Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Hyperventialtion o Takypne- Medcinsk Terminologi Lexikon o Wikipedia.

Publicerad 2012-08-05 19:57:21 i Lungor- Fakta

HYPERVENTILATION  och  TAKYPNE  enligt MEDICINSK  TERMINOLOGI  LEXIKON  och  WIKIPEDIA.

Jag kommer att återkomma med mer information i ämnet. 

 

Kollade på siten                         IFOKUS på nätet.                      HELT FEL….

 

HYPERVENTILATION enligt Medicinsk Terminologi Lexikon

 HYPER enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Över-, i överkant, ökad.  Synonym super-.

Motsats: Hyp(o), Sub-.

HYPERVENTILATION enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Abnormt ökad andningsverksamhet, respiration. Sura radikaler och koldioxid ventilleras ut. Syra-basbalansen rubbas. Åt det alkaliska eller basiska hållet. 

Jfr HYPERPNE enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Abnorm ökning av andningsrörelserna.

Jfr HYPERVENTILATION.

 

Ventilation enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

Fläktning. Respiration. Andning. Utbyte av syre och koldioxid i lungorna.

Vetilationen kan vara naturlig el konstgjord. (konstgjord andning).

Minutventilation= det antal liter luft man andas in (och ut) per minut.

Alveolär ventilation= den del av andningsluften  som når lungblåsorna (alveolerna).

 

Hyperventilation              Från Wikipedia

 

Hyperventilation är en förhöjd andning, som leder till att koldioxidhalten i blodet sjunker under normalläget. Hyperventilationen kan bestå av såväl djupa som snabba andetag. Den leder till förhöjt pH i blodet, vilket benämns "respiratorisk alkalos".

Snabb andning, eller takypné, behöver inte innebära hyperventilation. I samband med fysisk ansträngning är snabb andning motiverad bland annat för att vädra ut den ökade mängden koldioxid, och räknas då inte som hyperventilation.

Även om möjligheterna till syrgasupptag förbättras av hyperventilation, påverkar detta knappt syrgasmättnaden i blodet hos friska individer, som redan har i det närmaste fullständig mättnad. En person med nedsatt lungfunktion kan dock behöva hyperventilera för att öka blodets syrgasmättnad. En undersökning som gjordes på friska försökspersoner vid Department of Neurology på Massachusetts General Hospital visade att hyperventilation orsakade en ökning i syrets partialtryck med cirka 0,9 kPa, vilket är förhållandevis lite.

Innehåll

[göm]

Respiratorisk alkalos [redigera]

Respiratorisk alkalos innebär att koldioxid ventileras ut i för stor utsträckning. Detta leder till att fria vätejoner i blodet binds till bikarbonat vilket bildar kolsyra, kolsyran utgörs av koldioxid och vatten. Samtliga dessa står i jämviktsförhållande mot varandra.

Kramp [redigera]

Vid hyperventilation kan krypningskänslor, känselbortfall i extremiteterna och lättare krampkänslor uppstå. Den underliggande orsaken tros vara att den påföljande alkalosen, det vill säga de höjda pH-nivåerna. För kroppen är det extremt viktigt att hålla pH-värdet på samma nivå, och för att kompensera höjningen av pH kommer blodproteinet albumin att fungera som buffer och frigöra vätejoner för att sänka pH-värdet.

Denna process binder dock upp fria kalciumjoner, vilket också medför att det uppstår en hypokalcemi (kalciumbrist). Minskade nivåer av extracellulärt fria kalciumjoner skapar problem för nervsignaler, vilket orsakar också spasm i muskler och kärl.

Hyperventilation i olika situationer [redigera]

Hyperventilation före fridykning gör att dykaren klarar att hålla andan längre, men riskerar också att leda till medvetslöshet under vattenytan. Anledningen är att känslan av andnöd främst styrs av blodets koldioxidhalt, som minskar genom hyperventilationen. Den reella förmågan att förbli under
vattenytan styrs dock av syrgashalten, vilken som nämnts tidigare är i det närmaste opåverkad av hyperventilation hos friska individer.

Psykiskt påverkade personer hyperventilerar ibland och deras tillstånd riskerar att förvärras ytterligare av de krypningskänslor som då kan uppstå. Det kan därför vara lämpligt att be personen andas i en påse under en period. Att andas i en påse kan dock i sig vara obehagligt, så påsen måste introduceras på ett hänsynsfullt sätt.

Kussmauls andning är en typ av hyperventilation som består av mycket djupa men ganska långsamma andetag. Den syns hos obehandlad diabetes typ I i framskridet stadium och följs av koma.

Se även [redigera]

Referenser [redigera]

 

TAKYPNE

Takypne´enligt Medicinsk Terminologi Lexikon.

(Onormalt) snabb andning. Korta och snabba andetag.

 

Tachypnea                    Enligt WIKIPEDIA

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tachypnea (or "tachypnoea") (Greek: "rapid breathing") means rapid breathing. Any rate between 12-20 breaths per minute is normal. Tachypnea is a ventilatory rate greater than 20 breaths per minute. [1]

Contents

[hide]

[edit] Distinction from other breathing terms

Different sources produce different classifications for breathing terms.

Some describe tachypnea as any rapid breathing. Hyperventilation is then described as increased ventilation of the alveoli (which can occur through increased rate or depth of breathing, or both) where there is a smaller rise in metabolic carbon dioxide relative to this increase in ventilation. Hyperpnea, on the other hand, is defined as breathing more rapid and deep than breathing at rest.[2]

Others give another classification: tachypnea is as any rapid breathing, hyperventilation is increased rate of breathing at rest, hyperpnea is an increase in breathing that is appropriately proportional to an increase in metabolic rate.[3]

A third paradigm is: tachypnea is abnormally rapid respiration (though some may argue this is inaccurate as breathing differs from respiration), hyperventilation is increased rate or depth of respiration to abnormal levels causing decreased levels of blood carbon dioxide and hyperpnea is any increase in breathing rate or depth that is not normal.[4]

[edit] Causes

Tachypnea may have physiological or pathological causes. Both of these categories would include large lists of individual causes. For example, physiological causes of tachypnea include exercise and labour during pregnancy. Amongst pathophysiological causes, tachypnea can be a symptom of carbon monoxide poisoning in which oxygen delivery to the tissues and organs is blocked causing hypoxia and direct cellular injury. It can also be a symptom of haemothorax or pneumothorax.

[edit] See also

[edit] References

1.       ^ "tachypnea" at Dorland's Medical Dictionary

2.       ^ Stedman's medical dictionary 28th ed. (2006)

3.       ^ Martin, Elizabeth A (ed.) (2003). Oxford concise medical dictionary (6th ed. w. corrections & new cover) Oxford University Press. pp. 333-4. ISBN 10:0-19-860753-9

4.       ^ Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

                                                                                                                         
   

Symptoms     and signs: respiratory system     (R04–R07,     786)

   
  
   

Hemorrhage

   
       
  
   

Abnormalities
    of breathing

   
   

Respiratory sounds

   

Stridor

   

Wheeze

   

Crackles

   

Rhonchi

   

Hamman's     sign

   

Apnea

   

Dyspnea

   

Hyperventilation/Hypoventilation

   

Hyperpnea/Tachypnea/Hypopnea/Bradypnea

   

Orthopnea/Platypnea

   

Biot's respiration

   

Cheyne-Stokes respiration

   

Kussmaul breathing

   

Hiccup

   

Mouth     breathing/Snoring

   

Breath-holding

   
  
   

Other

   
                           
  
   

Chest, general

   
       

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela