Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

18/4-2013! Säljes! BMW 525. 1977!

Publicerad 2013-04-18 01:43:33 i Bilen

18/4-2013! Säljes! BMW 525. 1977!
 
Säljer vår röda gamla BMW 525 från 1977. Avställd pga brist på tid o kunskap. Rost i fästet för hö stötdämpare fram behöver åtgärdas för att besiktning ska gå igenom.
2 ägare! Min pappa Helge ägde den förut. Nu är det min make Michael som äger den.
Bra fungerande motor att renovera o putsa upp. För flera år sedan  körde vi Umeå- Jokkmokk med den o fick inte ont i ryggen av sätena. Originalklädseln är svart. Sätena behöver stoppas om. Överdrag i vinröd skinnimitation. En del rost i motorrummet behöver åtgärdas. Annars mindre rost än förväntat. Mao inte så farligt rostig kaross utvändigt sett. Gått mest i Västerbottens inland. Stått i kallgarage el ute. Här står den i ett garage O ocuperar plats o tid.
Köp den innan vi far på skroten med den. Det vore synd eftersom motorn går bra. Men slangar o el behöver bytas pga ålder o säkerhet.
Tja! Mao en pärla!
 

17/4-2013! Takyfylaxi= minskning av läkemedelseffekten på olika sätt.

Publicerad 2013-04-17 05:03:52 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

17/4-2013! Takyfylaxi= minskning av läkemedelseffekten på olika sätt.
 
 
Sida 5 . Copyright Erik Boberg
 
Desensitisering (takyfylaxi)
- Gradvis snabb minskning av läkemedlets effekt efter administration
- Tolerans är samma effekt, men tar längre tid på sig att framträda (ett par dagar eller veckor)
- Termen ”refraktäritet” (refractoriness) används när administration av ett läkemedel med tiden ger förlust av terapeutisk efficacy.
- Läkemedelsresistens utvecklas mot antimikrobiella substanser eller tumörförstörande läkemedel. 
- Toleransutveckling är inte ovanligt. Om en nedreglering får klinisk betydelse eller ej beror på den ursprungliga receptortätheten i ett visst organ och om det finns en receptorreserv, som inte behöver utnyttjas för att få full effekt av en viss agonist.
Bakomliggande mekanismer
Receptorförändring
- Konformationsförändring hos receptorn vid neuromuskulära förbindelsen tex. 
- Samma effekt fås om receptorns intracellulära domän fosforyleras. Fosforylering av G-proteinreceptorer gör att de blir sämre på att aktivera second messenger-kaskader. Detta tar ett par minuter och återställs på samma tid.
Minskat antal receptorer
- Internalisering genom endocytos är en annan mekanism som efter kontinuerlig exponering för agonister minskar antalet receptorer.
- β- adrenoreceptorer minskar till 10% av orginalantal efter 8h exponering för isoprenalin ( β- agonist). Återställning tar sedan flera dagar.
- Minskning i antal receptorer är ofta oönskat , men utnyttjas tex vid endometrios och prostatacancer som behandlas med GnRH, som när det ges kontinuerligt minskar frisättningen av gonadotropiner – tvärt emot dess naturliga verkan vid den fysiologiska pulsatila frisättningen.
Uttömning av mediatorer
- Amfetamin verkar genom att frisätta aminer från nervterminaler i hjärnan. Dess effekter avtar snabbt då förråden av de frisatta substanserna töms.
Förändrad metabolism
- Metabolismen i levern av etanol ökar när man dricker mycket då de nedbrytande enzymerna ökar i antal. Detta skapar tolerans mot etanolen.
- Minskad nedbrytning av nitrovasodilatorer (nitroglycerin mfl) drar ned effekten av dessa ämnen då frisättningen av den aktiva kväveoxiden minskar.
 
Fysiologisk adaptation
- Sker vid till exempel administrering av thiazid-diuretika då RAS-systemet aktiveras och motverkar de blodtryckssänkande effekterna. 
- Många biverkningar (trötthet, yrsel) går över efter en tids medicinering , trots att läkemedlet fortfarande tas. Detta tros också bero på fysiologisk adaptation och möjligen förändringar i gentranskription, men mekanismerna är inte klarlagda.
 
- Exempel på desensitisering från EDIT-fall: Detta beror på en nedreglering av beta-receptor-systemet med en minskning av antalet beta-receptorer på effektorcellens yta och en minskad produktion av intracellulär signalsubstans (cykliskt AMP). 
- Motsatsen är också visad , nämligen att kraftig exponering för beta-antagonister under lång tid kan leda till en uppreglering av beta-receptor-systemet . Det kan ge problem vid utsättning av beta-antagonister, eftersom man då kan få en förstärkning av effekter förmedlade via beta-receptorer.
 
Tid efter akut terbutalin-inhalation
Ökning av FEV1
 
Före långtids-behandling  med terbutalin= Bricnyl......
60 min
47%
 
120 min
45%
 
240 min
35%
 
Efter långtids-behandling  med terbutalin
60 min
32%
 
120 min
22%
 
240 min
2%
 
 
 
REFERENSER
How drugs act: general principles. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 8-23 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

15/4-2013! Säljes! BMW 525. 1977!

Publicerad 2013-04-15 00:59:46 i Allmänt

15/4-2013! Säljes! BMW 525. 1977!
 
Säljer vår röda gamla BMW 525 från 1977. Avställd pga brist på tid o kunskap. Rost i fästet för hö stötdämpare fram behöver åtgärdas för att besiktning ska gå igenom.
2 ägare! Min pappa Helge ägde den förut. Nu är det min make Michael som äger den. 
Bra fungerande motor att renovera o putsa upp. För flera år sedan  körde vi Umeå- Jokkmokk med den o fick inte ont i ryggen av sätena. Originalklädseln är svart. Sätena behöver stoppas om. Överdrag i vinröd skinnimitation.  En del rost i motorrummet behöver åtgärdas. Annars mindre rost än förväntat. Mao inte så farligt rostig kaross utvändigt sett. Gått mest i Västerbottens inland. Stått i kallgarage el ute. Här står den i ett garage O ocuperar plats o tid.
Köp den innan vi far på skroten med den. Det vore synd eftersom motorn går bra. Men slangar o el behöver bytas pga ålder o säkerhet. Tja! Mao en pärla! 
 

1/4-2013! Djurmys på vår bekostnad!

Publicerad 2013-04-01 07:08:27 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

1/4-2013! Djurmys på vår bekostnad!
 
Vad jag förstår på stora bilden i artikeln så utgörs djurens utrymme av en stor del av en av dagverksamhetens lokaler. Kanske tom den stora samlings- o aktivitetssalen.
 
Malte Ellen o Indira! 3 hundar som verkar ha lagt beslag entré, korridorer o andra rum på vägen till den stora lokalen. 
Dom lär ju knappast ta sig in genom ett fönster.
 
Att Åsa Boman säger att hundarna får vara inom ett visst område för att minimera riskerna för personer som är allergiska mot pälsdjur.
 
Det är låter ju bra. 
Men som sagt så ser det utrymmet ut att vara en mkt stor del av en mkt stor aktivitetslokal.
 
Jag frågar mig om ansvariga för verksamheten verkligen har tänkt igenom situationen som uppstår. Samtliga ytor bord stolar fönsterbrädor hyllor gardiner dukar stoppning i stolar fotöljer osv osv blir bemängda av spridda o  kringförda allergenero irritanser. Detta går inte att få bort med en vanlig veckostädning. Under tio års tid. 
 
Jag kommer att besöka dagverksamheten Växthuset iförd Halvmask m endagsfilter o utvärdera om det verkligen är tillgängligt för personer med allergi/överkänslighet mot djur rök parfym/dofter. 
 
Dom frågor jag ställer är följande: 
-kommer hundar med förare in genom en egen entré skild från övriga?
-har hundarna m förare o djurälskande aktivitetsintresserade egen farstu toaletter o samlings- o aktivitetslokal skild från övriga entréer kapprum toaletter lokaler boenden osv?
-är entré kapprum toaletter korridorer o lokal märkta m anslag som säger att det förekommer levande djur i lokalerna?
-är djurföraren utbildad i allergi överkänslighet o immunförsvarets 4 typer av sätt att reagera allergiskt o överkänsligt? Symtom? Komplikationer i form av diabetes KOL infarkter osv osv osv?
-är förare o ansvariga medvetna om att det kan ta allt från 5s till 10 dagar för immunförsvaret att reagera på det av djur o förare införda allergener o irritanser?
 
Jag kan som omfattande allergisk/överkänslig inte lita på att dom som är ansvariga för dagverksamhet o hälso- sjukvårds- o omsorgsverksamhet inom kommun o landsting verkligen vill åstadkomma verksamheter som verkligen är tillgängliga för personer m allergi/överkänslighet mot djur rök parfym/dofter.  
 
Så jag har nu försökt att genom A-A-föreningen Umeå i samarbete m ABF, starta upp en kurs den 2/4-2013. 
En kurs i 'Allergi o överkänslighet fakta träning o gemenskap'. 
En kurs som är djur- rök- parfym-/doftfri samt delvis elsanerad. O som går i så anpassade lokaler på HSO Umeå.
 
Men! 
Det verkar inte gå!
 
Orsaken är följande:
 
Stödet o sammanhållningen mellan personer med allergi/överkänslighet är bedrövlig. 
 
Jag, o andra, tvingas även att kämpa med människor med mindre omfattande allergi o överkänslighet än vad jag har.
O inte nog med det!
Jag, o andra, ska dessutom tvingas kämpa med ledamöter o supleanger i styrelsen för lokalföreningar, som i Umeå, för Astma o Allergiförbundet.
 
Så länge vi med allergi o överkänslighet inte kan samarbeta o anpassa oss själva till djur- rök- pardym-/doftfritt o kämpa för det gemensamma bästa ska ingen medlem i A-A-förbundet o dess lokalföreningar o dess omgivning klaga över dålig respekt o obefintlig anpassning. 
 
Jag kommer att fortsätta att kämpa!
Jag kommer att fortsätta att stå på barrikaderna!
Upp till kamp!
 
Genom tidningar osv.
 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 
 

1/4-2013! Atopikerförbund???

Publicerad 2013-04-01 06:50:57 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

1/4-2013! Atopikerförbund???
 
Finns det anledning att starta ett atopikerförbund????
 
Jag känner mig motarbetad av lokalföreningen för Astma- o Allerguförbundet.
 
O frågan är också vilket stöd o vilken respekt vi har av HSO:s medlemsorganisationer?
 
Stöder dom seriöst o på allvar våra krav på djur- rök- parfym-/doftfritt?
 
El körs vi över?
 
Jag har en känsla av att vi körs över. 
 
Är det därför som effektiva läkemedel mot Atopisk Polyvalent Allergi försvinner från marknaden till förmån för lättviktiga för oss ineffektiva läkemedel?
 
Är det därför det är så svårt att få gehör för djur- rök- parfym-doftfritt?
 
Är det därför det är så svårt att få tag på djur- rök- o  parfym-/doftfritt semesterboende?
 
O så svårt att kunna lita på att föregående gäster verkligen har respekterat djur- rök- o parfym-/doftfritt?
 
Är det därför parfym-/doftfria hygien hud o hårvårds- o stylingprodukter är så ineffektiva o i många fall rent katastrofala? Som ex schampo o balsfördom passar alla hårtyper! Vilket inte är möjligt! 
 

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela