Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Träning Cykel 20190528

Publicerad 2019-05-28 20:03:22 i Hälsa!

TRÄNING CYKEL

20190528

1:a gången sedan kotkompressionen september 2014 o 3:punktskorsettbehandling i 3 månader m slemretention som följd o januari 2015 m påföljande influensa+ytterligare slemretention+sekundärinfektion+hjärtsvikt+lungemboli, som jag tränat genom att cykla en längre, för mig normal, sträcka m pulsklocka.....

Innan kotkompressionen brukade jag kunna cykla el åka inlines TOR Umedalen-Holmsund o hälsa på Världens Bästa Svärmor Laila. 

Konditionsmässigt lär det dröja innan jag kommer så långt.......

Efter lungembolin mm 2015 så har jag cyklat TOR Umedalen o NUS mfl sträckor på somrarna m jag har inte använt Pulsklockan då jag cyklat. Pga jag har varit helt slut på efter att jag cyklat o gjort annat.

NU har jag kommit igen så mycket att det känndes rätt att ta på mig P-klockan igen o köra ett konditionspass igen. O det gick vägen.....

O jaa! 

Jag tjures pa å trään!

Hä’hjöör’ä sä’ myschä ruå’liarrä. Å leev!

 

UPPFRISKANDE!

STÄRKANDE!

UPPLYFTANDE!

😅🌧🤣🌧😂🌧

Kl 11:47 tar på mig ytterkläder

 

Kl 11:56

P 108-110

Cyklar iväg i regnet!

 

Kl 12:37

Hjäimma nu!

 Hä va schönnt!
 

Hjäe’ja na b'lööj't? 

Ällär 😂💦🤣💦😅💦

Ja hadd mä'scjömm’änn våå’t’dräckt pa mä.... 

Vaaa't å gött🤩

 
Kläa häng pa törr’k!
 
CYKLADE

Rampljusallen upp runt till Kullavägens GCbana förbi KVANTUM till Grubbevägen över Backenvägen till Lagmansgatan upp GC till Angårdsvägen o Backenvägens GC över till Sockenvägen o hö in på Umedalsallen hela vägen upp över korsning Rampljusallen/Kullavägen.

In på Rampljusallen GC o hem.

Max P 130 på vxl 2-3  i uppförsbackarna. 

I värsta delarna av uppförsbackarna P 128- på vxl 1.

Allt övrigt P 126-128 på vxl 3.

MKT MYCKET BRA ANDNING!

Kl 14:40 så hostar jag upp lite slem.

Kl 14:55 hostar fortfarande upp lite sporadisk mkt små mängder m slem....

Jag hade inte ngn slemhosta under cyklingen.

Det är först nu det kommer lite granna o det tyder enligt min erfarenhet att det kommer från längre ut liggande delar av luftrören.

Dvs mera perifert liggande delar av luftrören!

Det betyder att jag fått ett bra grepp om slemdränaget.

Att jag dessutom kunde cykla på så bra m Bra P o Andning är ju strålande.

O jag balanserade också belastningen rätt iom att jag undvek att få Tackhypne =and.frekvens över 20 andetag/minut.

För en vuxen person ligger normal andningsfrekvens (af) på 12-20 andetag/minut.

För långsam andning heter Bradhypne o ligger under 12.

För snabb andning heter Tackhypne o ligger över 20.

Uppgifter på sträckan som jag cyklade får jag återkomma med.

Jag är NÖJD o GLAD

💞🌿😎💝💚💖🤓🍀

 

Maslows Behovstrappa enligt Gerd Lundsten

Publicerad 2019-05-14 13:14:16 i Allmänt

MASLOWS BEHOVSTRAPPA ENLIGT

GERD LUNDSTEN

20190514 

7b

Fritid Intressen

7a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

6b

Kläder Skor 

6a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

5b

Arbete

5a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

4b

ArbetsRehab

 

4a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

3b

Trygghet Mat 

Mediciner C-Pap

Tak Sömn 

Sjukgymnastik 

Arbetsterapi

 

3a

Bla:

Miljösanering 

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt 

Eliminationskost!

 

2b

Tro Kärlek Vänskap Gemenskap Samarbete Uppskattning 

 

2a

Bla:

Miljösanering 

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt 

Eliminationskost!

 

1

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt

Eliminationskost! 

 

19/9-2017! NORRLANDSKLINIKEN!

Publicerad 2017-09-19 12:12:33 i ROS- Föredömligt bemötande!

19/9-2017! NORRLANDSKLINIKEN!


Jag är jättejätteglad över att jag för flera flera år sedan bytte till NORRLANDSKLINIKEN. 

Tänk att det kan ta en så fruktansvärt lång tid att bygga upp ett förtroende. En tillit. Att bygga upp en trygghet!?!???!??!!!!

Jag blev TOTALT DESPERAT o KROSSAD när 2 läkare+1 ny läkare på Backens HC inte brydde sig om mig o mitt tillstånd trotts mkt noggranna beskrivningar av tillståndet. Dom brydde sig inte pga min ålder o mitt kön. JAG BLEV CHOCKAD!

Den ena, en ny "husläkare" klarar inte av starka kvinnor..... han blev rosenrasande o gjorde en GOMER när jag krävde utredning o behandling.... 
En av dom andra 2 gjorde också en GOMER när jag kom o var så hes att jag knappt kunde prata o att jag helst ville skriva istf att prata. 

GOMER kommer från boken House of God (1978) o har förekommit i TV-serierna Cityakuten och Scrubs. 

Nu har jag efter flera år på NORRLANDSKLINIKEN fått ett MYCKET GOTT FÖRTROENDE för deras inställning ödmjukhet o sätt att arbeta. 

Nu känner jag att jag kan lita på att alla läkare på NORTLANDSKLINIKEN utreder diagnostiserar o diskuterar ev behandlingsalternativ m mig.

Jag känner också att jag kan lita på NORTLANDSKLINIKEN SSK o USK. 

Allt detta är rent ut BEFRIANDE SKÖNT ända ned i tårna.


30/4-2014! Vänsterns inställning till religion bygger på respekt!

Publicerad 2014-04-30 04:45:00 i Hälsa!

30/4-2014! Vänsterns inställning till religion bygger på respekt!
 
http://www.marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1909/om_arbetarpartiets_installning_till_religion.pdf
 
1

VI Lenin
Om arbetarpartiets inställning till religionen

Deputeraden Surkovs tal i riksduman under debatten om synodens budget och diskussionerna i vår dumagrupp när utkastet till detta tal dryftades (diskussionerna återges nedan) har rest en utomordentligt viktig och just nu aktuell fråga. Idag intresserar sig utan tvivel breda kretsar av samhälletför allt som har med religion att göra, och detta intresse har smittat av sig till intellektuella som står arbetarrörelsen nära och även till vissa arbetarkretsar. Socialdemokratin är obetingat förpliktad att förklara sin inställning till religionen.

Socialdemokratin bygger hela sin världsåskådning på den vetenskapliga socialismen, dvs marxismen. Marxismens filosofiska grundval är, såsom Marx och Engels upprepade gånger förklarat, den dialektiska materialismen, som helt övertagit de historiska traditionerna från 1700-talets materialism i Frankrike och från Feuerbach (förra hälften av 1800-talet) i Tyskland, en materialism som är obetingat ateistisk och avgjort fientlig mot all religion. Vi erinrar om att Engelshela Anti-Dühring, som Marx läste i manuskript, påvisar det inkonse- kventa i materialisten och ateisten Dührings materialism och slår fast att denne lämnade smyghål öppna för religionen och religionsfilosofin. Vi erinrar om att Engels i sitt verk om Ludwig Feuerbach förebrådde denne för att han inte bekämpade religionen i syfte göra rent hus med den utan för att förnya den, för att skapa en ny, upphöjdreligion osv. Religionen är folkets opium detta yttrande av Marx är hörnstenen för marxismens hela världsåskådning i frågan om religionen. Marxismen har ständigt betraktat alla moderna religioner och kyrkor, alla religiösa organisationer som organ för den borgerliga reaktionen, vilka har till uppgift att försvara utsugningen och söva arbetarklassen.

Samtidigt kritiserade emellertid Engels upprepade gånger skarpt de personer, som i sin önskan att vara mera vänstersinnadeeller mera revolutionäraän socialdemokratin, i arbetar- partiets program försökte föra in en direkt bekännelse till ateismen i betydelsen av en krigs- förklaring mot religionen. På tal om det berömda manifest, som hade getts ut av flyktingar från Pariskommunen, blanquister som emigrerat till London, betecknade Engels 1874 deras larmande krigsförklaring mot religionen som en dumhet. Han förklarade att en sådan krigsförklaring var det bästa sättet att stimulera intresset för religionen och försvåra att den verkligen dog ut. Engels klandrade blanquisterna för att de var oförmögna att inse att endast arbetarmassornas klasskamp, som allsidigt drar in de mest breda skikt av proletariatet i en medveten och revolutionär samhällelig verksamhet, är i stånd att verkligen befria de under- tryckta massorna från religionens ok, medan proklamerandet av ett krig mot religionen som politisk uppgift för arbetarpartiet endast är en anarkistisk fras. Och då Engels 1877 i Anti- Dühring skoningslöst slog ned på även de minsta eftergifter från filosofen Dührings sida åt idealismen och religionen, fördömde han inte mindre bestämt Dührings revolutionäraidé att religionen skulle förbjudas i ett socialistiskt samhälle. Att förklara ett sådant krig mot religionen skulle, säger Engels, betyda att överbismarcka Bismarck, dvs att göra samma dumhet som Bismarck i sin kamp mot klerikalerna (den beryktade kulturkampen, dvs Bismarcks kamp på 1870-talet mot de tyska katolikernas parti, centrum-partiet, genom att med polisiära åtgärder förfölja katolicismen). Genom denna kamp stärkte Bismarck endast katolikernas aggressiva klerikalism, han endast skadade den verkliga kul turens sak, ty i stället för de politiska skiljemurarna ställde han de religiösa i förgrunden och avledde uppmärk- samheten hos vissa skikt av arbetarklassen och demokratin från klasskampens och den revolutionära kampens trängande uppgifter till den mest ytliga och borgerligt lögnaktiga antiklerikalism. Engels anklagade Dühring, som ville vara ultrarevolutionär, för att i en annan form vilja upprepa Bismarcks dumhet och krävde att arbetarpartiet tålmodigt borde arbeta på 

2

att organisera och upplysa proletariatet, vilket medför att religionen dör bort, och inte äventyrligt ge sig in i ett politiskt krig mot religionen. Denna ståndpunkt har gått den tyska socialdemokratin i blodet, vilken exempelvis uttalat sig för frihet åt jesuiterna, för att de skall få finnas i Tyskland och för att alla polisiära åtgärder i kampen mot den ena eller andra religionen skall upphävas. Religionen förklaras för en privatsak” – denna berömda punkt i Erfurtprogrammet (1891) stadfäste nämnda politiska taktik hos socialdemokratin.

Denna taktik har idag redan hunnit bli rutin och har hunnit ge upphov till en ny förvrängning av marxismen, denna gång i motsatt, opportunistisk riktning. Man har börjat tolka Erfurt- programmets bestämmelse så, att vi socialdemokrater, vårt parti, skulle betrakta religionen som en privatsak, att religionen skulle vara en privatsak för oss som socialdemokrater, för oss som parti. Utan att gå in i direkt polemik mot denna opportunistiska synpunkt ansåg Engels det på 1890-talet nödvändigt att bestämt vända sig emot densamma, inte i polemisk utan i positiv form. Han gjorde det nämligen i form av en förklaring avsiktligt understruken att socialdemokratin betraktar religionen som en privatsak i förhållande till staten men ingalunda i förhållande till sig själv, till marxismen, till arbetarpartiet.

Detta var en ytlig historisk överblick över Marxoch Engelsuttalanden i religionsfrågan. För personer, som har en lättvindig inställning till marxismen, för personer som inte kan eller inte vill tänka, är detta ett gytter av meningslösa motsägelser och vacklanden från marxismens sida: så att säga ett slags mischmasch av konsekventateism och efterlåtenhetåt religio- nen, ett slags principlösvacklan mellan ett r-r-revolutionärt krig mot gud och en feg önskan att ställa sig inhos de troende arbetarna, fruktan för att skrämma dem osv, osv. I de anarkis- tiska frasmakarnas litteratur kan man finna inte så få utfall av detta slag mot marxismen.

Men den som åtminstone i någon mån förmår inta en seriös hållning till marxismen och tänka sig in i dess filosofiska grunder och den internationella socialdemokratins erfarenheter, han finner lätt att marxismens taktik mot religionen är alltigenom konsekvent och genomtänkt av Marx och Engels, att det som dilettanter eller okunniga människor anser vara vacklan är en direkt och oundviklig slutsats ur den dialektiska materialismen. Det vore fullständigt felaktigt att tro, att marxismens skenbara moderationi förhållande till religionen skulle ha sin förklaring i s k taktiska motiv, dvs i önskan att inte skrämmaosv. Tvärtom, marxismens politiska linje är också i denna fråga oupplösligt förknippad med dess filosofiska grundvalar.

Marxism är materialism. Som sådan är den lika oförsonligt fientlig mot religionen som 1700- talsencyklopedisternas materialism eller Feuerbachs materialism. Därom råder inget tvivel. Men Marxoch Engelsdialektiska materialism går längre än encyklopedisternas och Feuerbachs materialism, ty den tillämpar den materialistiska filosofin på historiens område, på samhällsvetenskapernas område. Vi måste bekämpa religionen. Detta är hela materialismens och följaktligen också marxismens ABC. Men marxismen är inte en materialism som har stannat vid ABC. Marxismen går längre. Den säger: man måste kunna kämpa mot religionen, och därför måste man materialistiskt förklara ursprunget till tron och religionen hos massorna. Kampen mot religionen får inte inskränkas till, får inte reduceras till en abstrakt ideologisk förkunnelse. Man måste sätta denna kamp i samband med den konkreta klassrörelse, som syftar till att undanröja religionens sociala rötter. Varför håller sig religionen kvar hos efter- blivna skikt av stadsproletariatet, hos breda skikt av halvproletariatet och hos bondemassan? På grund av folkets okunnighet svarar den borgerlige framstegsmannen, radikalen eller bor- gerlige materialisten. Följaktligen, ned med religionen, leve ateismen att sprida ateistiska åsikter är vår huvuduppgift. Marxisten säger: det stämmer inte. En sådan uppfattning är ytlig, den är ett borgerligt inskränkt kultursnobberi. En sådan uppfattning går inte tillräckligt på djupet, förklarar inte religionens rötter på ett materialistiskt utan på ett idealistiskt sätt. I de moderna kapitalistiska länderna är dessa rötter huvudsakligen av social natur. Religionens 

3

djupaste rot är idag det sociala förtrycket av de arbetande massorna, deras till synes full- ständiga hjälplöshet inför de blinda krafterna i kapitalismen, vilken dagligen och stundligen utsätter arbetarna i gemen för de mest fruktansvärda lidanden och de mest avskyvärda kval i tusen gånger större omfattning än alla sådana exceptionella händelser som krig, jordbävningar m m. Fruktan har skapat gudarna.Fruktan för kapitalets blinda kraft, som är blind emedan den inte kan förutses av folkets massor, som vid varje steg i deras liv hotar att drabba och även drabbar proletären och småägaren med en plötslig, oväntad, tillfälligruin, under- gång, förvandling till tiggare, paupers, prostituerade och som hotar att utelämna och faktiskt även utelämnar dem åt hungerdöden det är den rot till religionen i vår tid, som materialisten framför allt och mer än allt annat måste beakta, om han inte vill förbli en materialist i den förberedande klassen. Ingen upplysningsbroschyr kan etsa bort religionen ur de i den kapitalistiska grottekvarnen förtrampade massorna, som är utelämnade åt kapitalismens blinda, förstörande krafter, så länge de inte själva lärt sig att enat, organiserat, planmässigt och medvetet kämpa mot denna rot till religionen, mot kapitalets herravälde i alla dess former.

Följer då av detta att en upplysningsskrift mot religionen är skadlig eller överflödig? Nej, det gör det inte. Härav följer något helt annat, nämligen att socialdemokratins ateistiska propaganda måste vara underställd dess huvuduppgift: att utveckla de utsugna massornas klasskamp mot utsugarna.

Det kan hända att en person som inte tänkt sig in i den dialektiska materialismens grundvalar, dvs Marxoch Engelsfilosofi, inte förstår (eller åtminstone inte genast förstår) denna sats. Vad nu då? Skall den ideologiska propagandan, propagerandet av vissa idéer, kampen mot den fiende till kulturen och framåtskridandet, som hållit sig kvar i årtusenden (dvs religionen), underordnas klasskampen, dvs kampen för bestämda praktiska mål på det ekonomiska och politiska området?

Detta är en av de gängse invändningarna mot marxismen, vilka vittnar om fullständig oför- måga att förstå den marxska dialektiken. Den motsättning, som förvirrar dem som kommer med en sådan invändning, är en levande motsättning ur det levande livet, dvs en dialektisk motsättning, inte en motsättning i ord, ingen fiktiv motsättning. Att dra en absolut, en oöver- stiglig gräns mellan å ena sidan den teoretiska propagandan för ateismen, dvs utrotandet av den religiösa tron hos vissa skikt av proletariatet, och å den andra framgången, förloppet, be- tingelserna för dessa skikts klasskamp innebär att resonera odialektiskt, att göra det som är en rörlig, relativ gräns till en absolut gräns, innebär att med våld skilja det åt som är oupplösligt förenat i den levande verkligheten. Låt oss ta ett exempel. Proletariatet i ett bestämt område och i en bestämd industrigren är, låt oss anta det, uppdelat i ett avancerat skikt av relativt medvetna socialdemokrater, som givetvis är ateister, och i relativt efterblivna arbetare, som ännu har kvar banden med landsbygden och bönderna och som tror på gud, går i kyrkan eller rentav står under direkt inflytande av församlingens präst, vilken eventuellt bildar en kristlig arbetarförening. Låt oss vidare anta att den ekonomiska kampen på denna ort lett till en strejk. Marxisten måste ställa strejkrörelsens framgång i främsta rummet, han måste beslutsamt mot- arbeta att arbetarna i denna kamp uppdelas i ateister och kristna, han måste beslutsamt bekäm- pa en sådan uppdelning. Ateistisk propaganda kan under sådana förhållanden visa sig vara både överflödig och skadlig inte utifrån kälkborgerliga överväganden om att skrämma bort de efterblivna skikten, förlora ett mandat vid valen osv, utan med hänsyn till ett verkligt fram- steg för klasskampen, vilken i det moderna kapitalistiska samhället hundra gånger bättre leder de kristna arbetarna till socialdemokratin och till ateismen än vad ohöljd ateistisk propaganda kan göra. Den som förkunnar ateism i ett sådant ögonblick och i en sådan situation skulle bara spela prästen och prästerna i händerna, ty deras högsta önskan är att få se arbetarnas uppdel- 

4

ning efter deltagande i strejken ersatt med en uppdelning efter tron på gud. En anarkist som förkunnar krig mot gud till varje pris skulle i själva verket hjälpa prästerna och bourgeoisin (såsom anarkisterna ju alltid hjälper bourgeoisin i praktiken). Marxisten måste vara materia- list, dvs fiende till religionen, men han måste vara en dialektisk materialist, dvs inte ställa kampen mot religionen abstrakt, på grundvalen av en abstrakt, rent teoretisk, ständigt oför- änderlig propaganda, utan ställa den konkret, på grundvalen av den klasskamp som faktiskt pågår och mer och bättre än allt annat fostrar massorna. Marxisten måste kunna ta hänsyn till hela den konkreta situationen, alltid finna gränsen mellan anarkism och opportunism (denna gräns är relativ, rörlig och föränderlig, men den existerar), han får inte förfalla vare sig till anarkistens abstrakta, ordrika men i själva verket tomma revolutionarismeller till kälkbor- gerligheten och opportunismen hos småborgaren eller den liberale intellektuelle, vilken fruk- tar kampen mot religionen, glömmer denna sin uppgift, förlikar sig med tron på gud och till ledstjärna har inte klasskampens intressen utan små, futtiga beräkningar att inte såra någon, att inte stöta bort eller skrämma någon och den visa regeln leva och låta levaosv, osv.

Det är ur denna synpunkt man måste lösa alla enskilda frågor som gäller socialdemokratins inställning till religionen. Ofta dyker exempelvis den frågan upp om en präst kan vara medlem i det socialdemokratiska partiet eller inte, och vanligen besvaras den jakande utan några som helst förbehåll med hänvisning till de europeiska socialdemokratiska partiernas erfarenheter. Men dessa erfarenheter är inte bara ett resultat av den marxistiska lärans tillämpning på arbetarrörelsen utan också av de specifika historiska förhållandena i Västeuropa, vilka saknas i Ryssland (vi skall nedan gå närmare in på dessa förhållanden), varför ett obetingat positivt svar här är felaktigt. Man kan inte en gång för alla och oberoende av omständigheterna för- klara, att präster inte får bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet, men man kan inte heller en gång för alla ställa upp den motsatta regeln. Om en präst kommer till oss för att delta i det gemensamma politiska arbetet och samvetsgrant utför sina partiuppdrag utan att gå emot partiprogrammet, så kan vi ta in honom i socialdemokratins led, eftersom motsättningen mellan vårt programs anda och principer å ena sidan och prästens religiösa övertygelse å den andra under sådana förhållanden skulle bli något som endast berör honom själv, hans person- liga motsättning; och en politisk organisation kan inte examinera sina medlemmar för att ut- röna om det inte finns en motsättning mellan deras åsikter och partiprogrammet. Men givetvis skulle ett sådant fall vara ett sällsynt undantag till och med i Europa och i Ryssland skulle det vara något alldeles otroligt. Och om exempelvis en präst skulle inträda i det socialdemokra- tiska partiet och göra det till sin huvudsakliga och så gott som enda uppgift att aktivt bedriva religiös propaganda inom det, så blev partiet obetingat tvunget att utesluta honom ur sina led. Vi bör inte endast tillåta utan rentav energiskt verka för att alla arbetare som fortsätter att tro på gud inträder i det socialdemokratiska partiet, vi är obetingat emot att man på minsta sätt kränker dessa arbetares religiösa övertygelse, men vi drar med dem för att fostra dem i vårt programs anda och inte för att de aktivt skall bekämpa detta program. Vi tillåter åsiktsfrihet inom partiet, men inom vissa gränser som bestäms av grupperingsfriheten: vi är inte skyldiga att gå hand i hand med personer, vilka aktivt propagerar åsikter som partimajoriteten avvisar.

Ett annat exempel: kan man under alla förhållanden på samma sätt fördöma medlemmar i det socialdemokratiska partiet som förklarar att socialismen är min religionoch som propagerar åsikter, vilka överensstämmer med denna förklaring? Nej, det kan man inte. Här föreligger utan tvivel en avvikelse från marxismen (och följaktligen också från socialismen), men be- tydelsen av denna avvikelse, dess så att säga specifika vikt, kan variera med omständlig- heterna. Det är en sak om en agitator eller en person som talar inför en arbetarmassa säger så för att lättare göra sig förstådd, för att inleda sin framställning, för att ge sina åsikter en reellare form med hjälp av termer som den outvecklade massan är mest van vid. En annan sak är det om en författare börjar förkunna gudaskapandeeller gudaskapande socialism (i stil 

5

med exempelvis Lunatjarskij & Co hos oss). Liksom i första fallet ett fördömande skulle vara en småaktig kitslighet eller rentav en malplacerad inskränkning i agitatorns frihet, friheten att pedagogisktpåverka, är i det andra fallet ett fördömande från partiets sida nödvändigt och ofrånkomligt. Satsen socialismen är en religionär för en del en form för övergång från religion till socialism, för andra från socialism till religion.

Låt oss nu övergå till de förhållanden, som i väst gett upphov till en opportunistisk tolkning av tesen religionen förklaras för en privatsak. Naturligtvis förekommer här inverkan från de allmänna orsaker som framkallar opportunism överhuvudtaget, då arbetarrörelsens fundamen- tala intressen offras för stundens fördelar. Proletariatets parti kräver av staten att religionen förklaras för en privatsak, men det anser ingalunda kampen mot folkets opium, kampen mot de religiösa fördomarna osv vara en privatsak. Opportunisterna förvränger saken därhän, att det socialdemokratiska partiet anser religionen vara en privatsak!

Men utom den vanliga opportunistiska förvrängningen (som alls inte utreddes av vår duma- grupp i dess diskussioner om talet i religionsfrågan) finns det särskilda historiska förhållanden som framkallat de europeiska socialdemokraternas nuvarande, om man så kan uttrycka sig, överdrivna likgiltighet för religionsfrågan. Dessa förhållanden är av två slag. För det första är kampen mot religionen en uppgift som historiskt tillkommer den revolutionära bourgeoisin, och i väst har den borgerliga demokratin under epoken av sina revolutioner eller sina attacker mot feodalismen och medeltiden i betydande grad fullgjort (eller strävat efter att fullgöra) denna uppgift. Såväl i Frankrike som i Tyskland har den borgerliga kampen mot religionen traditioner som är mycket äldre än socialismen (encyklopedisterna, Feuerbach). I Ryssland vilar i enlighet med vår borgerligt demokratiska revolutions betingelser även denna uppgift nästan helt på arbetarklassen. Den småborgerliga (narodistiska) demokratin i vårt land har i det avseendet inte gjort alltför mycket (som de nybakade ärkereaktionära kadeterna eller kadetiska ärkereaktionärerna i Vechi tror), utan alltför litet i jämförelse med Europa.

Å andra sidan har den borgerliga antireligiösa kampens traditioner i Europa skapat en specifikt borgerlig förvrängning av denna kamp genom anarkismen, vilken såsom marxisterna länge och upprepade gånger förklarat trots hela raserieti sina angrepp mot bourgeoisin står på den borgerliga världsåskådningens grundval. Anarkisterna och blanquisterna i de romanska länderna, Most (som för övrigt var Dührings lärjunge) et consortes i Tyskland och de österrikiska anarkisterna på 1800-talet har fört det revolutionära frasmakeriet i kampen mot religionen till nec plus ultra1. Det förvånar inte att de europeiska socialdemokraterna nu slår över till den andra ytterligheten jämfört med anarkisterna. Detta är begripligt och i viss mån legitimt, men det anstår inte oss, ryska socialdemokrater, att glömma de specifika historiska förhållandena i väst.

För det andra hade i väst sedan de nationella borgerliga revolutionerna avslutats, sedan en större eller mindre grad av trosfrihet införts frågan om den demokratiska kampen mot religionen redan i så hög grad historiskt trängts i bakgrunden av den borgerliga demokratins kamp mot socialismen, att de borgerliga regeringarna medvetet försökte dra massornas upp- märksamhet från socialismen genom att organisera ett kvasiliberalt fälttågmot klerika- lismen. Det var innebörden såväl i kulturkampen i Tyskland som i de franska borgerliga republikanernas kamp mot klerikalismen. Den borgerliga antiklerikalismen beredde som medel att dra arbetarmassornas uppmärksamhet från socialismen alltså mark för den likgiltighetgentemot den antireligiösa kampen som nu är spridd inom socialdemokratin i väst. Och återigen är detta begripligt och legitimt, ty socialdemokraterna måste bemöta den

page5image28872

1 Den yttersta gränsen Red 

6

borgerliga och bismarckska antiklerikalismen just genom att underordna kampen mot religionen under kampen för socialismen.

I Ryssland är förhållandena helt annorlunda. Proletariatet är ledaren för vår borgerligt demo- kratiska revolution. Dess parti måste vara den ideologiske ledaren i kampen mot alla medel- tida rester, bl a den gamla, officiella religionen och alla försök att förnya den eller motivera den på ett nytt eller annat sätt osv. Därför är det förståeligt, att medan Engels med relativt mild hand korrigerade opportunismen hos de tyska socialdemokraterna, vilka ersatte arbetar- partiets krav att staten skulle förklara religionen för en privatsak med förklaringen att religionen var en privatsak för socialdemokraterna själva och det socialdemokratiska partiet, så skulle de ryska opportunisterna genom att överta denna tyska förvrängning ha gjort sig hundra gånger mera förtjänta av ett skarpt fördömande från Engelssida.

Då vår grupp från dumans talarstol förklarade att religionen är folkets opium, handlade den fullständigt riktigt och skapade sålunda ett precedensfall, vilket bör tjäna som grundval för alla ryska socialdemokraters uttalanden i religionsfrågan. Borde de ha gått längre och ännu mer detaljerat utvecklat de ateistiska tankegångarna? Inte enligt vår mening. Det kunde ha medfört risken att kampen mot religionen från det proletära politiska partiets sida över- betonades. Det kunde ha lett till att gränsen mellan den borgerliga och socialistiska kampen mot religionen suddades ut. Den socialdemokratiska gruppen i den ärkereaktionära duman skilde sig med heder från sin första uppgift.

Den andra och för socialdemokraterna kanske viktigaste uppgiften att klargöra kyrkans och prästerskapets klassroll vid stödet åt den ärkereaktionära regeringen och bourgeoisin i dess kamp mot arbetarklassen har likaledes fullgjorts med heder. Naturligtvis finns det ännu en hel del som kan sägas i denna fråga, och socialdemokraterna kommer i sina senare inlägg att komplettera kamrat Surkovs tal. Men det oaktat var hans tal utmärkt, och det är vårt partis direkta plikt att sprida det genom alla partiorganisationer.

Den tredje uppgiften var att utförligt klargöra den riktiga innebörden i den av de tyska oppor- tunisterna så ofta förvrängda satsen religionen förklaras för en privatsak. Det gjorde kamrat Surkov tyvärr inte. Det är desto mer beklagligt som kamrat Belousov i gruppens tidigare verksamhet redan begått ett fel i denna fråga, vilket på sin tid påpekades av Proletarij. Diskussionerna i gruppen visar, att tvisten om ateismen för gruppen skymde undan frågan om en riktig framställning av det beryktade kravet att förklara religionen för en privatsak. Vi skall inte klandra kamrat Surkov ensam för det som är hela gruppens fel. Än mer. Vi erkänner direkt att hela partiet här har skulden, eftersom det inte tillräckligt klarlagt denna fråga, för socialdemokraternas medvetande otillräckligt klargjort betydelsen av Engelsanmärkning till de tyska opportunisterna. Diskussionerna i gruppen bevisar att det just rör sig om en oklar föreställning om frågan och alls inte om ovilja att ta hänsyn till Marxlära, och vi är över- tygade om att felet kommer att rättas i gruppens framtida uttalanden.

I det stora hela var kamrat Surkovs tal som sagt mycket bra och bör spridas av alla organisa- tioner. Genom diskussionen av detta tal har gruppen bevisat att den samvetsgrant uppfyllt sin socialdemokratiska plikt. Det återstår endast att uttala en önskan om att partipressen oftare skall redogöra för diskussionerna i dumagruppen i syfte att föra gruppen och partiet närmare varandra, att låta partiet lära känna det svåra arbete som utförs inom gruppen och upprätta ideologisk enhet i partiets och gruppens verksamhet.

Proletarij nr 45, den 13 (26) maj 1909
V I Lenin,
Samlade skrifter, 5:e ry uppl, b 17, s 415-426 

 

 

30/4-2014! Dags att demonstrera på 1 Maj!

Publicerad 2014-04-30 04:03:40 i Hälsa!

30/4-2014! Dags att demonstrera på 1 Maj!

Dags att demonstrera emot kvalen!

Dags att demonstrera för tillgänglighet jämlikhet o delaktighet!

Dags att demonstrera för allas rätt till god hälsa oavsett kön ålder ekonomi!

Dags att demonstrera för allas rätt till anpassad utbildning o arbete!

Dags att demonstrera för allas rätt till hälsosam bostad o miljö!

 

Jag hade pratat m polisen före om andningsskyddet o dom konstaterade att det var grönt iom att öron ögon hår osv osv var fritt.....

Det var mao inte fråga om kamouflage.

22/4-2014! Arbetarpartiet o valet!

Publicerad 2014-04-22 02:52:43 i Hälsa!

22/4-2014! Arbetarpartiet o valet!
 

http://www.arbetarpartiet.se/pressmeddelanden/180-vardagsverksamheter-foere-skrytprojekt

2014-04-04 18:28
Arbetarpartiets tre profilfrågor inför valet till Umeå kommunfullmäktige
* Den första av våra tre huvudfrågor är en ökning av personaltätheten - med betoning på äldreomsorg och hemtjänst. Vi vill även öka lärartätheten i skolan och personaltätheten i förskolan. Men i vår Alternativbudget i juni blir huvudsatsning på äldreomsorg och hemtjänst. Det är där som situationen är mest akut med de högsta sjuktalen och de största svårigheterna att få vikarier vid sjukdom. En sådan satsning kommer att få flera positiva effekter: ökad arbetsglädje, minskade kostnader för sjukfrånvaro och yrket blir mer attraktivt för ungdomar.

* Den andra huvudfrågan handlar om två saker som inte kan separeras nämligen stadsplanering och luftkvalitet. Översiktsplanen från 2011 öppnade dammluckorna för en rad skyskrapor och skrytbyggen som kulturväven och äventyrsbadet. Detta får två effekter. Dels sopas centrala Umeås låga profil (som trivsam småstad) bort - inklusive viktiga grönområden. Dels innebär ökningen av fordon att de höga utsläppen av kvävedioxid, som inneburit ett lagbrott sedan den 1 januari 2006, kommer att fortsätta att skada umebornas hälsa.

I tidigare Alternativbudgetar har vi presenterat åtgärder som omedelbart kan förbättra luften - typ samordnade varutransporter. Men ska luften förbättras måste äventyrsbadet (som placerats på ett katastrofalt ställe trafik- och miljömässigt) krympas och ett nytt jätteprojekt som en Evenemangsarena stoppas. Vi kommer att försvara grönområdet Hamrinsberget till sista blodsdroppen. De styrandes nonchalans mot miljölagarna kommer att driva fram en ny "dungensituation" från 1977.

* Tre: vardagsverksamheter som skola-förskola måste gå före skrytprojekt. Vad gäller finansiering och framtid (FoF) kommer vi, i vår Alternativbudget, att skapa utrymme för ökade investeringar på skolor och förskolor. Många gamla lokaler dras med fuktskador och andra är nedslitna. Ökningen av elever fram till 2022 innebär att Umeå måste bygga nya skollokaler motsvarande tio F-9 skolor. Till detta kommer signaler från regeringen att storleken på klasserna i grundskolan bör minska.

Umeå står inför ett vägval: skrytbyggen eller satsningar på vardagsverksamheterna. Vi sparar omedelbart 300 miljoner på att krympa äventyrsbadet. Vi vill dessutom utreda om det a) går att bygga bostäder på grusplanen intill Mimer, b) samtidigt som vi bestämmer en ny plats för en mindre version av badet på något av de platser som tiskuterades tidigare. På sikt sparar vi ytterligare hundratals miljoner genom att låta stadsbiblioteket stanna vid Vasaplan i kombination med att vi omedelbart påbörjar arbetet med att försöka hyra ut lokalerna i Kulturväven - med sikte på att avveckla kommunens engagemang i detta skrytbygge.

Umeå kommun står inför en väldig investeringsvolym vad gäller skolor/förskolor. Ska detta klaras, samtidigt som vi genomför en nödvändig ökning av personaltätheten, måste vi sätta stopp för det storhetsvansinne som präglat kommunens satsningarna under det senaste decenniet.

Sammanfattning
Umeå står vid ett vägval! Vad ska prioriteras: vardagsverksamheter eller skrytprojekt?

a) Arbetarpartiet vill öka personaltätheten, med början inom äldreomsorg och hemtjänst.

b) Arbetarpartiet vill prioritera upprustning av gamla - och satsningar på nya - lokaler inom skola och förskola före satsningar på vad vi anser vara skrytprojekt typ kulturväv och äventyrsbad.

c) Arbetarpartiet vill förbättra luftmiljön genom en bättre stadsplanering där skrytprojekten pressas tillbaka. Våra första åtgärder blir att stoppa flytten av stadsbiblioteket och utreda möjligheten att bygga bostäder där det trafik- och miljömässiga katastrofprojektet äventyrsbadet är tänkt att ligga (vid Mimerskolan) och samtidigt hitta en ny plats för ett mindre bad.

Vi finansierar stora delar av våra satsningar genom att omedelbart (oavsett placering) krympa äventyrsbadet från ca 400 miljoner till ca 100 miljoner. På sikt skaffar vi oss ytterligare medel, både till investeringar och drift, genom att minska kommunens engagemang i Kulturväven och stoppa framtida skrytbyggen som en Evenemangsarena.

22/3-2014! UMO! Sex! Hälsa! Relationer! Flicka! Tonåring! Kvinna!

Publicerad 2014-03-22 04:04:55 i Allmänt

22/3-2014! UMO! Sex! Hälsa! Relationer! Flicka! Tonåring! Kvinna!
 
Jag hittade denna utmärkta sida när jag letade uppgifter kring mängden blod vid menstruation.
Jag blev imponerad av svaret o läste under några andra rubriker o blev än mer imponerad.
 
http://m.umo.se
Om UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Innehållet på UMO

På UMO.se kan man få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. Man kan få svar om man undrar något eller oroar sig för något. Man kan också få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.

Till Fråga UMO kan alla mellan 13 och 25 år ställa personliga frågor om sex, hälsa och relationer. Man får svar av någon som jobbar på UMO eller på en ungdomsmottagning. När man ställer en fråga till Fråga UMO är man anonym. På Fråga UMO kan man också läsa svar på många vanliga frågor.

Om man vill komma i kontakt med en ungdomsmottagning, kan man söka i UMO:s lista med adresser och telefonnummer till alla ungdomsmottagningar i landet.

Andra saker som finns på UMO:  

  • råd om hur man kan söka stöd och hjälp
  • filmer, bildspel och olika tester som man kan göra
  • sidan Egna berättelser, dit man kan skriva och berätta om sitt liv. Där kan man också läsa andras berättelser
  • intervjuer med unga om olika ämnen, bland annat om att ha hiv, att bli förälder och att hitta kärleken på nätet
  • tips på böcker och filmer som handlar om UMO:s ämnen.

UMO - en sajt för alla

På UMO.se finns olika sorters material, som texter, filmer och bildspel. Man kan också lyssna på sidan och välja olika textstorlek. En viktig tanke med UMO är att det ska vara lätt att hitta på sajten. Texterna ska vara lättlästa. Det ska inte finnas för långa meningar eller krångliga ord.

UMO har som mål att alla ska känna att UMO är en sida för dem, oavsett vem man är, vilken bakgrund man har eller i vilken del av landet man bor. 

» Vill du kontakta en ungdomsmottagning hittar du nummer och adresser här.

» Vill du kontakta någon på webbplatsen UMO.se hittar du mejladresser här.

 

UMO vill ge kunskap och möjlighet till reflektion för att unga ska kunna påverka sin situation - hemma, i relationer, i skolan eller på jobbet. Genom att känna till sina rättigheter och skyldigheter ökar möjligheten att själv bestämma hur man vill ha det. UMO har som mål att alla ska kunna känna att det är en sida för dem, oavsett vem man är. Rådande normer ifrågasätts och problematiseras.

Så drivs UMO

UMO drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla Sveriges landsting och regioner. Verksamheten drivs utan kommersiella intressen och därför finns ingen reklam eller sponsring på UMO.

UMO samarbetar med andra

UMO samarbetar med ungdomsmottagningar, elevhälsan och organisationer som RFSU, RFSL ungdom, BRIS och många andra. UMO samarbetar också med unga personer som läser texter och hjälper till med förslag och synpunkter.  

20/3-2014! Tillägg! Träning! Hälsa!

Publicerad 2014-03-20 14:27:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

20/3-2014! Tillägg! Träning! Hälsa! 
 
Cyklat, joggat, åkt skidor, åkt skridskor, simmat, åkt inlines....... Träffat Uneå Polarbear Society......o doppat eba foten i vinterbadvattnet....
 
Mao rört på mig allt efter ork.....
Allt som jag gör är antingen skukgymnastikel arbetsterapi............
Om jag inte gör det är det lika bra att jag drar ngt gammalt över mig o gräver ned mig o dör på en gång......

20/3-2014! Träning! Hälsa!

Publicerad 2014-03-20 14:09:50 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Jag ska nu försöka sjunga i 2 timmar flr att vara väl förberedd inför körövningen i kväll. 
 
Det är jätteviktigt för mina lungors kondition attrahera sjunger mkt. Varje dag helst. Jag har pga körtrasslwt inte kunnat/orkat sjunga alls inoroncip. Jag känner det som att hela min existens är ifrågasatt.
 
Likadant är det när det gäller den konditions- o styrketräning som jag måste göra i övrigt. Det är inte bra varken för hjärta el lungor att jag går upp i vikt. Det blir så mkt ner ansträngande för kroppen vid föekylningar influensor o reaktioner pga detta o allergener o irritanser.....
 
 

20/3-2014! Träning! Sång! RIS-????

Publicerad 2014-03-20 13:53:58 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

20/3-2014! Träning! Sång! RIS-????
 
 
När jag var o simmade förra gången så var där ett jäng pensionärer. Dom turas visst om med att ha fika med sig. Låter väldigt trevligt. Så vill jag också ha det. Men det lär väl aldrig bli av pga min omfattande allergi o överkänslighet. 
 
Hur som helst så är det den aktiva livsstil som jag hör till sedan barnsben. O det blir väldigt ofta en ren kulturkrock mellan mig o andra aom försöker tvinga på mig en viss livsstil bara pga ålder o kön.....
 
Det senaste i den vägen är att ledaren för Great Joy tvingat ut mig från gospelkören innan jag ens hunnit börja i princip pga min ålder.... Tvärt emot vad som för närvarande står i beskrivningen att alla mellan 14 o 60 år är välkomna. Det står också att det är en kör m blandade åldrar. 
 
Min allergi o överkänslighet är också mkt obekvämt. Liksom att det finns fler m allergi o överkänslighet i kyrkan o körerna...... Men dom är väl så tillplattade att dom inte vågar säga ifrån o då blir jag mkt obekväm.
 
Jag blir dessutom hänvisad till en annan kör o kyrka. En entimmes kör på dagtid som är var annan vecka. O som enligt Great Joys ledare skulle vara allergianpassad. Liksom den kyrkan. Jag hittar ingenting på Mariakyrkans hemsida om att den skulle var allergianpassad o inte heller ngt om att Sång för hälsa skulle vara det. 
En tillåtande miljö som det står i Sång för Hälsas beskrivning är inte detsamma som att det är allergianpassat.  O handikappanpassat betyder inte heller att det per automatik är allergianpassat.
 
Frågan är om detta är ett exempel på ett huvudlöst beteende. Som förtjänar RIS?????
 
Efter det obehagliga utestängande samtalet efter övningen då jag blev mkt bestört besviken arg o ledsen (tårarna började komma) så precenterade jag mig hur som helst i går kväll efter övningen för en grupp människor runt ett fikabord efter övningen o berättade att jag tyckt att det varit mkt trevligt att sitta i kafedelen o lyssna in kören under 2 övningar o att det varit roligt att sjunga med under kvällen. O att jag gärna hade fortsatt att sjunga i kören. Men att jag inte kommer att glrma det eftersom jag inte får vara ned i kören pga jag är för gammal..... En yngre kvinna som satt vid bordet blev förskräckt o utbrast att alla var välkomna att sjunga i gospelkören. 
 
Vem är det som ljuger mig rätt i ansiktet?
 
Frågan är hur jag hade blivit bemött om jag suttit i rullstol. En medlem i kören använder sitter i rullstol. Undrar vad den medlemmen skulle ha sagt om ngn slagit sönder rampen till ingången.....el om ngn snott ett hjul....
 
I kören som jag ska till i kväll o som har samma ledare som Great Joy får jag fortfarande vara med i. Vi får se hur länge det håller i sig. Där finns en medlem som måste ligga......den medlemmen hade nog också blivit arg om rampen slagits sönder.....El om  ngn snott kryckorna........ Medlemmen hade sannolikt fått ledaren med sig på en gång......
 
Jag blir ljugen för o direkt el indirekt motarbetad..... 
 

17/3-2014! Träning! Hälsa! Hjärta! Lungor!

Publicerad 2014-03-17 12:18:21 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

17/3-2014! Träning! Hälsa! Hjärta! Lungor!
 
Hej igen!
Det var länge sedan jag skrev ngt nu.
 
Jag har varit förkyld o den förkylningen gick jättebra trots hög feber o mkt slem o så.
 
Det är väl den Hydrokortison som jag ska ta vid feber o/el diarré som gör den skillnad samt inte minst det faktum att jag blev opererad för bakre framfall för ett halvår sedan. O iom detta fick jag en ny kropp. Typ! Det är en 'död klump' 'tyngd' som försvunnit. O det är ju klart att det är inte nyttigt för kroppen m en ihopklämd tunntarm..... Det försvårar ju både avföring o blodcirkulation. 
Det tar ca ett år för vävnader att hämta sig efter OP osv osv. Nu har det som sagt gått ett halvår efter OP o jag lär få ännu bättre kondition om ytterligare ett halvår. Cirkulation o mag-tarmkanalens tillstånd är viktigt för näringsupptaget o vävnadernas reparation o funktion. Även hjärtat påverkas av näringsupptaget....,
 
Sedan så är nog t Bisoprolol för hjärtrytmen o fyllnaden bra liksom t Candesartan för blodtrycket. 
 
Jag har nog inte varit så pigg efter en förkylning som som dryga tre v som gått efter förkylningen. Jag har åkt skidor skridskor cyklat joggat ute o inne på löpband o simmat åkt inlines m stavar. O dessutom handlat städat o tvättat o gjort annat efteråt. 
 
Det har varit förhållandevis begränsat m bakslag efteråt. Inte ngt från hjärtat. Jag har fått ngn enstaka tokhostattack m slemdränage på natten efteråt.
Däremot har jag fått mer el mindre dubbelseende på em-kväll. Jag har en skelning åt två håll på ett öga enligt ortoptisten. Det påverkas av ansträngning/trötthet. Jag har visst enligt magnet-RTG också några prickar i det område som styr ögonmusklerna. 
Jag har fått ett recept av ortoptisten på ett raster osv som ska slipas in i enna glaset. Om inte det räcker kan jag få recept på raster i andra glasetvockså.
 
Jag kan äntligen träna regelbundet som jag är van. Även om det går långsamt till att börja med. 
 
Jag har anmält mig till Blodomloppet den 27/5-2014 o till Vår Ruset den 3/6-2014.......
Jag kommer att ha andningsskydd på mig till att börja med pga trängsel o damm o djur rök parfym i övriga deltagares kläder osv osv. O jag ska nog ha med mig min make som säkerhet...... 
 
Förhoppningsvis så går jag ned i vikt också.
Detta underlättar arbetet för både hjärta o lungor. Både när jag är symtomkontrollerad el förkyld el har aktiverade reaktioner pga allergi/överkänslighet.
 
Det ska bli spännande att se hur det går m Blodomloppet o Vår Ruset!
 
Jag har även börjat i några körer. Vi får se hur det går m respekten o anpassningen........ 
Jag har även andra krokar ute som jag måste följa upp....... 

30/8-2013! Kompletterat! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!

Publicerad 2013-08-30 07:38:40 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

30/8-2013! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!
 
Varken kommunens behovsbedömmare el MAS:ar el Områdeschefer mfl har den blekaste aning om var det finns djur el har funnits djur, hundar, katter, fåglar osv. 
 
Hundar o katter har en stor förmåga att smita o ta sig in överallt. Det är också väldigt vanligt att hundar o katter få glida runt överallt utan kontroll el tillsyn. Det är också väldigt vanligt att personalen tar med sig sina egna hundar på varje arbetspas. Detta gäller även föreståndare o andra chefer. Det förekommer även att avsökande regelbundet tar m sig sina djur.
 
Jag har även varit m om att arbetsrehab.-konsultfirmor (8-10st firmor o omgångar) slentrianmässigt o regelmässigt undvikit att kontrollera arbetsmiljön innan jag skickats på arbetsträning. Vilket inte fungerat. 
 
Jag har även regelmässigt utsatts för utredande PS-test-formulär som saknat relevans för mitt funktionshinder, en medicinsk sjukdom m stora relevanta krav på omgivningen vilket orsakat o orsakar problem för omgivningen.  Vilket utgjort hinder för mig att erhålla o behålla att arbete inom hälso- sjukvård o omsorg. Dom verksamheter som ska klara av att m kort varsel ta hand om mig o andra m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter.
Vilket dom inte klarar.
 
Hade jag suttit i rullstol hade rehab.konsulterna haft det mentala biblioteket från A-Ö på det mentala skrivbordet direkt.
 
Jag har pga allt detta haft följande mardröm på sista tiden
 
Jag har vaknat i princip varje natt av att jag drömt om att jag dör kvävningsdöden m en katt svassande runt näsan på mig o en hund som en krok bredvid mig på täcket......... Utan att kunna göra ngt åt det...... Pga jag inte når larmknapoen, det saknas personal intresse kunskap...... Osv. 
Jag drömmer om att jag innan jag dör förtvivlat skräckslaget söker larmknappen, fumligt o svagt slår i sängens räcken o i sängbordet o river ned saker från det osv osv innan jag slutligen dör kvävd. Med en pingpongboll till tunga o igensvullna ögon o tät näsa o en åtsnört igensvullet svalg..... En mkt obehaglug strypsnara-känsla.... Som jag upplevt förr.
 
Äldreomsorgens boendeformer ar inte vanliga lägenher. Vi är tvingade att bo på särskilda boendeformer när vi pga sjukdomar o skador inte längre klarar att 'bo hemma' själva längre pga högt vård- o omsorgsbehov. Det är inte ngt man kan klara av själv längre pga olika former av sjukdomar o demenser osv. 
Det är väldigt bekvämt för kommunerna att skylla på att omsorgens rum o lägenheter betraktas som omsorgstagarens egna privatas hyreslägenhet. Vilket gör att kommunen frånsäger sig allt ansvar för den uteblivna allergi- o överkänslighetsanpassningen o kontrollen av rum o lägenheter. Vilket inte fungerar för oss m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter mm.
 
När vi själva kan välja hyres/insatslgh o hus utifrån som varit o är djur rök/damm parfym/irriterande doftfritt så är det lugnt. Vi kan då även hindra att djur tar sig in genom öpppna dörrar o fönster. Vi kan då också hindra 2-benta vandrande parfymflaskor från att komma in. Vi klarar då också av att byta in- o utluftsfilter i ventilationsanläggningen o rengöra aggregatenkliv klarar även av att veckostäda o hålla undan dammet som trots alla försiktighetsåtgärder fortfarande innehåller allergener o irritanser som kan orsaka aktiverade symtom om det blir för hög konsentration. Koncentrationer som oftast är mkt lägre än dom normala gränsvärdena för god boende- o arbetsmiljökontroll. Detta gäller även offentliga lokaler osv. Vilket gör att vi m allergi o överkänslighet har krav på åtgärder utöver vanlig  a miljökontroll.
 
Jag har som grädde på moset även varit med om att från fredag till måndag 'köras över' o hänsynslöst 'bli manglad ned i avgrunden' av områdeschef o geriatrikavd.föreståndare när pappa skulle flyttas från ger.avd till särskilt boende. Tvärt emot dom krav på djur- rök-/damm parfym-/irriterande doftfritt som ställts på boendet iom våra allergier/överkänsligheter när ansökan på särskilt boende gjordes 3 månader + inneliggandetiden + utskrivningsklartiden före.
 
Det fanns mao mkt gott om tid att bestämma plats o utbilda o anpassa personal vård- o omsorgstagare o anhöriga på boendet, i hela trapphuset o gårdsplanen osv osv.
Jag har dessutom blivit utestängd från min svärmors boende på Julafton 2012. Pga jag protesterade o blev ledsen bestört o arg pga man trots grundlig information släppte in hund på boendet. Jag är fortfarande chockad av hur överlägset o högfärdigt en av dom medföljande anhöriga betedde sig gentemot mig. Liksådant blev jag av hur en av personalen betedde sig När hon kränkande o vedervärdigt kastade ut mig.
 
Det är diskriminering av värsta sort. Gränsande till misshandel. Jag har inte ens rätt att bli arg o försvara mig O min hälsa.
 
O så har jag ett berg av mediciner. Hjärtsvikt pga hjärtmuskelskada efter infarkt i samband m isår infektion 1995. Jag har drabbats av hjärtastma/hosta lunginfiltrat ödem o hjärtmuskelförstoring pga skadan. Hjärtat påverkas dessutom av alla försämringar i lungorna. Sk astmahjärta uppstår.
Det skulle underlätta väldigt mkt för mig om hälso- o sjukvård o omsorg anpassade sig medvetet efter våra krav på Reglerat djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt istf att reagera som i en sandlåda m -göra-tvärtom-reaktioner- o -ja-ska-minsan-inte...- o -hon-ska-d.....r-inte-komma här o.....- osv osv osv....

12/7-2013! Tillägg: Förkylning! Astma! Infektion! Semester!

Publicerad 2013-07-12 00:18:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Jag o min make Michael har varit 2v på Orsa camping o haft den mest fantastiska semester jag någonsin haft i hela mitt liv.
 
På bilden har jag just kommit upp från badet i Orsasjön. Det är en ovanligt lyckad bild på mig. Det är roligt.
Det var såååå skönt i vattnet att jag inte höll på att vilja stiga upp. 
 
Jag var i bättre form när vi for hem än när jag kom dit. Vi bodde i en djur- o rökfri stuga som hade oparfymerade städ- o diskmedel. Vi mådde bra av stugan. Men jag slarvade inte m mina ordinarie medicindoser el med dom extra förebyggande doser som krävdes.
 
Min brorsdotter m familj kom dit m husvagn nedifrån Varbergstrakten. Vi hade det väldigt trevligt o bra tillsammans.
 
Jag har varit mkt sjuk i vår.
Jag har haft lunginflammation o varit inlagd 2 ggr på infektion.
Jag reagerade allergiskt mot förstahandsantibiotikan o fick 2 andra i stället..... Varav jag efter en v började få en rejäl allergisk reaktion på en av dom. Hela underbenen underarmarna o bröstkorgen var rödprickig o hela hudkostymen kliade ngt så vansinnigt..... Men som tur var som kom det successivt o kulminerade först dom sista dagarna av den 10dgr långa andra kuren. Avslutad 4 dgr för avresa........
Totalt 3v men så är jag riktigt bra nu.
 
Jag får upptrappande medicinsk behandling, Amias o Bisoprolol, mot hjärtsvikt hjärtastma/hosta vidgade lungblodkärl hjärtförstoring o ödem i underbenen. O den fungerar.
Mina lungvärden har stigit o min kondition har förbättrats....

Lunfinfiltratet hjärtförstoringen hjärtastman/hostan o dom vidgade lungblodkärlen ska försvinna m tiden iom hjärtmedicineringen. O underbensödemet o andfåddheten får jag hålla efter m bla vätskedrivande. Förutom allergimedicineringen......

Jag är glad o tacksam!
 

2013! Specialarbete! Forskningsarbete! SSK-Utbildning. Examinerat 1993 januari!

Publicerad 2013-05-02 14:12:28 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

2/5-2013! Specialarbete! Forskningsarbete! SSK-Utbildning. Examinerat 1993 januari! 
 
Gerd Lundsten född Sandgren. 
 
Nutritionsstatus, energibehov vid sjukdom samt åtgärder vid risk för malnutrition inom sjukhusvården.
 
AHS 2/90-1
Handledare
Karin Lindh
Elisabeth Persson 
 
Elisabeth P sade konstaterande att jag var intelligent. Det är alldeles för sent att få höra det när man är 36 år. Då har man inte växt upp med ngn manual för vad man kan göra med en intelligens.
 
Det hjälper inte heller att handledaren Elisabeth Persson i januari 1993 rekommenderar mig att kontakta den då ledande omvårdnadsforskaren för den tiden. Astrid Norberg numera Professor Emerita. 
Det telefonsamtalet vill jag helst glömma. 
 
Det framgick mkt tydligt o klart att HON minsann inte hade tid att läsa allt vad små ....... skrivit. 
O detta trotts att jag hälsat från min handledare Elisabeth Persson.
 
Det framgick med all önskvärd tydlig ishink hur liten o obetydlig o totalt värdelös jag var. O hur obekvämt för att inte tala om mer el mindre förolämpande det var att hon skulle vara tvungen att läsa det jag skrivit.
 
Detta trotts rekommendationer från min handledare Elisabeth Persson.
 
Denna attityd glömmer jag aldrig.
 
För övrigt!
Hade jag vetat vilken penalism o mobbing som förkom/förekommer inom SSK-utbildningarna o inom yrket o arbetsplatserna hade jag aldrig vidareutbildat mig till Leg. SSK.
 
Som jag har blivit behandlad pga min allergi/överkänslighet vill jag varken ha dessa SSK:or som kollegor el som ansvariga för min allergi/överkänslighet.
 
Dom klarar inte av kraven på anpassning till allergi/överkänslighet. Stora kunskapsluckor finns också. Kunskapsluckor som orsakar stora risker för hälso- sjukvårds- o omsorgstagare........ 
 
Det är under all kritik att hindras pga jag inte ser sjuk krank o klen ut. Inte ser funktionshindrad ut.
 
Omvårdnadsforskarnas spjutspets får sig ett RIS- Huvudlöst beteende. Jag har under årens lopp fått mkt rätt i mitt arbete....... 

Hudvård!

Publicerad 2012-10-31 17:51:00 i Hälsa!

Jag har börjat använda
-Eucerin pH 5 shower oil oparfymerad- hemma o
-ACO Baby oil utan parfym- när jag duschar efter träning.

ACO Baby oil fungerar utmärkt bra före simmandet i dag den 31/10-2012.

För att inte tala om efteråt!

Före bastun.....
Helt underbart.

Inte tillstymmelsen till torra slemhinnor el torr o fnasig hud.

Huden är mjuk len smidig o svider el kliar inte. Helt underbart fantastiskt!

Rekommenderas varmt!

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela