Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

17/4-2013! Takyfylaxi= minskning av läkemedelseffekten på olika sätt.

Publicerad 2013-04-17 05:03:52 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

17/4-2013! Takyfylaxi= minskning av läkemedelseffekten på olika sätt.
 
 
Sida 5 . Copyright Erik Boberg
 
Desensitisering (takyfylaxi)
- Gradvis snabb minskning av läkemedlets effekt efter administration
- Tolerans är samma effekt, men tar längre tid på sig att framträda (ett par dagar eller veckor)
- Termen ”refraktäritet” (refractoriness) används när administration av ett läkemedel med tiden ger förlust av terapeutisk efficacy.
- Läkemedelsresistens utvecklas mot antimikrobiella substanser eller tumörförstörande läkemedel. 
- Toleransutveckling är inte ovanligt. Om en nedreglering får klinisk betydelse eller ej beror på den ursprungliga receptortätheten i ett visst organ och om det finns en receptorreserv, som inte behöver utnyttjas för att få full effekt av en viss agonist.
Bakomliggande mekanismer
Receptorförändring
- Konformationsförändring hos receptorn vid neuromuskulära förbindelsen tex. 
- Samma effekt fås om receptorns intracellulära domän fosforyleras. Fosforylering av G-proteinreceptorer gör att de blir sämre på att aktivera second messenger-kaskader. Detta tar ett par minuter och återställs på samma tid.
Minskat antal receptorer
- Internalisering genom endocytos är en annan mekanism som efter kontinuerlig exponering för agonister minskar antalet receptorer.
- β- adrenoreceptorer minskar till 10% av orginalantal efter 8h exponering för isoprenalin ( β- agonist). Återställning tar sedan flera dagar.
- Minskning i antal receptorer är ofta oönskat , men utnyttjas tex vid endometrios och prostatacancer som behandlas med GnRH, som när det ges kontinuerligt minskar frisättningen av gonadotropiner – tvärt emot dess naturliga verkan vid den fysiologiska pulsatila frisättningen.
Uttömning av mediatorer
- Amfetamin verkar genom att frisätta aminer från nervterminaler i hjärnan. Dess effekter avtar snabbt då förråden av de frisatta substanserna töms.
Förändrad metabolism
- Metabolismen i levern av etanol ökar när man dricker mycket då de nedbrytande enzymerna ökar i antal. Detta skapar tolerans mot etanolen.
- Minskad nedbrytning av nitrovasodilatorer (nitroglycerin mfl) drar ned effekten av dessa ämnen då frisättningen av den aktiva kväveoxiden minskar.
 
Fysiologisk adaptation
- Sker vid till exempel administrering av thiazid-diuretika då RAS-systemet aktiveras och motverkar de blodtryckssänkande effekterna. 
- Många biverkningar (trötthet, yrsel) går över efter en tids medicinering , trots att läkemedlet fortfarande tas. Detta tros också bero på fysiologisk adaptation och möjligen förändringar i gentranskription, men mekanismerna är inte klarlagda.
 
- Exempel på desensitisering från EDIT-fall: Detta beror på en nedreglering av beta-receptor-systemet med en minskning av antalet beta-receptorer på effektorcellens yta och en minskad produktion av intracellulär signalsubstans (cykliskt AMP). 
- Motsatsen är också visad , nämligen att kraftig exponering för beta-antagonister under lång tid kan leda till en uppreglering av beta-receptor-systemet . Det kan ge problem vid utsättning av beta-antagonister, eftersom man då kan få en förstärkning av effekter förmedlade via beta-receptorer.
 
Tid efter akut terbutalin-inhalation
Ökning av FEV1
 
Före långtids-behandling  med terbutalin= Bricnyl......
60 min
47%
 
120 min
45%
 
240 min
35%
 
Efter långtids-behandling  med terbutalin
60 min
32%
 
120 min
22%
 
240 min
2%
 
 
 
REFERENSER
How drugs act: general principles. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 8-23 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela