Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

17/11-2014! Minska risk för allergi-överkänslighet 3: sug på nappen!

Publicerad 2014-11-17 12:46:37 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

17/11-2014! 
 
Minska risk för allergi-överkänslighet 3: sug på nappen!

Minskad allergirisk hos barn vars föräldrar suger på barnets napp
NYHET: 2013-05-06

http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/minskad-allergirisk-hos-barn-vars-foraldrar-suger-pa-barnets-napp.cid1168564

Livsstilen har stor betydelse för risken att utveckla allergi, men enkla tips om hur man kan skydda sitt barn har hittills saknats. Forskare vid Sahlgrenska akademin visar nu att vanan att rengöra barnets napp genom att suga på den stärker barnets allergiskydd.

När barnet tappar sin napp i golvet brukar föräldern göra den ren på något sätt, innan den hamnar i barnets mun igen. Vanligt är att man sköljer den under kranen, vissa kokar nappen och andra stoppar den i sin egen mun och suger på den innan den ges tillbaka till barnet.

Rengöringsmetod påverkar allergirisken
Allergiforskaren Agnes Wold och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, undersökte hur nappanvändning och rengöringsmetod påverkade risken för eksem vid 1,5 och 3 års ålder i en grupp om 184 barn som följts från födseln och framåt.

Att över huvud taget använda napp under barnets första 6 månader tycktes inte påverka risken att utveckla allergi, visar studien. Att koka nappen gav inte heller någon statistiskt säker påverkan på allergiutvecklingen. Däremot såg man att barn vars föräldrar sög på deras napp endast hade en tredjedel så mycket eksem vid 1,5 års ålder som barn vars föräldrar inte hade den vanan. Den allergiskyddande effekten höll i sig även vid 3 års ålder.

Överför bakterier till barnet
Forskarna tror att munbakterier förs över från förälder till barn när föräldrarna suger på barnets napp, eftersom man kunde se skillnad på bakteriefloran i munnen mellan barn vars föräldrar sög på nappen och barn vars föräldrar inte hade den vanan. Att tidigt etablera en rik bakterieflora kan stimulera immunsystemets utveckling och förbättra dess funktion, är forskarnas teori.

Finns det några nackdelar eller faror med att suga på barnets napp, såsom ökad infektionsrisk?

–Vi har undersökt det, och vi fann att barn till föräldrar som sög på sitt barns napp inte hade fler luftvägsinfektioner under de första åren än andra barn, säger Agnes Wold.

Studien Pacifier cleaning practices and risk of allergy development publiceras i juninumret av den vetenskapliga tidskriften Pediatrics och blir tillgänglig i elektronisk form 6 maj. Studien har gjorts av ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin som består av barnläkare, mikrobiologer och immunologer.

Länk till artikel

Kontakt:
Agnes Wold, professor vid avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
agnes.wold@microbio.gu.se
Tel: 031-342 46 17
Mobil: 0733-22 00 47

Bill Hesselmar, överläkare vid Drottning Silvias Silvias barn- och ungdomssjukhus och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Bill Hesselmar, överläkare vid Drottning Silvias Silvias barn- och ungdomssjukhus och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-343 40 00
bill.hesselmar@vgregion.se

AV: KRISTER SVAHN
031 786 38 69

17/11-2014! Minska risk för allergi-överkänslighet 2: sug på nappen!

Publicerad 2014-11-17 12:44:45 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

17/11-2014! 

Minska risk för allergi-överkänslighet 2: sug på nappen!

http://www.barnakuten.nu/allergier/sug-pa-barnens-nappar-och-minska-allergirisken/

Sug på barnens nappar och minska allergirisken!
6 maj, 2013Allergierdoktorcecilia
I förra veckan skrev jag om allergier – immunsystemets fobier. Där förklarar jag att allergier uppstår när kroppens immunsystem inte riktigt lyckas lära sig att nötter, eller pollen, eller labradorpäls, eller äggviteprotein, är ofarligt och reagerar som om det är farligt.

Varför reagerar immunsystemet med allergi?

Vad det är som gör att immunsystemet får dessa fobier, och alltså inte lyckas skilja farligt från ofarligt, forskas det mycket om. Vi vet att allergisk benägenhet går i familjer, men också att de blivit enormt mycket vanligare de senaste decennierna. Barn i länder med hög hygienisk standard är mer allergiska än barn i länder med låg sådan, och barn på lantgård är mindre allergiska än barn i staden.

Min vän professor Agnes (Wold) och hennes forskarkolleger har idag publicerat en artikel om att föräldrars nappsugande minskar barnens risk för allergi. Den publiceras idag i Pediatrics, en av världens främsta barnläkartidskrifter.

Agnes och hennes kolleger har undersökt 184 barn från födseln till tre års ålder. De flesta barnen hade minst en allergisk förälder. Barnläkare undersökte om barnen hade symtom på allergi vid ett och ett halvt och tre års ålder. När barnen var 6 månader gamla intervjuades föräldrarna om hur de brukade rengöra barnens nappar när de blivit smutsiga. När barnen var 4 månader togs salivprov där bakteriefloran undersöktes.

Napp skyddar inte mot allergi

Tre fjärdedelar av barnen använde napp vid 6 månaders ålder. Att använda napp skyddade i den här studien inte mot allergi jämfört med att inte göra det.

Föräldrars nappsugande skyddar mot allergi!

Föräldrarna till 65 barn berättade att de brukade suga på sina barns nappar för att ”rengöra” dem. Vid ett och ett halvt års ålder var risken för astma hos barnen vars föräldrar sugit på deras nappar sänkt, liksom risken för eksem. Skyddet för eksem satt i ända till tre års ålder, däremot inte skyddet för astma.

Föräldrars nappsugande ger inte mer förkylningar

Forskarna undersökte också om barn till föräldrar som sög på deras nappar fick fler infektioner som spädbarn, det skulle man ju kunna tänka sig i och med att förkylningsvirus också kan följa med en napp. Så var det inte, kanske för att förkylda föräldrar lät bli att suga på barnens nappar just då? Eller så gjorde de inte det, men barnen blev ändå inte förkylda.

Onödigt att koka napparna

Inga fördelar sågs i studien med att koka nappar.

Kanske är det salivens snällbakteriers förtjänst

I mammas mage har ett barn inte en enda bakterie. Så fort barnet föds börjar bakterier att bosätta sig på barnets hud, i dess mun, mage och tarm. Vi samverkar med våra bakterier, och det verkar vara av vikt vilka bakterier som bosätter sig hos oss, helst vill vi ha snällbakterier som samverkar fint med vårt immunsystem.

Bakterierna i saliven hos de barn vars föräldrar sög på deras nappar skilde sig från barnen vars föräldrar inte sög på napparna. Kanske är det en mekanism bakom skyddet, att föräldrarnas bakterieflora överförs till barnet tidigt.

Nappsugande extra viktigt efter kejsarsnitt!

Även vaginal förlossning skyddade mot eksem, i denna liksom i tidigare studier. Vid en vaginal förlossning utsätts barnet under många timmar för mammans slidbakterier och även för hennes tarmbakterier, vilket verkar vara gynnsamt jämfört med att mest utsättas för hudbakterier (som efter ett kejsarsnitt). Barn som föddes med kejsarsnitt och vars föräldrar inte sög på napparna hade också högst eksemförekomst i hela studien.

17/11-2014! Minska risk för allergi-överkänslighet 1: livsmedel!

Publicerad 2014-11-17 12:41:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

17/11-2014!
 
Minska risk för allergi-överkänslighet 1: livsmedel!

Mat för barn 0 till 5 år > Ska man vänta med vissa livsmedel......

http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-for-smabarn/Ska-man-vanta-med-vissa-livsmedel-till-spadbarn-som-har-allergiska-foraldrar/

Ska man vänta med vissa livsmedel till spädbarn som har allergiska föräldrar?
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print
Lyssna
För barn som har allergiska föräldrar gäller samma råd som till övriga barn: det är bra att introducera alla livsmedelsgrupper, inklusive fisk, ägg och mjölk, under barnets första levnadsår. Eftersom ägg och fisk bidrar med viktiga näringsämnen är det bra om de ingår i kosten när barnet börjar få vanlig mat.

Forskningen visar att risken för att barn ska utveckla allergi inte minskar om ägg, mjölk och fisk introduceras efter ett års ålder. Detsamma gäller för jordnötter och nötter. Om man ger jordnötter och nötter är det viktigt att ge små bitar. Små barn kan sätta hela nötter i halsen.

När det gäller vilken modersmjölkersättning man ska välja till barn som inte ammas och som har allergisk ärftlighet kan barnavårdscentralen ge råd.
Uppdaterad: 2014-02-06
Läs mer » Kostråd för spädbarn
Läs mer i frågor och svar » Vad ska man göra om man tror att barn inte tål ett visst livsmedel?

30/8-2013! Kompletterat! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!

Publicerad 2013-08-30 07:38:40 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

30/8-2013! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!
 
Varken kommunens behovsbedömmare el MAS:ar el Områdeschefer mfl har den blekaste aning om var det finns djur el har funnits djur, hundar, katter, fåglar osv. 
 
Hundar o katter har en stor förmåga att smita o ta sig in överallt. Det är också väldigt vanligt att hundar o katter få glida runt överallt utan kontroll el tillsyn. Det är också väldigt vanligt att personalen tar med sig sina egna hundar på varje arbetspas. Detta gäller även föreståndare o andra chefer. Det förekommer även att avsökande regelbundet tar m sig sina djur.
 
Jag har även varit m om att arbetsrehab.-konsultfirmor (8-10st firmor o omgångar) slentrianmässigt o regelmässigt undvikit att kontrollera arbetsmiljön innan jag skickats på arbetsträning. Vilket inte fungerat. 
 
Jag har även regelmässigt utsatts för utredande PS-test-formulär som saknat relevans för mitt funktionshinder, en medicinsk sjukdom m stora relevanta krav på omgivningen vilket orsakat o orsakar problem för omgivningen.  Vilket utgjort hinder för mig att erhålla o behålla att arbete inom hälso- sjukvård o omsorg. Dom verksamheter som ska klara av att m kort varsel ta hand om mig o andra m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter.
Vilket dom inte klarar.
 
Hade jag suttit i rullstol hade rehab.konsulterna haft det mentala biblioteket från A-Ö på det mentala skrivbordet direkt.
 
Jag har pga allt detta haft följande mardröm på sista tiden
 
Jag har vaknat i princip varje natt av att jag drömt om att jag dör kvävningsdöden m en katt svassande runt näsan på mig o en hund som en krok bredvid mig på täcket......... Utan att kunna göra ngt åt det...... Pga jag inte når larmknapoen, det saknas personal intresse kunskap...... Osv. 
Jag drömmer om att jag innan jag dör förtvivlat skräckslaget söker larmknappen, fumligt o svagt slår i sängens räcken o i sängbordet o river ned saker från det osv osv innan jag slutligen dör kvävd. Med en pingpongboll till tunga o igensvullna ögon o tät näsa o en åtsnört igensvullet svalg..... En mkt obehaglug strypsnara-känsla.... Som jag upplevt förr.
 
Äldreomsorgens boendeformer ar inte vanliga lägenher. Vi är tvingade att bo på särskilda boendeformer när vi pga sjukdomar o skador inte längre klarar att 'bo hemma' själva längre pga högt vård- o omsorgsbehov. Det är inte ngt man kan klara av själv längre pga olika former av sjukdomar o demenser osv. 
Det är väldigt bekvämt för kommunerna att skylla på att omsorgens rum o lägenheter betraktas som omsorgstagarens egna privatas hyreslägenhet. Vilket gör att kommunen frånsäger sig allt ansvar för den uteblivna allergi- o överkänslighetsanpassningen o kontrollen av rum o lägenheter. Vilket inte fungerar för oss m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter mm.
 
När vi själva kan välja hyres/insatslgh o hus utifrån som varit o är djur rök/damm parfym/irriterande doftfritt så är det lugnt. Vi kan då även hindra att djur tar sig in genom öpppna dörrar o fönster. Vi kan då också hindra 2-benta vandrande parfymflaskor från att komma in. Vi klarar då också av att byta in- o utluftsfilter i ventilationsanläggningen o rengöra aggregatenkliv klarar även av att veckostäda o hålla undan dammet som trots alla försiktighetsåtgärder fortfarande innehåller allergener o irritanser som kan orsaka aktiverade symtom om det blir för hög konsentration. Koncentrationer som oftast är mkt lägre än dom normala gränsvärdena för god boende- o arbetsmiljökontroll. Detta gäller även offentliga lokaler osv. Vilket gör att vi m allergi o överkänslighet har krav på åtgärder utöver vanlig  a miljökontroll.
 
Jag har som grädde på moset även varit med om att från fredag till måndag 'köras över' o hänsynslöst 'bli manglad ned i avgrunden' av områdeschef o geriatrikavd.föreståndare när pappa skulle flyttas från ger.avd till särskilt boende. Tvärt emot dom krav på djur- rök-/damm parfym-/irriterande doftfritt som ställts på boendet iom våra allergier/överkänsligheter när ansökan på särskilt boende gjordes 3 månader + inneliggandetiden + utskrivningsklartiden före.
 
Det fanns mao mkt gott om tid att bestämma plats o utbilda o anpassa personal vård- o omsorgstagare o anhöriga på boendet, i hela trapphuset o gårdsplanen osv osv.
Jag har dessutom blivit utestängd från min svärmors boende på Julafton 2012. Pga jag protesterade o blev ledsen bestört o arg pga man trots grundlig information släppte in hund på boendet. Jag är fortfarande chockad av hur överlägset o högfärdigt en av dom medföljande anhöriga betedde sig gentemot mig. Liksådant blev jag av hur en av personalen betedde sig När hon kränkande o vedervärdigt kastade ut mig.
 
Det är diskriminering av värsta sort. Gränsande till misshandel. Jag har inte ens rätt att bli arg o försvara mig O min hälsa.
 
O så har jag ett berg av mediciner. Hjärtsvikt pga hjärtmuskelskada efter infarkt i samband m isår infektion 1995. Jag har drabbats av hjärtastma/hosta lunginfiltrat ödem o hjärtmuskelförstoring pga skadan. Hjärtat påverkas dessutom av alla försämringar i lungorna. Sk astmahjärta uppstår.
Det skulle underlätta väldigt mkt för mig om hälso- o sjukvård o omsorg anpassade sig medvetet efter våra krav på Reglerat djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt istf att reagera som i en sandlåda m -göra-tvärtom-reaktioner- o -ja-ska-minsan-inte...- o -hon-ska-d.....r-inte-komma här o.....- osv osv osv....

21/3-24/4- 2013! Rättat: Lång nedbrytning till förkylning lunginflammation o astma osv! RS-virus!

Publicerad 2013-05-08 14:40:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

21/3-24/4- 2013! Rättat! Lång nedbrytning till förkylning  lunginflammation o astma osv! RS-virus!
 
Förkylning bröt ut efter ett par dagars hängighet. 
Kl 16,45!
38,4*C
 
22/3-2013!
Mkt slem i lungorna vars PEF sjunker till 
300 EU13926-standard=
356 Wright-McKerrow!
X-tramedicinerar ofta: Bricanyl Oxis Ventoline Bisolvon.
 
Lördag 23/3-2013!
300 EU13926-standard=
356 Wright-McKerrow!
X-tramedicinerar ofta: Bricanyl Oxis Ventoline. 
Bisolvon 4 t ggr4/dygn.
340 EU=396 E-McK som bäst.
 
Kl 19.17: T 39,9*C.
 
Söndag 24/3-2013!
T 37,9*C som mest.
Ytterligt segt klistrigt slem från lungorna. Lossnar endast på stigande PEF.
PEF som bäst 370 EU= 425 W-McK!
X-tramedicinerar ofta: Bricanyl Oxis Ventoline. 
Bisolvon 4 t ggr4/dygn.
 
Måndag 25/3-2013!
T 38,0*C! Alvedon. 
PEF 
350->400 EU=
406->462 W-McK!
Mkt hes.
Helt slut efter att ha städat sovrummet.
X-tramedicinerar ofta: Bricanyl Oxis Ventoline. 
Bisolvon 4 t ggr4/dygn.
 
Tisdag 26/3-2013!
Sjuk! Slem upp snällt o lydigt.
 
Onsdag 27/3-2013!
Som ovan!
Hyfsade lungor. Ej ont.
 
Torsdag 28/3-2013! 
Mått hyfsat. Handlat m Michael. Åt ute. Mkt slem upp.
T 38,1*C kl 17.30!
 
Fredag 29/3-2013!
2 prednisolon m morgon med.
T 37,8*C som mest kl 17,55. Gått m stavar TOR kvantum. Hyfsade lungor. Slem upp. Ont under bröstbenet.
 
Lördag 30/3-2013!
Bättre! Ej ont under bröstbenet. 
 
Gick m Michael TOR Lundåkerns bryggor. Fikat matsäck. Sovit i solen på liggunderlag.
X-tra för lungorna samt NITRO!
Kl15.00!
Hyfsade lungor 
410 EU= 461 W-McK! Slem upp.
T 38,3*C!
 
Lördag 30/3-2013!
Tokhistattacker. Piiiip i lungorna. 2st prednisolon.
Inte direkt feber.
X-tra för lungorna.
 
Söndag 31/3-2013!
1st prednisolon som vanligt. 
Inte direkt feber.
X-tra för lungorna. Slem upp o ingen tapetklisterkänsla.
Sjunkande PEF????
380 EU= 434 W-McK!
 
Måndag 1/4-2013!
Hyfsade lungor. Tokhostattacker.
Hängig!
 
Tisdag 2/4-2013!
M-med: 2st theo dur. Övrigt som vanligt: Rinomar Telfast Bisolvon Ventoline Bricanyl Oxis rhinokort osv osv.... 
Hyfsade lungor iom extra m.
Promenad 5km rundan. 'Släpvagn'. Slem upp.
Städat sovrummet (måste göras innan jag säckar totalt).
Kl 17.15: 
T 37,9*C.
Sjunkande PEF????
380 EU= 434 W-McK!
Tokhostattacker! Spattiga lungor.
 
Onsdag 3/4-2013!
Sjunkande PEF????
380 EU= 434 W-McK!
M-med som vanligt.
Extra med för lungorna. Spattiga lungor. Tokhostattacker.
Cyklade TOR kvantum gick jättemycket bättre än förväntat.
Kl 18.20: 
Hyfsade lungor. Ej ont. 
T 38,0*C!
 
Torsdag 4/4-2013!
Tokhostattacker. Spattiga lungor.
PEF sjunker 350 EU= 406 WcK!
Extra för lungorna. 
'Tennisbollande' lek m Victoria när Anders o Michael har paus i spelet.
Slem upp. 
 
Fredag 5/4-2013!
PEF sjunker 380 EU= 434 W-McK!
Tokhostattacker bla vid måltider. Spattiga lungor.
Combivent via min egen portabla Aiolos albatross knapptrycknebulisator på Hälsocentralen.
Önskad effekt! 
Letar nya glasögonbågar. Hängig!
Extra för lungorna.
 
Lördag 6/4-2013!
Extra för lungorna. Slem upp. Tokhostattacker. Spattiga lungor. Hängig. Följt Michael o handlat till svärmor. Varit hos optikern.
Tokhostattacker. Inte ont i hö kindbensbihåla längre........
 
Söndag 7/4-2013!
PEF 390 EU= 443 W-McK! 
Hängig. Tokhostattacker. Spattiga lungor.
Skottat snö i mkt mkt lugnt tempo.
Suttit o handsytt lite...
Kl 18.30!
Inte direkt feber:  37,6*C.
 
Måndag 8/4-2013!
Tokhostattack till jag spydde lite lite. Slemglockar upp ut lungorna....
Till tandhygienisten samt bytt skor åt svärmor.
Extra för lungorna. Hängig! Spattiga lungor.
 
Tisdag 9/4-2013!
Hyfsade lungor. Lite släpvagn. tokhostattacker bla vid måltider. Spattiga lungor. Inte direkt feber. 
 
Onsdag 10/4-2013!
Tokhostattacker spattiga lungor mår dåligt! 
Kl 19.15
T 37,8*C. Feber för mig.
 
Torsdag 11/4-2013!
Tokhostattack tills jag spydde lite lite granna. Hängig! Trött! Extra för lungorna. Tagit sovrummet. 
Kl 22.04!
T. 37,7*C= feber!
 
Fredag 12/4-2013!
360 EU= 416 W-McK!
Piiiiip i lungorna. Inte kul!
Ännu Bättre dag! Gick TOR kvantum o handlade. Bar hem varorna i rygga o 2 små kassar.
Städat!
Kl 19.36! 38,2*C! MÖR! Feber???
 
Lördag 13/4-2013!
Inget särskilt. Tokhostattacker spattiga lungor.
 
Söndag 14/4-2013!
Följde med ut på pimpel. Mkt andfådd av gången. Sov på isen sittande på skryllan vilket jag aldrig brukar göra...... Middag hos Anders o Elisabeth! Ishockey Skellefteå-Luleå! 4-2! SM-guld!
 
Kl 19.50! T 38,0*C!
 
Måndag 15/4-2013!
Extra för lungorna på Hälsocentralen.
Ort.sjukgymnasten för utvärdering hastringens rehabilitering. Nytt träningsschema! 
Hyfsade lungor. Spattiga lungor. Tokhostattacker. Snabbare promenad m Astrid till kvantum.
 
Tisdag 16/4-2013!
Tokhostattacker spattiga lungor.
Bra cykeltur tor NUS o Michael.
 
Onsdag 17/4-2013!
MR hjärta m o utan kontrast.
Tokhostattacker. Spattiga lungor. 
Handlat m bilen.
Extra för lungorna.
 
Torsdag 18/4-2013!
Sjunkande PEF! 
350 EU= 406 E-McK!
Jättetrött! Tokhostattack på efternatten.....
Tänkte cykla till HSO-kören. Fick vända vid Tvärån. Höll inte på att ta mig hem.
Extra för lungorna.
 
Fredag 19/4-2013!
Spattiga lungor. Tokhostattacker. 2 theo dur 2 prednisolon 1 Hydrokortison....... 
'Sprutlackerade' diskhon m juice pga tokhostattack..... Spattiga lungor.
 
Lördag 20/4-2013!
Hängig! Släpvagn! Städade. Hälsade på kompisar i 3 timmar, middag! 
 
Kl 19.00: T 38,1*C
 
Söndag 21/4-2013!
PEF 380EU= 434W-McK!
T 37,6 på morgonen= feber!
Kl 20.03:
T 39,4*C Alvedon! Häilt schluuut pa!
 
Måndag 22/4-2013!
Extra för lungorna. Tokhostattacker. Spattiga lungor. Rinnsnuva!
Kl 4.40!
T 38,9*C Alvedon
Tokhostattacker. Spattiga lungor. Extra för lungorna. NaCl o combivent (Ventoline/Atrovent) via mitt hjälpmedel AIOLOS. 
Kl 17.55!
T 39,3*C! Alvedon 
Kl 22.00!
T 38,4*C!
 
Tisdag 23/4-2013!
Kl 00.20!
T 38,2*C!
Extra för lungorna. Slemtapet!
 
Kl 18.48!
T 39,3*C.
Kl 19.50!
PEF 250 EU=301 W-McK!
Varit på Ålidhems Primärvårdsjour.
Skyhög SR. o CRP!
Lungeinflammation! 
Kåvepenin 1g ggr 3.
Hemma el läggas in för OBS? For hem dum som jag var.
 
Onsdag 24/4-2013!
Kl 5.00!
T 39,0*C!
PEF 320EU= 376W-McK!
 
Kl 20.50!
T 40*C!
PEF 320 EU= 376 W-McK!
Läggs in på infektion pga lungeinflammation. 
 
Solicortef o antibiotika. O2-grimma! 
Har med mig ALLA mina mediciner. O mitt hjälpmedel portabla AIOLOS Albatross nebulisator m tryckknapp-styrd admistration av läkemedel. 
Bara 4 av alla mina tabletter o ett ospecificerat antal av alla mina inhalationer kom fram genom akutläkaren.
Både jag o Michael trodde att hela listan som läkaren presenterade, m tillägg från mig, skulle komma fram till infektionsavd......
Det gjorde inte det.....
Tur att jag hade med mig allt!
 
Torsdag 25/4-2013!
 
Kl 3.00! 
PEF 300 EU= 356 W-McK!
Kl 5.00!
T 38,00*C!
Tockhostattacker spattiga lungor.
Lung-RTG: front o sida! 
Dropp o antibiotika.
Duschade lutad mot väggen! Lättaste sättet att hålla mitt vimmelkantiga jag ren o fräsch!
Kl 7.30!
B-Glucos 8,4.
 
Specialbeställer (ger dom utskriven lista på A-4) allergi-överkänslighetskost o även pga tokhostattacker o spattigheter från lungorna
Ger dom även recept på specialvälingen: grahamsgryn mannagryn havregryn smör salt socker vatten mjölk!
 
Kl 17.00! 
T 37,8*C!
RS-virus!
Saturation 96!
Tokhostattacker problem vid måltid som vanligt! Äter tuggar o svälger bara små bitar av köttet för att inte sprutlackera omgivningen m mat.
Tar lång tid att äta upp köttet. 2 glas mjölk.
 
Kl 19.00!
PEF 380 EU= 434 W-McK!
T 38,0*C
Saturation 96!
Puls 121!
BT 145/80!
B-Glucos Efter maten= 11,0!
 
Inhalerar extra combivent 2 st endosbehålllare.
Jag sköter ALLA mina mediciner utom dropp o injektioner.......
 

1/4-2013! Djurmys på vår bekostnad!

Publicerad 2013-04-01 07:08:27 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

1/4-2013! Djurmys på vår bekostnad!
 
Vad jag förstår på stora bilden i artikeln så utgörs djurens utrymme av en stor del av en av dagverksamhetens lokaler. Kanske tom den stora samlings- o aktivitetssalen.
 
Malte Ellen o Indira! 3 hundar som verkar ha lagt beslag entré, korridorer o andra rum på vägen till den stora lokalen. 
Dom lär ju knappast ta sig in genom ett fönster.
 
Att Åsa Boman säger att hundarna får vara inom ett visst område för att minimera riskerna för personer som är allergiska mot pälsdjur.
 
Det är låter ju bra. 
Men som sagt så ser det utrymmet ut att vara en mkt stor del av en mkt stor aktivitetslokal.
 
Jag frågar mig om ansvariga för verksamheten verkligen har tänkt igenom situationen som uppstår. Samtliga ytor bord stolar fönsterbrädor hyllor gardiner dukar stoppning i stolar fotöljer osv osv blir bemängda av spridda o  kringförda allergenero irritanser. Detta går inte att få bort med en vanlig veckostädning. Under tio års tid. 
 
Jag kommer att besöka dagverksamheten Växthuset iförd Halvmask m endagsfilter o utvärdera om det verkligen är tillgängligt för personer med allergi/överkänslighet mot djur rök parfym/dofter. 
 
Dom frågor jag ställer är följande: 
-kommer hundar med förare in genom en egen entré skild från övriga?
-har hundarna m förare o djurälskande aktivitetsintresserade egen farstu toaletter o samlings- o aktivitetslokal skild från övriga entréer kapprum toaletter lokaler boenden osv?
-är entré kapprum toaletter korridorer o lokal märkta m anslag som säger att det förekommer levande djur i lokalerna?
-är djurföraren utbildad i allergi överkänslighet o immunförsvarets 4 typer av sätt att reagera allergiskt o överkänsligt? Symtom? Komplikationer i form av diabetes KOL infarkter osv osv osv?
-är förare o ansvariga medvetna om att det kan ta allt från 5s till 10 dagar för immunförsvaret att reagera på det av djur o förare införda allergener o irritanser?
 
Jag kan som omfattande allergisk/överkänslig inte lita på att dom som är ansvariga för dagverksamhet o hälso- sjukvårds- o omsorgsverksamhet inom kommun o landsting verkligen vill åstadkomma verksamheter som verkligen är tillgängliga för personer m allergi/överkänslighet mot djur rök parfym/dofter.  
 
Så jag har nu försökt att genom A-A-föreningen Umeå i samarbete m ABF, starta upp en kurs den 2/4-2013. 
En kurs i 'Allergi o överkänslighet fakta träning o gemenskap'. 
En kurs som är djur- rök- parfym-/doftfri samt delvis elsanerad. O som går i så anpassade lokaler på HSO Umeå.
 
Men! 
Det verkar inte gå!
 
Orsaken är följande:
 
Stödet o sammanhållningen mellan personer med allergi/överkänslighet är bedrövlig. 
 
Jag, o andra, tvingas även att kämpa med människor med mindre omfattande allergi o överkänslighet än vad jag har.
O inte nog med det!
Jag, o andra, ska dessutom tvingas kämpa med ledamöter o supleanger i styrelsen för lokalföreningar, som i Umeå, för Astma o Allergiförbundet.
 
Så länge vi med allergi o överkänslighet inte kan samarbeta o anpassa oss själva till djur- rök- pardym-/doftfritt o kämpa för det gemensamma bästa ska ingen medlem i A-A-förbundet o dess lokalföreningar o dess omgivning klaga över dålig respekt o obefintlig anpassning. 
 
Jag kommer att fortsätta att kämpa!
Jag kommer att fortsätta att stå på barrikaderna!
Upp till kamp!
 
Genom tidningar osv.
 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 
 

27/3-2013! Kursstart 2/4: cirkel i Allergi o Överkänslighet: fakta träning och gemenskap!

Publicerad 2013-03-27 09:04:26 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

27/3-2013! Kursstart 2/4: cirkel i Allergi o Överkänslighet: fakta träning och gemenskap!
 
Det är nu 2 intresserade som anmält sig till kursen. Vi behöver bli fler.
 
Jag är själv omfattande allergisk o överkänslig o behöver denna miljö. Jag tror att fler behövt det.
 
O jag behöver också aktivitet o gemenskap på dagtid eftersom kvällstid ofta innebär att jag periodvis är helt slut på. Jag tror att fler kan behöva aktivitet under dagtid Eftersom kvällarna ofta används för återhämtning o vila.   
 
Ni är mkt välkomna. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Umeå startar den 2/4 en cirkel i Allergi o Överkänslighet: fakta träning och gemenskap, kl: 10,00. Lokal Linnéan HSO: djur rök och parfymfri, delvis elsanerad. Anmälan och info ring: Gerd Lundsten, 070 274 39 07. I samarbete med ABF. 

2/3-2013! Tillägg! Parfym o doftöverkänslighet o mögelallergi!

Publicerad 2013-03-23 17:35:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

2/3-2013! Parfym o doftöverkänslighet o mögelallergi!
 
Det finns känselkroppar för beröring/tryck ända ut i bronkiolerne mot alveolerna där gasväxlingen sker.
 
 Det finns känselkroppar för kemiska ämnen ända ut i bronkiolerna mot alveolerna där gasväxlingen sker.
 
Dessa känselkroppar reagerar på aerosoler som parfym irriterande gaser/dofter o mögel.
 
Aerosoler är ämnen som är små att dom svävar i luften o trasig ned ända till alveolerna där dom orsakar kemiska inflammationer o infektioner med feber.
 
När slemhinnan reagerar på irritanser/allergener så sväller slemhinnan o orsakar smärta i bronkiolerna när känsel/beröringsreseptorerna kommer i kläm.
 
När partiklar landar på slemhinnan i bronkiolerna uppstår också smärta vare sig det är kemikalie el organiskt ämne.
 
Alveolit o perifer astma kallas detta.
 
Organiska ämnen som mögel orsakar även feber. Sk fliseldarsjuka, trösskdammlunga vebeldarsjuka osv osv...
 
Jag undrar hur dålig psykiatrin anser att man ska tvingas bli.
Hur mkt parfym/irriterande dofter mögel osv ska man tvingas utsätta sig för?
I synnerhet som psykiatrin inte kan skilja på hyperventilation, under 20 andetag/minut o takypne, över 20 andetag/minut!
 
När man slagit sig med hammaren på tummen. 
Hur många ggr ska man då fortsätta att slå sig på tummen innan psykiatrin anser att man är psykiatriskt sjuk? 
1, 2 el 5 ggr? 
Eller?
Hundrafemtioälva tusen ggr?
 
När man har klämt tummen i bildörren. 
Hur många ggr ska man då fortsätta att slå igen bildörren på tummen innan psykiatrin anser att man är  psykiatriskt sjuk? 
1, 2 el 5 ggr? 
Eller?
Hundrafemtioälva tusen ggr?
 
Efter vad jag förstår så anser psykiatrin mer el mindre uttalat att doftöverkänslighet är en psykiatrisk sjukdom........
 
Vilket jag anser är mkt mkt konstigt eftersom man inte behöver känna doften för att bli dålig.
 
Symtomen gör sig gällande i slutet av utandning/inandning....... 
O som utebliven andra andning vid ansträngning.
Försämrad ork o uthållighet vid träning.
Försämrad uthållighet i tonen vid sång. 
Allmän trötthet under dagen.
 
Hur lång tid tar det innan en mängd alveoler är förstörda pga perifer inflammation?
 
Jag vill inte slå mig själv i lungorna!
 
Jag vill inte att andra ska slå mina lungor gula o blå!
 
Jag vägrar!
 
PS!
Att kroppen kan ta upp till tio (10) dagar på sig att reagera på en kemikalie. O parfym tex är uppdygt av flera olika ämnen. 
 

19/3-2013! Tränat! Cyklat Vinterbadat!

Publicerad 2013-03-19 13:10:32 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

19/3-2013! Tränat! Cyklat Vinterbadat!
 
Kl 4.00! M-med! Tabletterna! 
 
Kl 6.30! M-med! Inhalationerna! 
PEF 
460 EU13826-standard
504 Wright-McKerrow
 
Kl 9.45 ca! PEF-koll!
470EU=512W-McK! BRA!
 
Kl 10.15 ca!
Cyklade till vinterbadet som Umeå Polarbear Society har i Umeå älven.
 
Att vara torr i den kalla luften var inte kallt!
Det var inte heller kallt som skruvtvingar runt vristerna el handlederna när jag kommit i. 
 
Det var överraskande varmt!
 
Vinterbadade enligt plaskediplaskplask-modellen i strandkanten. 
På grunt vatten o med kontrollerad djup o lugn andning var det jätte jättekul. 
Det är det bästa jag vet! Att plaska! Nest efter att simma.....
 
Dom andra vinterbadvarianterna:
1-ligga lugnt 
2-simma lugnt 
3-simma hårt
får vänta till nästa gång!
 
När jag kom upp på land kändes det varmt i kroppen efter en stund!
Det kändes mao inte kallt.
 
Klädde lugnt på mig!
Tårna kändes som isbitar ett tag!
Men annars var det varmt o skönt! 
Jag huttrade inte pga mitt späcklager o goda andning!
 
Hade tagit med mig extra kläder att dra utanpå. Täckjacka o täckbyxor. Men det behövde jag inte förutom ylleundertröjan. O så den tjockare fleesemössan medans jag drack varm mjölkschoklad o åt en dubbelmacka! 
Dom andra åt uppstekt palt! Det är gott det också! Det vet jag!
 
Sedan cyklade jag hem!
 
1,5 timme tog bad o fika. 
KUL! 
MERSMAK!
 
Kl 13.00! PEF-koll!
480 EU= 520 W-McK!
Utmärkt BRA standard! 
Som det SKA VARA vid god symtomkontroll! 

27/3-2013! Kursstart 2/4: cirkel i Allergi o Överkänslighet: fakta träning och gemenskap!

Publicerad 2013-03-19 08:51:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

27/3-2013! Kursstart 2/4: cirkel i Allergi o Överkänslighet: fakta träning och gemenskap!
 
Det är nu 2 intresserade som anmält sig till kursen. Vi behöver bli fler.
 
Jag är själv omfattande allergisk o överkänslig o behöver denna miljö. Jag tror att fler behövt det.
 
O jag behöver också aktivitet o gemenskap på dagtid eftersom kvällstid ofta innebär att jag periodvis är helt slut på. Jag tror att fler kan behöva aktivitet under dagtid Eftersom kvällarna ofta används för återhämtning o vila.   
 
Ni är mkt välkomna. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Umeå startar den 2/4 en cirkel i Allergi o Överkänslighet: fakta träning och gemenskap, kl: 10,00. Lokal Linnéan HSO: djur rök och parfymfri, delvis elsanerad. Anmälan och info ring: Gerd Lundsten, 070 274 39 07. I samarbete med ABF. 

3/3-2013! Hur min allergi diagnosticerades!

Publicerad 2013-03-03 06:56:17 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

3/3-2013! Hur min allergi diagnosticerades!
 
Jag var 4,5 år då jag testades för min allergi o överkänslighet.
 
Sammanlagt så blev det över 90 testsprutor med ämnen. Ämnena delades upp i serier o sattes på låren o ryggen. Jag var som regel inlagd för testningarna i 14 dagar för att få med sena reaktioner (10 dagar)  o för att bli fri från mer omfattande systemrealtioner. 
 
Mamma o pappa var inte med på lasarettet på den tiden. Dom berättade att farmor sagt att
'Det är tur att hon är stark!' Dom berättade också att jag gömde mig under bordet sista gången vi var dit. O då sa läkaren att det var inte ngn idé att fortsätta testa ngt mer för att jag var så allergisk som jag var. Omfattningen var bor schockartad......
 
Jag minns att jag satt på sängkanten o tittade på rutmönsteet på låren o att en personal satt på huk på golvet o tittade på  mönstret av rutor/utslag. Stämningen var lugn. Jag mins ingen rädsla el oro. Bara trygghet.
 
Jag minns att jag hade den andra sängen till höger när nan kom in i rummet. Jag kan INTE minnas ngn säng el så till höger om mig. Det kan ha funnits sängar mitt i mot men det kommer jag inte ihåg. Jag har bar en vag känsla av att det var det.
 
jag minns att jag stog o hängde o höll i handtaget i en dörr o tittade efter ngn.....
Jag minns att jag satt i knät på ngn personal o pratade i tekefonen. Antagligen med mamma el pappa. O kanske också med min bror. Hur som helst så minns jag att jag lade på luren ordentligt o jag tror att jag fick beröm..... för att jag var så ordentlig.
 
Mina föräldrar har berättat att dom fick hjälp av en apotekare i Storunan för att kunna komma underfund med vad jag tålde o inte tålde när det gällde matråvaror. Jag har en maskinskriven lista med råvaror o dess innehåll av vitaminer o mineraler osv..... Antagligen också för att jag skulle få i mig allt det jag behövde i näringsväg. Den listan ska jag skanna in o lägga upp här på bloggen.
 

21/2-2013! Min Atopiska Polyvalenta Allergi med Överkänslighet.

Publicerad 2013-02-21 20:36:58 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

 21/2-2013! Min Atopiska Polyvalenta Allergi med Överkänslighet.
 

Allergy/Oversensitivity-  Abstract/Summary:

Animals.

Smoke. Dust.

Hygien- skin- and hairstylingproducuts with fraganse.

Chemicalteknical cloths- and housecleaning produkts with smell/fraganse.

Buschland. Swamps.Flowers with fragranse/parfyme and a selection of green plants.

Pollen.

Snowmelting season.

Autumn fall.

 

Food read notes/anteckningar.

 

Medicinallergy:

Sisordinol                                   And their generica.

Vibramycin                                 And their generica.

Acetylsalicylsyra                        And their generica.

Bensodiacepiner.                       And their generica.

 

Min Atopiska Polyvalenta Allergi!                          Reaktion!

Observera COCTAILEFFEKTEN!                                                                                                       .

Animals.                       Luftburet-       

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation I svalget, heshet. nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande brinnande ögon, svullnad. slemhosta … Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning.

                                       Kontakt-          

Snabbt isättande klåda i målorganet… Tex  häst slickar på hand, fiskspadsdroppar på hud, vesikler, rinnande ögon, näsa osv… svullnad. Andfåddhet. Trötthet. Heshet,  andfåddhet CNS-sämkning.

Smoke. Dust. Dålig ventillation, Sängmiljön mm:             

                                      Luftburet-       

Snuva, rinnande ögon, svullnad, rethosta, ev feber om det är organisk inblandning i dammet, alveolit… Andfåddhet.  Heshet, Trötthet. CNS-sänkning.

                                      Kontakt-          

Klåda, utslag, vesikler, brinner, svullnad… Andfåddhet. Trötthet.Heshet,

Hygien- skin- and hairstyling-  products:                          

                                      Luftburet-       

Accelererande klåda i ögon, näsa, with fraganse. irritation heshet, I svalget, nästäppa, rinnsnuva, hosta svidande, brinnande ögon, svullnad, slemhosta… Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning.

                                     Kontakt-          

Klåda, utslag, vesikler, brinner, svullnad… Andfåddhet. Trötthet. Heshet,

Chemicalteknical cloths- and house- cleaning produkts with smell/fraganse:                                                                          

                                     Luftburet-   

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation i svalget, heshet, nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande brinnande ögon, svullnad, slemhosta… Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning.

                                      Kontakt-     

Klåda, utslag, vesikler, brinner, svullnad… Andfåddhet. Trötthet.

Buschland. Swamps. Flowers with fragranse/parfyme and a selection of green plants:

                                    Luftburet-   

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation I svalget, heshet, nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande brinnande ögon, svullnad, slemhosta. Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning..

                                     Kontakt-       

Klåda, utslag, vesikler, brinner, Andfåddhet. Trötthet. Heshet, Andfåddhet, CNS-sänkning.

Pollen:                       

                                     Luftburet-    

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation I svalget, heshet, nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande brinnande ögon, svullnad, slemhosta. Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning.

Snowmelting season:             

                                    Luftburet-  

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation I svalget, Heshet, nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande brinnande ögon, svullnad, slemhosta… Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Ev feber pga organisk inblandning, alveolit… Andfåddhet. Trötthet.CNS-sänkning

Autumn fall:              

                                   Luftburet-    

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation i svalget. Heshet, nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande brinnande ögon, svullnad, slemhosta… Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Ev feber pga organisk inblandning, alveolit… Andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning.

                                   Kontakt-           ?

Food read notes/anteckningar:                                  

                                   Luftburet-     

Accelererande klåda i ögon, näsa, irritation I svalget, Heshet, nästäppa, rinnsnuva, hosta, rinnande svidande  brinnande ögon, svullnad, slemhosta… Rethosta till den punkt då jag inte tål det matos som jag normalt tål. Ev feber pga organisk inblandning såsom mögel, alveolit… Andfåddhet. Trötthet. CNS-sänkning.

                                   Kontakt-          

Klåda, utslag, vesikler, brinner, trötthet, tystnad pga svullen tunga/struphuvud, Andfåddhet. Väsande. Trötthet. CNS-sänkning.Förvirring. Halusinationer.

Läkemedel:                        

                                   Luftburet-        Se ovan…

                                   Kontakt-           Se ovan…

 

 

 

20/2-2013! Fakta- Allergi o Överkänslighet!

Publicerad 2013-02-20 04:32:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

20/2-2013! Fakta- Allergi o Överkänslighet!
 
Allergia 1/2013.
Det finns 4 olika grupper som man kan dela in allergiska o överkänsliga personer, barn, i.
De som är allergiska mot:
 
1-kvalster.
 
2-damm.
 
3-flera ämnen som utvecklas sent.
 
4-flera ämnen som utvecklas mkt tidigt i livet. Flest fall av svårbehandlad astma.
Min kommentar:
Påstås vara terapiresistent!
Den är INTE terapirestistent. Det beror på dom moderna ineffektiva selektiva läkemedlen.
Läs min fortsatta kommentar nedan.
 
SPRI-rapport 136 1983.
O immunförsvaret har 4 olika system att reagera allergiskt o överkänsligt på:
Typ 1,
Typ 2,
Typ 3, 
Typ 4.
OBS att blandformer är mkt vanligt.
 
Wikipedia.
Det finns minst 3 olika histaminreceptorer:
H1,
H2,
H3.
 
MIN KOMMENTAR!
 
Jag växte upp utan läkemedel till att börja med.
 
Sedan kom i tur o ordning:
 
1-Lergigansirap.
Jag reagerade bra på denna antihistamin. Jag blev PIGG av den.
 
2-Histason.
En mkt effektiv tablett som var mkt effektiv o lättlöslig (nästan som en sublingual resoriblett.
 
Gick lätt att tugga o skölja runt i munnen med o sedan svälja innan den allergiska reaktionen gått för långt. 
Kunde lösas upp o baddas på läppar o hud. Smakade inte gott men jag lärde mig mkt fort som barn att den gjorde mig BRA o då gick det bra att ta den.
Snabbverkande med ca 3-4 timmars verkan.
Avregistrerat 1990-07-01.  VILKET ÄR EN REN SKANDAL!
 
3-Depotablett Disofrol.
Mkt effektivt mot min Atopiska Polyvalenta Allergi. 
 
Avregistrerat 20130101. VILKET ÄR EN REN SKANDAL!
Det finns inget likvärdigt effektivt läkemedel att ersätta det med.
 
Kombinationspreparat:
Dexbromfeniramin 6mg.
Pseudoefedrin 120mg
Effekt: 10-12 timmar.
 
4-Depo Medrol. 1 dos ggr IV per år.
Mkt effektivt mot min Atopiska Polyvalenta Allergi.
 
Jag hade Depotablett Disofrol samtidigt.
O ända in till mitten av 1990-talet hade jag Histason som AKUT VB-medicin.
 
5-Ett helt batteri med läkemedel för att komma upp i samma uteffekt......
Jag blev känsligare i min allergi/överkänslighet av luftvägsinfektionen med komplikationer våren 1995.
Det är också en anledning till mängden läkemedel.
 

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela