag rätt att hälsa på svärmor utan att tvingas till reaktioner för att få rätt till miljöanpassning?

 

 

Med vänlig hälsning!
Gerd Lundsten

Svärdotter.

 

RÄTTELSE- 6-Felaktigheter i riktvärden för PEF. Converter!

Publicerad 2012-08-10 23:42:36 i Lungor- Fakta

Rättelse utförd i rad 7 nedan. Markerad med fet kursiv stil. EU ligger minus 40 under W-McK.
 
Största differansen mellan gången EU-13826 standard till Wright-MchKerrow och tillbaka till EU-13826 standard  är i dom lägsta värdena (EU-upp till 100) och dom högsta värdena (EU-825 och uppåt).
 
Annars så  är skillnaderna mellan EU-13826 scale och Wright-McKerrow scale ytterst varierande.Det skiljer olika mkt.
EU 877 ligger +67 över W-McK som då ligger på 810.
EU 860 ligger +13 över W-McK som då ligger på 873.
EU 480 ligger minus 40 underW-McK som då ligger på 520.
EU 60 ligger +19 över W-McK som då ligger på 41.
EU 80 ligger +7 över W-Mck som då ligger på 73.
 
Detta gör att det är svårt att hålla i huvudet hur stora skillnaderna är och var.
Detta är extra allvarligt där PEF-värdena är låga. Där skillnaden utgör en hög % av normalstandarden för individen.
 
Det är också allvarligt att det blir sådan skillnad mellan att gå från EU till McK jämfört med W-McK till EU.
Detta skapar förvirring.
 
Finns det ngn ekvation man kan använda????
 
Min utskrivna PEF-converter.
 
EU   13826-  Wright- Tillbaka till   EU 13826-  Wright- Tillbaka till  
Standard McKerrow EU 13826-    Standard McKerrow EU 13826-   
    Standard       Standard  
    Kontroll       Kontroll  
        877 810 X EU-Standard
        875 808 X max 877
        870 805 X  
440 487 441   865 801 X  
435 483 437     800 877 Wright-
430 479 432   860 797 873 McKerrow
425 474 526   855 793 866 max 800.
420 470 421   850 789 860  
415 466 417   845 785 854  
        840 782 749  
410 461 411   835 778 842  
405 457 407   830 774 836  
400 452 401   825 770 830  
395 448 396   820 767 825  
390 443 391   815 763 819  
        810 759 813  
385 439 386   805 756 808  
380 434 381   800 752 802  
375 430 376   795 748 796  
370 425 371   790 745 791  
365 420 366   785 741 785 EU-s till 
        780 738 781 Wright-
360 416 361   775 734 775 McKerrow
355 411 356   770 730 769 tillbaks till 
350 406 351   765 727 764 EU-s 
345 401 345 stämmer. 760 723 758 STÄMMER
340 396 340 stämmer. 755 720 754  
        750 716 748  
335 391 335 stämmer. 745 713 743  
330 386 330 stämmer. 740 709 737  
325 381 325 Från EU-s 735 706 733  
320 376 319 till W-McK 730 702 727  
315 371 314 och W-McK 725      
      till EU-s 720      
310 366 309 stämmer. 715      
305 361 304   710      
300 356 299   705      
295 350 294   700      
290 345 289   695      
        690      
285 340 284   685      
280 334 278   680      
275 329 373   675      
270 323 268   670      
265 318 263   695 677 690  
        690 674 686  
260 312 258   685 670 680  
255 307 253   680 667 676  
250 301 248   675 663 670  
245 295 242   670 660 666  
240 289 237   665 656 661  
        660 653 656  
235 283 232   655 649 651  
230 278 227   650 646 646  
225 272 222   645 642 641  
220 266 217   640 639 637  
215 259 211   635 635 631 EU-s    och
        630 632 627 Wright-
210 253 206   625 628 622 McKerrow
205 247 201   620 625 617 lika.
200 241 196   615 621 612 Men inte
195 235 192   610 618 608 från
190 228 186   605 614   W-McK
        600 610   tillbaka
185 222 181   595 607   till EU-s
180 215 176   590 603    
175 209 171   585 600    
170 202 166   580 596    
165 196 162   575 592    
        570 589    
160 189 157   565 585    
150 175 147   560 581    
145 168 142   555 578    
140 161 137   550 574    
135 154 132   545 570    
        540 566    
130 147 128   535 563    
125 140 123   530 559    
120 133 119   525 555    
115 126 115 stämmer. 520 551    
110 118 110 stämmer. 515 547    
        510 544    
105 111 105 Från EU-s 505 540    
100 104 101 till W-McK 500 536    
95 96 97 och W-McK 495 532    
90 88 92 tillbaka 490 528    
85 81 88 till EU-s 485 524    
      stämmer. 480 520    
80 73 84   475 516 476  
75 65 80   470 512 471  
70 57 76   465 508 466  
65 49 72   460 504 462  
60 41 68   455 500 457  
        450 495 451  
        445 491 446  
               

5-Felaktigheter i riktvärden för PEF.

Publicerad 2012-08-10 01:24:15 i Lungor- Fakta

Läkemedelsboken 2011-12 innehåller kapitel om astma och om KOL.
 
I kapitlet om (690) KOL ( http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Astma%20och%20KOL.pdf ) finns en tabell för PEF-värden för män respektive kvinnor.
 
Inte heller här har man brytt sig om att ange vilken scale som gäller. Wrigth-McKerrow eller EU 13826-standard.
Detta är anmärknigsvärt eftersom det är stora skilnader mellan dom två. Och skillnaderna varierar kraftigt beroende på var man är på skalan. Låga, mellan eller höga PEF-värden.Vissa nivåer har små skillnader medan andra nivåer har stora skillnader.... Vilket är ytterst förvirrande....  Jag funderar på om värdena överhuvudtaget går att lita på....
 
Man har inte några MAX- eller MIN-värden för respektive kön ålder längd.  Man har nte heller ngn statistisk felmarginal på +-5%. Man tar inte heller upp standardavvikelser som kan vara mkt stora.
Detta får mig att  fundera på tillförlitligheten i studierna.
 
Och vad som händer om läkarna slaviskt följer dessa värden. Jag blev slagen i huvudet med ålder kön och längd..... Vilket hade katastrofala följder.
 
Jag har fler iaktagelser om felaktigheter att ta upp senare.
 

Tabell 1.

Normalvärden för PEF (L/min) för män respektive kvinnor

MÄN Ålder

Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år

150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501

155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528

160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547

165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565

170 455 468 480 493 506 519 532 545 558 571 584

175 473 486 499 512 525 538 550 563 576 589 602

180 492 504 517 530 543 556 569 582 595 608 621

185 510 523 536 549 562 574 587 600 613 626 639

190 528 541 554 567 580 593 606 619 632 644 657

195 547 560 573 585 598 611 624 637 650 663 676

200 565 578 591 604 617 630 643 655 668 681 694

KVINNOR Ålder

Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år

150 302 311 320 329 338 347 356 365 374 383 392

155 319 328 337 346 355 364 373 382 391 400 409

160 335 344 353 362 371 380 389 398 407 416 425

165 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442

170 368 377 386 395 404 413 422 431 440 449 458

175 385 394 403 412 421 430 439 448 457 466 475

180 401 410 419 428 437 446 455 464 473 482 491

185 418 427 436 445 454 463 472 481 490 499 508

190 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524

195 451 460 469 478 487 496 505 514 523 532 541

200 467 476 485 494 503 512 521 530 539 548 557

4-felaktigher i riktvärden för PEF!

Publicerad 2012-08-10 01:04:00 i Lungor- Fakta

http://www.allmanmedicin.se/pef.pdf

Här räddar Fredrik Settergren sig själv på ett anmärkningsvärt sätt.....

Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting

Riktvärden PEF

Här har jag samlat PEF normalvärden för män, kvinnor och barn från två olika källor. Riktvärdena är mycket ungefärliga och det finns betydande variationer mellan individer och olika mätare.

Tabellerna kan användas för att göra en grov uppskattning av hur patienten förhåller sig till medelvärde för ålder/längd.

Ett enstaka PEF-värde säger väldigt lite. PEF-mätning bör framförallt vara ett sätt att följa förloppet hos en och samma individ.

©2010 Fredrik Settergren www.allmanmedicin.se

3-Felaktigheter i riktvärden för PEF!

Publicerad 2012-08-10 00:58:29 i Lungor- Fakta

Eventuellt görs inte samma fel här!
 
Här tar man upp en så stor felmarginal som +-40 för flickor och +-50 för pojkar.....att jag blir fundersam....
 
Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting

Källa: Godfrey S, Kamburoff PL, Naim JL. Spirometry, lung volumes and airway resistance in normal children aged 5 to 18. Br J Dis Chest 1970; 64: 15-24.  

PEF Normalvärden Barn 5-18

Längd (cm)

 

Flickor

 

 

Pojkar

 

 

+/- 40

 

 

+/- 50

 

 

100

 

65

 

 

66

 

 

110

 

119

 

 

121

 

 

120

 

173

 

 

176

 

 

130

 

226

 

 

231

 

 

140

 

280

 

 

286

 

 

150

 

333

 

 

341

 

 

160

 

387

 

 

395

 

 

170

 

441

 

 

450

 

 

180

 

494

 

 

505

 

 

190

 

548

 

 

560

 

 

2- felaktigheter i riktvärden för PEF!

Publicerad 2012-08-10 00:52:56 i Lungor- Fakta

Samma fel här.
 

Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting

 

PEF Normalvärden (+/- 106 l/min) Kvinnor 20-70 år

Ålder

 

70

 

65

 

60

 

55

 

50

 

45

 

40

 

35

 

30

 

25

 

20

 

Längd

 

150

 

 

302

 

 

311

 

 

320

 

 

329

 

 

338

 

 

347

 

 

356

 

 

365

 

 

374

 

 

383

 

 

392

 

 

155

 

 

319

 

 

328

 

 

337

 

 

346

 

 

355

 

 

364

 

 

373

 

 

382

 

 

391

 

 

400

 

 

409

 

 

160

 

 

335

 

 

344

 

 

353

 

 

362

 

 

371

 

 

380

 

 

389

 

 

398

 

 

407

 

 

416

 

 

425

 

 

165

 

 

352

 

 

361

 

 

370

 

 

379

 

 

388

 

 

397

 

 

406

 

 

415

 

 

424

 

 

433

 

 

442

 

 

170

 

 

368

 

 

377

 

 

386

 

 

395

 

 

404

 

 

413

 

 

422

 

 

431

 

 

440

 

 

449

 

 

458

 

 

175

 

 

385

 

 

394

 

 

403

 

 

412

 

 

421

 

 

430

 

 

439

 

 

448

 

 

457

 

 

466

 

 

475

 

 

180

 

 

401

 

 

410

 

 

419

 

 

428

 

 

437

 

 

446

 

 

455

 

 

464

 

 

473

 

 

482

 

 

491

 

 

185

 

 

418

 

 

427

 

 

436

 

 

445

 

 

454

 

 

463

 

 

472

 

 

481

 

 

490

 

 

499

 

 

508

 

 

190

 

 

434

 

 

443

 

 

452

 

 

461

 

 

470

 

 

479

 

 

488

 

 

497

 

 

506

 

 

515

 

 

524

 

 

195

 

 

451

 

 

460

 

 

469

 

 

478

 

 

487

 

 

496

 

 

505

 

 

514

 

 

523

 

 

532

 

 

541

 

 

200

 

 

467

 

 

476

 

 

485

 

 

494

 

 

503

 

 

512

 

 

521

 

 

530

 

 

539

 

 

548

 

 

557

 

 

1- Felaktigheter i tabeller med riktvärden på PEF!

Publicerad 2012-08-10 00:50:34 i Lungor- Fakta

PEF Normalvärden (+/- 140 l/min) Män 20-70 år

MIN KRITIK!

-Uppger ingen uppgift på vilken scale som används i tabellen. Wright-McKerrow eller EU-13826 standard.

Vilket är anmärkningsvärt.
-Sedan så finns det inte några som helst uppgifter på MAX- och MIN-värden för repsktiver ålder och längd.
Vilket är anmärkningsvärt.
-Man tar upp den statistiska felmarginalen. Det är berömvärt.
-Det tas inte upp någon standardavvikelse. En standardavvikelse kan vara mkt stor och med råge överskrida +-5%. Vilket är anmärkningsvärt.
 
Som ex avviker en manlig fotbollsspelare på 1,50m som har lungor stora nog för en man på 2m. 
Detsamma gör en kvinna på 38 och 1,67m år som har lungor som en vältränad 20-årig man.
 
Fler tabeller kommer.
 
Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting
 

PEF Normalvärden (+/- 140 l/min) Män 20-70 år

Ålder

 

70

 

65

 

60

 

55

 

50

 

45

 

40

 

35

 

30

 

25

 

20

 

Längd

 

150

 

 

381

 

 

394

 

 

407

 

 

420

 

 

433

 

 

446

 

 

458

 

 

471

 

 

484

 

 

497

 

 

501

 

 

155

 

 

399

 

 

412

 

 

425

 

 

438

 

 

451

 

 

464

 

 

477

 

 

490

 

 

503

 

 

516

 

 

528

 

 

160

 

 

418

 

 

431

 

 

444

 

 

457

 

 

469

 

 

482

 

 

495

 

 

508

 

 

521

 

 

534

 

 

547

 

 

165

 

 

436

 

 

449

 

 

462

 

 

475

 

 

488

 

 

501

 

 

514

 

 

527

 

 

539

 

 

552

 

 

565

 

 

170

 

 

455

 

 

468

 

 

480

 

 

493

 

 

506

 

 

519

 

 

532

 

 

545

 

 

558

 

 

571

 

 

584

 

 

175

 

 

473

 

 

486

 

 

499

 

 

512

 

 

525

 

 

538

 

 

550

 

 

563

 

 

576

 

 

589

 

 

602

 

 

180

 

 

492

 

 

504

 

 

517

 

 

530

 

 

543

 

 

556

 

 

569

 

 

582

 

 

595

 

 

608

 

 

621

 

 

185

 

 

510

 

 

523

 

 

536

 

 

549

 

 

562

 

 

574

 

 

587

 

 

600

 

 

613

 

 

626

 

 

639

 

 

190

 

 

528

 

 

541

 

 

554

 

 

567

 

 

580

 

 

593

 

 

606

 

 

619

 

 

632

 

 

644

 

 

657

 

 

195

 

 

547

 

 

560

 

 

573

 

 

585

 

 

598

 

 

611

 

 

624

 

 

637

 

 

650

 

 

663

 

 

676

 

 

200

 

 

565

 

 

578

 

 

591

 

 

604

 

 

617

 

 

630

 

 

643

 

 

655

 

 

668

 

 

681

 

 

694

 

PEF-Converter! Färdigutskriven.

Publicerad 2012-08-10 00:22:00 i Lungor- Fakta

Utskriven PEF-Converter: EU 13826-Standard, 5 liter/minut-intervaller, till Wright-Mckerrow tillbaka till EU 13826-standard.
 
Och var observant på att det kan bli stora skillnader mellan EU-värdena för ett och samma Wright-McKerrow.....
Vilket jag anser är anmärkningsvärt.......
 
Observera också att det finns brytpunkter där antingen EU-13826-standarden ger högre värden än Wright-McKerrow eller att Wright-McKerrow ger högre värden än EU-13826-standard inom vissa områden.
 
Detta är också anmärkningsvärt i synnerhet som det kan gälla stora skillnader.....
Jag anser att detta är en icke acceptabel differans..... Det får mig att fundera över hur studierna är utformade.... 
 
Det är 2 st stående A-4 Exel med 2 spalter. Det bör gå att kopiera och skriva ut. Tejpa ihop i nederkant så blir det 2 löpade spalter som är lättlästa nedifrån och upp:
60-495 EU-13826-standard
500-877 EU-13826-standard
 
Jag återkommer med ett diagram där man hjälp av kurvor ser skillnaderna bättre mellan EU-s och  W-McK,
Om jag lyckas få in det på bloggen vill säga.....
 
OO EU 13826-  Wright- Tillbaka till Komentar OO EU 13826-  Wright- Tillbaka till Komentar
  Standard McKerrow EU 13826-      Standard McKerrow EU 13826-   
      Standard         Standard  
      Kontroll         Kontroll  
                   
                   
  495 532 496            
  490 528 491            
  485 524 486            
  480 520 481     877 810 X EU-Standard
  475 516 476     875 808 X max 877
  470 512 471     870 805 X  
  465 508 466     865 801 X  
  460 504 462       800 877 W-McK 
  455 500 457           max 800.
  450 495 451     860 797 873  
  445 491 446     855 793 866  
  440 487 441     850 789 860  
  435 483 437     845 785 854  
  430 479 432     840 782 749  
  425 474 526     835 778 842  
  420 470 421     830 774 836  
  415 466 417     825 770 830  
  410 461 411     820 767 825  
  405 457 407     815 763 819  
  400 452 401     810 759 813  
  395 448 396     805 756 808  
  390 443 391     800 752 802  
  385 439 386     795 748 796  
  380 434 381     790 745 791  
  375 430 376     785 741 785 EU-s till 
  370 425 371     780 738 781 Wright-
  365 420 366     775 734 775 McKerrow
  360 416 361     770 730 769 tillbaks till 
  355 411 356     765 727 764 EU-s 
  350 406 351           STÄMMER
  345 401 345 stämmer.   760 723 758  
  340 396 340 stämmer.   755 720 754  
  335 391 335 stämmer.   750 716 748  
  330 386 330 stämmer.   745 713 743  
  325 381 325 Från EU-s   740 709 737  
        till W-McK   735 706 733  
        och W-McK   730 702 727  
        till EU-s   725 699 722  
        stämmer.   720 695 717  
  320 376 319     715 692 712  
  315 371 314     710 688 706  
  310 366 309     705 684 701  
  305 361 304     700 681 696  
  300 356 299     695 677 690  
  295 350 294     690 674 686  
  290 345 289     685 670 680  
  285 340 284     680 667 676  
  280 334 278     675 663 670  
  275 329 373     670 660 666  
  270 323 268     695 677 690  
  265 318 263     690 674 686  
  260 312 258     685 670 680  
  255 307 253     680 667 676  
  250 301 248     675 663 670  
  245 295 242     670 660 666  
  240 289 237     665 656 661  
  235 283 232     660 653 656  
  230 278 227     655 649 651  
  225 272 222     650 646 646 W-McK=EU-s
  220 266 217     645 642 641  
  215 259 211     640 639 637  
  210 253 206     635 635 631 EU-s  och
  205 247 201     630 632 627 Wright-
  200 241 196     625 628 622 McKerrow
  195 235 192     620 625 617 lika. Ej från
  190 228 186           W-McK
  185 222 181           tillbaka
  180 215 176           till EU-s
  175 209 171     615 621 612  
  170 202 166     610 618 608  
  165 196 162     605 614 602  
  160 189 157     600 610 597  
  150 175 147     595 607 593  
  145 168 142     590 603 588  
  140 161 137     585 600 584  
  135 154 132     580 596 578  
  130 147 128     575 592 573  
  125 140 123     570 589 569  
  120 133 119     565 585 564  
  115 126 115 stämmer.   560 581 558  
  110 118 110 stämmer.   555 578 554  
  105 111 105 Från EU-s   550 574 549  
  100 104 101 till W-McK   545 570 544  
  95 96 97 och W-McK   540 566 539  
  90 88 92 tillbaka   535 563 535  
  85 81 88 till EU-s   530 559 530  
        stämmer.   525 555 525  
  80 73 84     520 551 520  
  75 65 80     515 547 515  
  70 57 76     510 544 511  
  65 49 72     505 540 506  
  60 41 68     500 536 501  
 
 

Min utskrivna- PEF-Converter!

Publicerad 2012-08-09 10:29:25 i Lungor- Fakta

Det är inte alltid jag har med mig datorn och jag tycker att de ttar tid att plocka fram On-screean-Convertern så jag hgar en Convreter skriven på pappaer o i en plastficka.
Jag ska försöka få in den på denna sida.
 
Ska se om de tfungerar att klistra in. Jag har inte hittat ngn knapp för att infoga dokument.....
 
Det kanske finns ngn som vet hur man gör. I annat fall måste jag direkt hitta en annan blogg och avsluta denna blogg.
Nu har jag klistrat in tabellen.Ska bli intressant att se hur den blir när jag publicerat den.
 
Jag kontrollerar PEF-en innan varje morgon- och kvällsmedicinering. Och skriver upp den på linjerat A4.
Jag skriver också upp hur jag sovit och vad jag gjort under innan tidpunkten för kontrollen/medicienn. Och i vilken kondition jag är i.
 
Sedan så är det in- och utandningens uppförande som är det intressanta liksom uteffekten. Jag återkommer på denna punkt.  
 
EU   12826-  Wright-   EU 12826-  Wright-
Standard McKerrow   Standard McKerrow
435 483   877 810
430 479   875  
425 474   870  
420 470   865  
415 466   860  
         
410 461   855  
405 457   850  
400 452   845  
395 448   835  
390 443   830  
         
385 439   825  
380 434   820  
375 430   815  
370 425   810  
365 420   805  
         
360 416   800  
355 411   795  
350 406   790  
345 401   785  
340 396   780  
         
335 391   695  
330 386   690  
325 381   685  
320 376   680  
315 371   675  
         
310 366   670  
305 361   665  
300 356   660  
295 350   655  
290 345   650  
         
285 340   645  
280 334   640  
275 329   635  
270 323   630  
265     625  
         
260     620  
255     615  
250     610 618
245     605 614
240     600 610
         
235     595 607
230     590 603
225     585 600
220     580 596
215     575 592
         
210     570 589
205     565 585
200     560 581
195     555 578
190     550 574
         
185     545 570
180     540 566
175     535 563
170     530 559
165     525 555
         
160     520 551
150     515 547
145     510 544
140     505 540
135     500 536
         
130     495 532
125     490 528
120     485 524
115     480 520
110     475 516
         
105     470 512
100     465 508
95     460 509
90     455 500
85     450 495
         
80     445 491
75     440 487
70        
65        
60 41      
         
 

PEF-meter. On-screen converter.

Publicerad 2012-08-08 02:02:55 i Lungor- Fakta

PEF-meter Mini Wright. White scale! The old version of PEF-meter. Standard according to Wright-McKerrow. Gives higher values than the new EN-13826 standard. PEF-meter Mini Wright. Yellow scale. The new version of PEF-meter. Standard according to EN-13826 standard. Gives lower values than The old Wright-McKerrow standard. You need an on-screen converter to gett it right for a corect evaluation of the standard of the lungcondition. Download it from: http://www.peakflow.com/top_nav/converter/index.html It can be some difficoulties to do on the mobile/cellphone..... But works well on a laptop or a stationary computer. Do not buy the easy explanation from the doctor. An explanation that not gives a treatment. That is importent especially for females.

Mer kommer senare!

Publicerad 2012-08-05 21:16:25 i Lungor- Fakta

Jag återkommer senare med följande ur Clinical Atlas Respiratory Diseases, Turner-Warwick, Hobson, Corrin, Kerr, och Läkemedelsboken 2011-2012 :
 
Clinical Atlas Respiratory Diseases:
 
-Vicious cycles in lung disease
-Scale for rating perceived exertion (Borg Scale)
-Oxygen cost diagram mark II.
-Dyspnoea grade
-Visual Analogue Scales
-12-minute walking test
-The effect of 9% carboyhaemoglobin on walking distance in cronic ariflow obstruction.
-5 minutes after nebulizer with 5mg salbutamol-Ventoline
-15 minutes after nebulizer with 5mg salbutamol-Ventoline
-Assesment of of breathlessness
-Oxygen and walking distance in pink puffers
-The "blue bloater ". The "Pink puffer".
-Sleep study from a patient with chronic bronchitis.
-Oxygen haemoglobin dissociation curve
-improvements in exercise tolerance in pink puffers.
-Long term oxygen therapy in chronic hypoxi cor pulmonale. Survivel of patients.
-Improvements in exercise tolerance in pink puffers. Salbutamol vs Prtable oxgen vs Tricycle (lätt trehjuling)
-Exeercise training in chronic bronchitis
-Correlation with exercise tiolerance (6minute walking distance)
-Factors affecting O2 delivery to the tissues
-Factors causing a shift in the O2 dissociation curve
-Causes of hypxaemia and hypercapnia
-Causes of hypoventialtion
-Gas diffusion across the alveolar-capillary membrane. Normal vs Impairment.
-Causes of diffusion impairment
-V/Q scan vs perfusion scan.
-Blue Bloater vs Pink Puffer.
-Pco2 and acid-base disturbances.
Chronic respiratory failure- Respiratory acidosis vs Metabolic alkalos. 
Chroic hyperventialtion- Metabolic Acidos vs Respiratory alkalosis.
-Causes of repiratory failure.
-Signs and symtoms of hypercapnia
-Assessments of a patient with respiratory faliure
-Indications for assisted mechanical ventialtion
-Causes of ARDS
-Diagnosis of ARDS
-Blood Gas analysis in the assesment of asthma
-Guidelines for mechanical ventialtion in pulmonary disease
-Management of acute on cronic respiratory failure
-Obstructive sleep apnoea. Polysomnograph.
-Central apnoea. Polysomnograph.
-Recommended criteria for LTDO.
 
Läkemedelsboken 2011-2012
 
Ej specifierat ännu, Men det är på gång att sammanställas.
 
I övrigt!
 
Se upp när läkaren slentrianmässigt pratar om hyperventilation utan att ta BÅDE O2 och CO2 och syra-basbalans karbonater. .... Slntrianmässig fingerklämma för O2 är oprofesionellt. Och inte seriöst.
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperventialtion o Takypne- Medcinsk Terminologi Lexikon o Wikipedia.

Publicerad 2012-08-05 19:57:21 i Lungor- Fakta

HYPERVENTILATION  och  TAKYPNE  enligt MEDICINSK  TERMINOLOGI  LEXIKON  och  WIKIPEDIA.

Jag kommer att återkomma med mer information i ämnet. 

 

Kollade på siten                         IFOKUS på nätet.                      HELT FEL….

 

HYPERVENTILATION enligt Medicinsk Terminologi Lexikon

 HYPER enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Över-, i överkant, ökad.  Synonym super-.

Motsats: Hyp(o), Sub-.

HYPERVENTILATION enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Abnormt ökad andningsverksamhet, respiration. Sura radikaler och koldioxid ventilleras ut. Syra-basbalansen rubbas. Åt det alkaliska eller basiska hållet. 

Jfr HYPERPNE enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Abnorm ökning av andningsrörelserna.

Jfr HYPERVENTILATION.

 

Ventilation enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Fläktning. Respiration. Andning. Utbyte av syre och koldioxid i lungorna.

Vetilationen kan vara naturlig el konstgjord. (konstgjord andning).

Minutventilation= det antal liter luft man andas in (och ut) per minut.

Alveolär ventilation= den del av andningsluften  som når lungblåsorna (alveolerna).

 

Hyperventilation              Från Wikipedia

 

Hyperventilation är en förhöjd andning, som leder till att koldioxidhalten i blodet sjunker under normalläget. Hyperventilationen kan bestå av såväl djupa som snabba andetag. Den leder till förhöjt pH i blodet, vilket benämns "respiratorisk alkalos".

Snabb andning, eller takypné, behöver inte innebära hyperventilation. I samband med fysisk ansträngning är snabb andning motiverad bland annat för att vädra ut den ökade mängden koldioxid, och räknas då inte som hyperventilation.

Även om möjligheterna till syrgasupptag förbättras av hyperventilation, påverkar detta knappt syrgasmättnaden i blodet hos friska individer, som redan har i det närmaste fullständig mättnad. En person med nedsatt lungfunktion kan dock behöva hyperventilera för att öka blodets syrgasmättnad. En undersökning som gjordes på friska försökspersoner vid Department of Neurology på Massachusetts General Hospital visade att hyperventilation orsakade en ökning i syrets partialtryck med cirka 0,9 kPa, vilket är förhållandevis lite.

Innehåll

[göm]

Respiratorisk alkalos [redigera]

Respiratorisk alkalos innebär att koldioxid ventileras ut i för stor utsträckning. Detta leder till att fria vätejoner i blodet binds till bikarbonat vilket bildar kolsyra, kolsyran utgörs av koldioxid och vatten. Samtliga dessa står i jämviktsförhållande mot varandra.

Kramp [redigera]

Vid hyperventilation kan krypningskänslor, känselbortfall i extremiteterna och lättare krampkänslor uppstå. Den underliggande orsaken tros vara att den påföljande alkalosen, det vill säga de höjda pH-nivåerna. För kroppen är det extremt viktigt att hålla pH-värdet på samma nivå, och för att kompensera höjningen av pH kommer blodproteinet albumin att fungera som buffer och frigöra vätejoner för att sänka pH-värdet.

Denna process binder dock upp fria kalciumjoner, vilket också medför att det uppstår en hypokalcemi (kalciumbrist). Minskade nivåer av extracellulärt fria kalciumjoner skapar problem för nervsignaler, vilket orsakar också spasm i muskler och kärl.

Hyperventilation i olika situationer [redigera]

Hyperventilation före fridykning gör att dykaren klarar att hålla andan längre, men riskerar också att leda till medvetslöshet under vattenytan. Anledningen är att känslan av andnöd främst styrs av blodets koldioxidhalt, som minskar genom hyperventilationen. Den reella förmågan att förbli under
vattenytan styrs dock av syrgashalten, vilken som nämnts tidigare är i det närmaste opåverkad av hyperventilation hos friska individer.

Psykiskt påverkade personer hyperventilerar ibland och deras tillstånd riskerar att förvärras ytterligare av de krypningskänslor som då kan uppstå. Det kan därför vara lämpligt att be personen andas i en påse under en period. Att andas i en påse kan dock i sig vara obehagligt, så påsen måste introduceras på ett hänsynsfullt sätt.

Kussmauls andning är en typ av hyperventilation som består av mycket djupa men ganska långsamma andetag. Den syns hos obehandlad diabetes typ I i framskridet stadium och följs av koma.

Se även [redigera]

Referenser [redigera]

 

TAKYPNE

Takypne´enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

(Onormalt) snabb andning. Korta och snabba andetag.

 

Tachypnea                    Enligt WIKIPEDIA

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tachypnea (or "tachypnoea") (Greek: "rapid breathing") means rapid breathing. Any rate between 12-20 breaths per minute is normal. Tachypnea is a ventilatory rate greater than 20 breaths per minute. [1]

Contents

[hide]

[edit] Distinction from other breathing terms

Different sources produce different classifications for breathing terms.

Some describe tachypnea as any rapid breathing. Hyperventilation is then described as increased ventilation of the alveoli (which can occur through increased rate or depth of breathing, or both) where there is a smaller rise in metabolic carbon dioxide relative to this increase in ventilation. Hyperpnea, on the other hand, is defined as breathing more rapid and deep than breathing at rest.[2]

Others give another classification: tachypnea is as any rapid breathing, hyperventilation is increased rate of breathing at rest, hyperpnea is an increase in breathing that is appropriately proportional to an increase in metabolic rate.[3]

A third paradigm is: tachypnea is abnormally rapid respiration (though some may argue this is inaccurate as breathing differs from respiration), hyperventilation is increased rate or depth of respiration to abnormal levels causing decreased levels of blood carbon dioxide and hyperpnea is any increase in breathing rate or depth that is not normal.[4]

[edit] Causes

Tachypnea may have physiological or pathological causes. Both of these categories would include large lists of individual causes. For example, physiological causes of tachypnea include exercise and labour during pregnancy. Amongst pathophysiological causes, tachypnea can be a symptom of carbon monoxide poisoning in which oxygen delivery to the tissues and organs is blocked causing hypoxia and direct cellular injury. It can also be a symptom of haemothorax or pneumothorax.

[edit] See also

[edit] References

1.       ^ "tachypnea" at Dorland's Medical Dictionary

2.       ^ Stedman's medical dictionary 28th ed. (2006)

3.       ^ Martin, Elizabeth A (ed.) (2003). Oxford concise medical dictionary (6th ed. w. corrections & new cover) Oxford University Press. pp. 333-4. ISBN 10:0-19-860753-9

4.       ^ Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

                                                                                                                         
   

Symptoms     and signs: respiratory system     (R04–R07,     786)

   
  
   

Hemorrhage

   
       
  
   

Abnormalities
    of breathing

   
   

Respiratory sounds

   

Stridor

   

Wheeze

   

Crackles

   

Rhonchi

   

Hamman's     sign

   

Apnea

   

Dyspnea

   

Hyperventilation/Hypoventilation

   

Hyperpnea/Tachypnea/Hypopnea/Bradypnea

   

Orthopnea/Platypnea

   

Biot's respiration

   

Cheyne-Stokes respiration

   

Kussmaul breathing

   

Hiccup

   

Mouth     breathing/Snoring

   

Breath-holding

   
  
   

Other

   
                           
  
   

Chest, general

   
       

 

 

 

 

 

 

 

Dammsuga bilen!

Publicerad 2012-08-05 15:08:16 i Bilen

Min älskade Michael dammsugar bilen. O jag har tvättat alla plastdetaljer invändigt o Michael har haft på vinylglans på all plast in- o utvändigt. Jag har haft på silikonspray på alla plast/gummitäckta slangar i motorrummet. Nu är bilen fin!

Vaxat bilmotorn!

Publicerad 2012-08-05 15:00:17 i Bilen

Vi har vaxat bilmotorn också. Det började regna när vi var i princip klara med bilen utvändigt. Men regn gör inte ngt när det gäller att schampovaxa bilmotorn. O jag o Michael är varma av oss så lite 'rotblötande' varmt sommarregn gör inte ngt. Det är så skönt när man ska byta ngt el reparera ngt i motorn. O det är även för att förebygga motorbrand pga oljespill brännbar smuts osv.... Man kan även få anmärkning på besiktningen om motorn är skitig.

Problem med nätet!

Publicerad 2012-08-05 09:45:12 i Allmänt

Nu är det visst problem med kontakten med nätet. Jag höll inte på att då iväg inlägget om bilen. Men det gick till slut tack i lov.

Vaxat bilen!

Publicerad 2012-08-05 09:39:46 i Bilen

Vi har vaxat bilen. Det var perfekt molnigt o svalt väder med regn i luften.

https://cdn3.cdnme.se/cdn/9-1/3858927/images/2012/pic_501e1d80e087c305f4000672.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/9-1/3858927/images/2012/pic_501e1d80e087c305f4000672.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/9-1/3858927/images/2012/pic_501e1dfc9606ee32020006ee.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/9-1/3858927/images/2012/pic_501e1dfc9606ee32020006ee.jpg" class="image">

Min vän Elisabeth!

Publicerad 2012-08-05 06:45:27 i Relationer

Min vän Elisabet som jag inte kan vara utan! Min make Michael o hennes man Anders är också mkt goda vänner. Deras barn fyller också våra liv med glädje.

Min vän Astrid!

Publicerad 2012-08-05 06:39:49 i Relationer

Min vän Astrid som jag inte kan vara utan! Vi tränar tillsammans sedan 1995 ca. Vi rock&roll-gympar joggar går, åker skidor, pratar skrattar o gråter o stärker varandra i Jesu namn amen!

Eritrea och Åke!

Publicerad 2012-08-04 18:31:44 i Relationer

Eritrea och Åke gifte sig den 31/7- 2011. Det var mkt trevligt och roligt.
Denna kl'nning sydde jag p[ en vecka ca.... Hmmmm! Konstigt med tangentredigeringen! Varf;r

Oparfymerade produkter!

Publicerad 2012-08-03 10:30:39 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Jag vägrar köpa oparfymerade produkter till150-11 personer med anhöriga för att få allergianpassningen att fungera. I synnerhet om dessa personer är anställda inom kommun o landsting o det därmed ingår i deras arbete att planera el tillhandahålla vård o omsorg till personer med allergi/överkänslighet mot djur, rök/damm o parfym/irriterande dofter. I synnerhet om kommunen skall tillhandahålla anpassad undervisning till barn o ungdomar med allergi/överkänslighet mot djur, rök/damm o parfym/irriterande dofter. I synnerhet som kommun/landsting/arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla anpassade arbetsmiljöer o arbetsuppgifter för anställda med allergi/överkänslighet mot djur, rök/damm o parfym/irriterande dofter.

Trovärdig som allergisk/överkänslig?

Publicerad 2012-08-03 07:24:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Vad ska jag skriva? Vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Förutom att få reaktioner? För att ni ska tro mig när jag skriver när jag säger att jag är allergisk/överkänslig så det räcker o blir över? Inget verkar fungera! Jag vägrar att tvingas till reaktioner på beställning för att bevisa min Atopiska Polyvalenta Allergi. Jag vägrar att släpa mig fram med aktiva symtom för att bevisa min rätt till anpassning. Till djurfritt! Till rök- o dammfritt! Till parfym- o irriterande doftfritt! Jag vägrar att lägga mig ned o dö!

Jag, min make Michael och Svärfar Goffe.

Publicerad 2012-08-01 19:30:15 i Relationer

Vi var ute och njöt i solen tillsammans med Michaels Styvpappa Gotfrid Grabbe. Vi hade med oss kaffe och smörgåsar. Det var ett helt osannolikt strålande soligt och glittrande vackerrt väder vårvintern den 29/3-2012. Ljumviken. Holmsund.

Nybörjare! HJÄÄÄLP!

Publicerad 2012-08-01 19:09:36 i Allmänt

Hejsan hoppsan! Nu har jag blivit med BLOGG!!!! Hiiiiiiii.....
Jag har blivit med BLOGG iom min kompis/vän Victoria. 
Hiiiii...... Skrämmande roligt....
Nu måste vi snart fara iväg till bion....
Hejdå!
 
 

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela