Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Pälsdjursallergi!

Publicerad 2012-08-15 10:38:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Pälsdjursallergi

Författare:Flemming Andersen, leg. läkare
Uppdaterad:Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerad: 2008-01-31

Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och näsa (hösnuva) och nedre luftvägarna (astma). Det kan också förvärra atopisk dermatit eller ge nässelfeber.
Tipsa en vänTextstorlek: Skriv ut
Läs även
Allergi (överkänslighet)
Vad är allergi?
Allergivänliga hundar
Goda råd vid pälsdjursallergi
Allergitest
Diskutera i forumet
Även om du inte själv har husdjur, är det svårt att undvika att komma i kontakt med deras allergener, de proteiner som man kan vara allergisk mot. Personer som har varit i kontakt med djur bär på allergener. I skolsalar är förekomsten av allergener från pälsdjur hög.

Ofta ses allergi mot hundar och katter, men det förekommer också allergi mot råttor, möss, marsvin, hamstrar, burfåglar, hästar, kor och höns.

Varför får man pälsdjursallergi?
Allergener är proteiner, äggviteämnen, som när de inandas eller kommer i beröring med huden, provocerar kroppen till att bilda motgift (antikroppar). Det gör att ämnet histamin frisätts. Histamin framkallar svullnad och irritation av de övre luftvägarna och framkallar de typiska symptomen för hösnuva och astma. Tendensen till överkänslighet är ofta ärftlig.

Lever man som barn med astmatisk bronkit i ett hus med husdjur, speciellt katt, är risken stor för att utveckla kattallergi så småningom.

Husdjur är en vanligt förekommande del av det moderna livet. Flyttar man in i en lägenhet eller ett hus, är det sannolikt att tidigare ägare haft husdjur. Det kan ta månader, och i moderna täta lägenheter år, innan allergennivån i bostaden är så låg att den inte framkallar ett anfall.

Har du misstanke om allergi mot pälsdjur, så försök vara borta 14 dagar från hemmet och se om symptomen förbättras. Om så är fallet, kan du hos din läkare eller specialist göra ett allergitest för att fastslå diagnosen.

Vad är tecknen på husdjursallergi?
Vid kontakt med husdjur (päls- eller fjäderbeklädda) eller saker som innehåller husdjurs allergener eller genom inandning av husdjurs allergener, kan du uppleva:

Hösnuva. Man nyser och näsan rinner.
Ögonsymptom, som klåda och rinnande ögon.
Astma, visar sig som väsande andning.
Astma hos barn
Försämring av böjveckseksem, som är ihållande kliande utslag i bland annat armbågsveck och knäveck.
Nässelfeber i form av röda, kliande utslag.

Vad kan framkalla symptomen?
Husdjursallergen i omgivningarna
Luftförorening som till exempel tobaksrök
Nedsatt immunförsvar (på grund av medicin eller sjukdom)

Hur kan läkaren ställa diagnosen pälsdjursallergi?
Det räcker oftast att berätta för läkaren när, var och hur man får symptom. Pricktest (allergener sticks in under hudytan och reaktionen avläses) och olika blodprov pekar mot en riktig diagnos.

Möjlig försämring

Du är mer utsatt för andra luftvägsåkommor
Öroninflammationer
Svårigheter med att sova och kronisk trötthet
Försämring av astma, eventuellt utveckling av ett astmaanfall som inte kan hävas

Prognos

Om man lider av pälsdjursallergi är det viktigt att undvika husdjurets allergen så mycket som möjligt, eftersom man har en ökad risk för att utveckla eller förvärra astma. Symptomen kan minskas med behandling, men själva överkänsligheten kan man inte bli av med.

Är svår husdjursallergi den enda allergin man lider av, kan det bli aktuellt med en tillvänjningsbehandling, hyposensibilisering ("vaccination" mot allergenet), en tillvänjningsbehandling med mycket frekventa injektioner av allergen i stigande doser i en period på upp till 5 år.

Vilka läkemedel kan ges?

-Antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) som tablett eller injektion. Minskar allergin vid lätta till svåra symptom.

-Nässprayer med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan), antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) och slemproduktionshämmande medel var för sig och i kombination vid lätta till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Nässprayer med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid måttliga till svåra symptom eller tillsammans med andra medel.

-Ögondroppar med kromoglikat (minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan),

-kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),

-antihistaminer (hämmar överkänslighetsreaktionen) var för sig eller i kombination används vid lätta till svåra ögonsymptom.

-Kortikosteroider (inflammationsdämpande hormon),kan övervägas under en kort period i sällsynta svåra fall men bör enbart insättas av ögonspecialist.

-Allergener till tillvänjningsbehandling (hyposensibilisering) mot kända överkänslighetsframkallande ämnen genom injektioner under huden av ökande mängder av det allergen patienten är känslig för. Det är en mycket lång behandling, 3-5 år. Alternativt finns så kallad sublingual(under tungan) hyposensibilisering hittills bara för gräsallergiker och ges varje dag av allergikern själv under tre årsperiod.

Vid astmasymptom kan några av de nedanstående medel användas:

- Läkemedel med kortvarig effekt som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen vid milda, inte dagliga symptom eller tillsammans med inflammationsdämpande hormoner (kortison). Kan användas vid plötsliga försämringar.

-Inhalationsmedel, luftvägsmuskelavslappande (Beta-2-agonister) med korttidsverkan.

-Tablett som hämmar slembildningen och vidgar luftvägarna. Kan användas med luftvägsavslappnande medel (beta-2-agonister) eller förebyggande vid astma utlöst av fysisk ansträngning.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (kolinhämmande) med korttidsverkan, uteslutande och i kombination med beta-2-agonister.

-Inhalationsmedel med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid symptom som kräver användning av luftvägsmuskelavslappande medel mer än 3 gånger i veckan.

-Inhalationsmedel som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen, långvarig verkan vid svåra dagliga symptom kombinerat med inflammationshämmande medel.

-Tabletter och injektion som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (beta-2-agonister)

-Tabletter, mixtur, injektion och stolpiller som verkar avslappande på luftvägsmuskulaturen (teofyllin och liknande) med långtidsverkan.

-Tabletter och injektion med kortikosteroider (inflammationsdämpande) vid kraftiga försämringar av symptom, oftast i samband med sjukhusinläggning.

-Inhallationmedel som minskar reaktionen i luftvägsslemhinnan (kromoglikat) kan förebygga anfall vid mild sjukdom.Frågor angående PEF-värden!

Publicerad 2012-08-14 22:09:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

När det gäller PEF-värden är det viktigt att man ställer följande frågor:

1-
Vilken PEF meter Mini Wright använder:
A- Läkaren?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

B- Patienten?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

C- Astma SSK?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

D- Forskarna?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

Osv osv!

2-
Vilken scale har tabellerna för normalvärden på PEF som används av:

A- Läkaren?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

B- Patienten?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

C- Astma SSK?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

D- Forskarna?
a- Wright-McKerrow scale?
b- EU 13826- standard scale?

Osv osv?

Icke-farmakologisk behandling av astma

Publicerad 2012-08-14 19:44:00 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Icke-farmakologisk behandling av astma:
Källa: Läkemedelsboken 2011-12. S691.

• Exponering för tobaksrök bör undvikas eftersom det ger en försämring med öka- de luftvägssymtom och sänkt lungfunk- tion.
• Vid påvisad pälsdjursallergi bör bostad- en vara pälsdjursfri. Alla pälsbärande djur är allergiframkallande.
• Vid påvisad kvalsterallergi och förhöjda nivåer av kvalster i madrassen bör madrass och kudde förses med allergen- täta skydd. Vetenskapliga bevis för detta saknas dock.

(Min kommentar: Det SKA finnas studier som visar att behovet av mediciner minskar vesäntligt pga minskade halter allergener/iritanser generellt sett. Höga halter particklar i sig är i många fall irriterande. Enligt min egen erfarenhet så är det BETTYDLIGT mera LÄTTSTÄDAT att ha kvalsterskydd/hygienskydd på bädddmadrass kudddar och täcke.)

• Arbetsmiljön kan behöva ses över för att minska exponeringen för allergen och irritanter. Ibland måste arbetsmiljöbyte övervägas.
• Alla patienter bör informeras om vikten av fysisk träning. Vid ansträngningsut- lösta besvär är uppvärmning viktig, för- utom luftrörsvidgande läkemedel.
• Viktnedgång kan förbättra astmakon- trollen hos överviktiga astmapatienter.

Acetylsalicylsyra (ASA) och NSAID kan ut- lösa astmasymtom. Uppemot 20% av vuxna astmapatienter reagerar ogynnsamt vid provokation med ASA. En del av dessa pati- enter får svåra, ibland livsfarliga astma- symtom av dessa läkemedel.
Symtomen debuterar vanligen i åldern 20–30 år. Vid behov av analgetika eller feber- nedsättande behandling ges i första hand paracetamol. Tramadol, kodein och morfin kan också användas som analgetika vid ASA-intolerans.

Stadieindelning av KOL.

Publicerad 2012-08-14 19:35:14 i Allergi/Överkänslighet-Fakta

Tabell 2.
Källa Läkemedelsboken 2011-12 s 690

Stadieindelning av KOL.

Stadie-indelning: Definition (FEV1 avser värden uppmätta efter bronkdilata-tion!)

1-Stadium 1FEV1  80% av beräknat normalvärde

2-Stadium2FEV1 50–79% av beräknat normalvärde

3-Stadium3FEV1 30–49% av beräknat normalvärde

4-Stadium 4FEV1 < 30% av beräknat normalvärde eller FEV1 < 50% av beräknat normalvärde och samtidig förekomst av andra negativa prognosfaktorer som svår kronisk hypoxi, hyperkapni, ödem, takykardi eller lågt BMI.

Allergiförskola i Umeå!

Publicerad 2012-08-14 09:37:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

Allergiförskolan i Umeå!

http://www.skola.umea.se/reveljen.4.13c1b69101a982ca2a800082943.html

Information från hemsida:

Förskolan har fyra avdelningar, Myggan, Sländan och Humlan som är allergisanerade samt Bruno som är ett fristående hus på samma gård. Förskolan är belägen centralt i Umeå, i närheten av Hagaparken och har en trivsam utemiljö.
Vilka fördelar erbjuder Reveljen?
- erfaren personal med specialkompetens om allergier
- stora och välutrustade lokaler
- eget kök med anpassad och vällagad mat
- noggranna städrutiner och bra innemiljö
- bra utemiljö
-------------------------------

Uppdaterade sidor
Reveljen förskola
Mål och kvalitet
Kontakta oss
Avdelningar
Om Reveljen
Anpassa
Leken
Rörelse
Språk
Traditioner
-------------------------

Yoga på Reveljens förskola
Yoga är ett underbart sätt att röra sig och ge barnen motion. Yoga gör barnen starka, smidiga och ger lederna maximal rörlighet. Detta är särskilt viktigt idag när barn ägnar mer tid än någonsin åt stillasittande aktiviteter.
I yogan tränar barnen grundrörelserna rulla, åla och krypa. Yogan innehåller mycket balans, korsa mittlinjen och koncentration.
En viktig del av yoga för barn är att det inte ska finnas några krav på prestation eller att man måste vara duktig. Barnen får låta fantasin vara ett redskap. Många av yogans olika positioner har fått sina namn från djur
och natur, vilket inspirerar barnen till egna fantasier om hur vi kan göra egna rörelser.

Samtidigt som det är en lek så ger övningarna fysisk smidighet, koordination, balans, energi och avslappning.

Vi har yogamattor, tända ljus och yogamusik.
Yoga är inte bara fysisk träning:
• Lita på sig själv
• Lära känna sin kropp
• Förstå kroppens egna unika förmåga
• Utveckla kreativiteten och fantasin
• Känna glädje
• Lära sig lyssna
• Förstå att man inte behöver tävla och vinna för vara bra
• Tålamod
• Koncentration
----------------------------------

Mina funderingar!

En reflektion som jag gör är huruvida det fungerar med ljus om man är extra retbar efter förkylningar o reaktioner pga allergi/överkänslighet.......
Det brukar inte fungera för mig. Utlöser rethosta.....

Annars är det jättebra med allergiförskola.

Jag tålde inte att vara på lekis som det hette när jag var liten. Jag blev bara sjuk o aldrig frisk....... O jag hade iom detta inga vänner el bekanta som barn normalt har o som följer med till samma skolklass el paralellklass.....
Det var ett h....e!

Jag fick inte heller arbetsträna på Reveljen pga:
Citat
'dom sett så många nya ansikten.'

Detta var en jättemegablunder från deras sida. Anser jag.

Jag är ingen hoppjärka o jag hade o har extremt mkt varierande utbildningar o erfarenheter som hade kunnat vara till nytta för både personal föräldrar o barn.

RÄTTELSE- 6-Felaktigheter i riktvärden för PEF. Converter!

Publicerad 2012-08-10 23:42:36 i Lungor- Fakta

Rättelse utförd i rad 7 nedan. Markerad med fet kursiv stil. EU ligger minus 40 under W-McK.
 
Största differansen mellan gången EU-13826 standard till Wright-MchKerrow och tillbaka till EU-13826 standard  är i dom lägsta värdena (EU-upp till 100) och dom högsta värdena (EU-825 och uppåt).
 
Annars så  är skillnaderna mellan EU-13826 scale och Wright-McKerrow scale ytterst varierande.Det skiljer olika mkt.
EU 877 ligger +67 över W-McK som då ligger på 810.
EU 860 ligger +13 över W-McK som då ligger på 873.
EU 480 ligger minus 40 underW-McK som då ligger på 520.
EU 60 ligger +19 över W-McK som då ligger på 41.
EU 80 ligger +7 över W-Mck som då ligger på 73.
 
Detta gör att det är svårt att hålla i huvudet hur stora skillnaderna är och var.
Detta är extra allvarligt där PEF-värdena är låga. Där skillnaden utgör en hög % av normalstandarden för individen.
 
Det är också allvarligt att det blir sådan skillnad mellan att gå från EU till McK jämfört med W-McK till EU.
Detta skapar förvirring.
 
Finns det ngn ekvation man kan använda????
 
Min utskrivna PEF-converter.
 
EU   13826-  Wright- Tillbaka till   EU 13826-  Wright- Tillbaka till  
Standard McKerrow EU 13826-    Standard McKerrow EU 13826-   
    Standard       Standard  
    Kontroll       Kontroll  
        877 810 X EU-Standard
        875 808 X max 877
        870 805 X  
440 487 441   865 801 X  
435 483 437     800 877 Wright-
430 479 432   860 797 873 McKerrow
425 474 526   855 793 866 max 800.
420 470 421   850 789 860  
415 466 417   845 785 854  
        840 782 749  
410 461 411   835 778 842  
405 457 407   830 774 836  
400 452 401   825 770 830  
395 448 396   820 767 825  
390 443 391   815 763 819  
        810 759 813  
385 439 386   805 756 808  
380 434 381   800 752 802  
375 430 376   795 748 796  
370 425 371   790 745 791  
365 420 366   785 741 785 EU-s till 
        780 738 781 Wright-
360 416 361   775 734 775 McKerrow
355 411 356   770 730 769 tillbaks till 
350 406 351   765 727 764 EU-s 
345 401 345 stämmer. 760 723 758 STÄMMER
340 396 340 stämmer. 755 720 754  
        750 716 748  
335 391 335 stämmer. 745 713 743  
330 386 330 stämmer. 740 709 737  
325 381 325 Från EU-s 735 706 733  
320 376 319 till W-McK 730 702 727  
315 371 314 och W-McK 725      
      till EU-s 720      
310 366 309 stämmer. 715      
305 361 304   710      
300 356 299   705      
295 350 294   700      
290 345 289   695      
        690      
285 340 284   685      
280 334 278   680      
275 329 373   675      
270 323 268   670      
265 318 263   695 677 690  
        690 674 686  
260 312 258   685 670 680  
255 307 253   680 667 676  
250 301 248   675 663 670  
245 295 242   670 660 666  
240 289 237   665 656 661  
        660 653 656  
235 283 232   655 649 651  
230 278 227   650 646 646  
225 272 222   645 642 641  
220 266 217   640 639 637  
215 259 211   635 635 631 EU-s    och
        630 632 627 Wright-
210 253 206   625 628 622 McKerrow
205 247 201   620 625 617 lika.
200 241 196   615 621 612 Men inte
195 235 192   610 618 608 från
190 228 186   605 614   W-McK
        600 610   tillbaka
185 222 181   595 607   till EU-s
180 215 176   590 603    
175 209 171   585 600    
170 202 166   580 596    
165 196 162   575 592    
        570 589    
160 189 157   565 585    
150 175 147   560 581    
145 168 142   555 578    
140 161 137   550 574    
135 154 132   545 570    
        540 566    
130 147 128   535 563    
125 140 123   530 559    
120 133 119   525 555    
115 126 115 stämmer. 520 551    
110 118 110 stämmer. 515 547    
        510 544    
105 111 105 Från EU-s 505 540    
100 104 101 till W-McK 500 536    
95 96 97 och W-McK 495 532    
90 88 92 tillbaka 490 528    
85 81 88 till EU-s 485 524    
      stämmer. 480 520    
80 73 84   475 516 476  
75 65 80   470 512 471  
70 57 76   465 508 466  
65 49 72   460 504 462  
60 41 68   455 500 457  
        450 495 451  
        445 491 446  
               

5-Felaktigheter i riktvärden för PEF.

Publicerad 2012-08-10 01:24:15 i Lungor- Fakta

Läkemedelsboken 2011-12 innehåller kapitel om astma och om KOL.
 
I kapitlet om (690) KOL ( http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Astma%20och%20KOL.pdf ) finns en tabell för PEF-värden för män respektive kvinnor.
 
Inte heller här har man brytt sig om att ange vilken scale som gäller. Wrigth-McKerrow eller EU 13826-standard.
Detta är anmärknigsvärt eftersom det är stora skilnader mellan dom två. Och skillnaderna varierar kraftigt beroende på var man är på skalan. Låga, mellan eller höga PEF-värden.Vissa nivåer har små skillnader medan andra nivåer har stora skillnader.... Vilket är ytterst förvirrande....  Jag funderar på om värdena överhuvudtaget går att lita på....
 
Man har inte några MAX- eller MIN-värden för respektive kön ålder längd.  Man har nte heller ngn statistisk felmarginal på +-5%. Man tar inte heller upp standardavvikelser som kan vara mkt stora.
Detta får mig att  fundera på tillförlitligheten i studierna.
 
Och vad som händer om läkarna slaviskt följer dessa värden. Jag blev slagen i huvudet med ålder kön och längd..... Vilket hade katastrofala följder.
 
Jag har fler iaktagelser om felaktigheter att ta upp senare.
 

Tabell 1.

Normalvärden för PEF (L/min) för män respektive kvinnor

MÄN Ålder

Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år

150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501

155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528

160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547

165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565

170 455 468 480 493 506 519 532 545 558 571 584

175 473 486 499 512 525 538 550 563 576 589 602

180 492 504 517 530 543 556 569 582 595 608 621

185 510 523 536 549 562 574 587 600 613 626 639

190 528 541 554 567 580 593 606 619 632 644 657

195 547 560 573 585 598 611 624 637 650 663 676

200 565 578 591 604 617 630 643 655 668 681 694

KVINNOR Ålder

Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år

150 302 311 320 329 338 347 356 365 374 383 392

155 319 328 337 346 355 364 373 382 391 400 409

160 335 344 353 362 371 380 389 398 407 416 425

165 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442

170 368 377 386 395 404 413 422 431 440 449 458

175 385 394 403 412 421 430 439 448 457 466 475

180 401 410 419 428 437 446 455 464 473 482 491

185 418 427 436 445 454 463 472 481 490 499 508

190 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524

195 451 460 469 478 487 496 505 514 523 532 541

200 467 476 485 494 503 512 521 530 539 548 557

3-Felaktigheter i riktvärden för PEF!

Publicerad 2012-08-10 00:58:29 i Lungor- Fakta

Eventuellt görs inte samma fel här!
 
Här tar man upp en så stor felmarginal som +-40 för flickor och +-50 för pojkar.....att jag blir fundersam....
 
Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting

Källa: Godfrey S, Kamburoff PL, Naim JL. Spirometry, lung volumes and airway resistance in normal children aged 5 to 18. Br J Dis Chest 1970; 64: 15-24.  

PEF Normalvärden Barn 5-18

Längd (cm)

 

Flickor

 

 

Pojkar

 

 

+/- 40

 

 

+/- 50

 

 

100

 

65

 

 

66

 

 

110

 

119

 

 

121

 

 

120

 

173

 

 

176

 

 

130

 

226

 

 

231

 

 

140

 

280

 

 

286

 

 

150

 

333

 

 

341

 

 

160

 

387

 

 

395

 

 

170

 

441

 

 

450

 

 

180

 

494

 

 

505

 

 

190

 

548

 

 

560

 

 

2- felaktigheter i riktvärden för PEF!

Publicerad 2012-08-10 00:52:56 i Lungor- Fakta

Samma fel här.
 

Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting

 

PEF Normalvärden (+/- 106 l/min) Kvinnor 20-70 år

Ålder

 

70

 

65

 

60

 

55

 

50

 

45

 

40

 

35

 

30

 

25

 

20

 

Längd

 

150

 

 

302

 

 

311

 

 

320

 

 

329

 

 

338

 

 

347

 

 

356

 

 

365

 

 

374

 

 

383

 

 

392

 

 

155

 

 

319

 

 

328

 

 

337

 

 

346

 

 

355

 

 

364

 

 

373

 

 

382

 

 

391

 

 

400

 

 

409

 

 

160

 

 

335

 

 

344

 

 

353

 

 

362

 

 

371

 

 

380

 

 

389

 

 

398

 

 

407

 

 

416

 

 

425

 

 

165

 

 

352

 

 

361

 

 

370

 

 

379

 

 

388

 

 

397

 

 

406

 

 

415

 

 

424

 

 

433

 

 

442

 

 

170

 

 

368

 

 

377

 

 

386

 

 

395

 

 

404

 

 

413

 

 

422

 

 

431

 

 

440

 

 

449

 

 

458

 

 

175

 

 

385

 

 

394

 

 

403

 

 

412

 

 

421

 

 

430

 

 

439

 

 

448

 

 

457

 

 

466

 

 

475

 

 

180

 

 

401

 

 

410

 

 

419

 

 

428

 

 

437

 

 

446

 

 

455

 

 

464

 

 

473

 

 

482

 

 

491

 

 

185

 

 

418

 

 

427

 

 

436

 

 

445

 

 

454

 

 

463

 

 

472

 

 

481

 

 

490

 

 

499

 

 

508

 

 

190

 

 

434

 

 

443

 

 

452

 

 

461

 

 

470

 

 

479

 

 

488

 

 

497

 

 

506

 

 

515

 

 

524

 

 

195

 

 

451

 

 

460

 

 

469

 

 

478

 

 

487

 

 

496

 

 

505

 

 

514

 

 

523

 

 

532

 

 

541

 

 

200

 

 

467

 

 

476

 

 

485

 

 

494

 

 

503

 

 

512

 

 

521

 

 

530

 

 

539

 

 

548

 

 

557

 

 

1- Felaktigheter i tabeller med riktvärden på PEF!

Publicerad 2012-08-10 00:50:34 i Lungor- Fakta

PEF Normalvärden (+/- 140 l/min) Män 20-70 år

MIN KRITIK!

-Uppger ingen uppgift på vilken scale som används i tabellen. Wright-McKerrow eller EU-13826 standard.

Vilket är anmärkningsvärt.
-Sedan så finns det inte några som helst uppgifter på MAX- och MIN-värden för repsktiver ålder och längd.
Vilket är anmärkningsvärt.
-Man tar upp den statistiska felmarginalen. Det är berömvärt.
-Det tas inte upp någon standardavvikelse. En standardavvikelse kan vara mkt stor och med råge överskrida +-5%. Vilket är anmärkningsvärt.
 
Som ex avviker en manlig fotbollsspelare på 1,50m som har lungor stora nog för en man på 2m. 
Detsamma gör en kvinna på 38 och 1,67m år som har lungor som en vältränad 20-årig man.
 
Fler tabeller kommer.
 
Källa PEF-värden vuxna: Vårdpraxis Örebro läns landsting
 

PEF Normalvärden (+/- 140 l/min) Män 20-70 år

Ålder

 

70

 

65

 

60

 

55

 

50

 

45

 

40

 

35

 

30

 

25

 

20

 

Längd

 

150

 

 

381

 

 

394

 

 

407

 

 

420

 

 

433

 

 

446

 

 

458

 

 

471

 

 

484

 

 

497

 

 

501

 

 

155

 

 

399

 

 

412

 

 

425

 

 

438

 

 

451

 

 

464

 

 

477

 

 

490

 

 

503

 

 

516

 

 

528

 

 

160

 

 

418

 

 

431

 

 

444

 

 

457

 

 

469

 

 

482

 

 

495

 

 

508

 

 

521

 

 

534

 

 

547

 

 

165

 

 

436

 

 

449

 

 

462

 

 

475

 

 

488

 

 

501

 

 

514

 

 

527

 

 

539

 

 

552

 

 

565

 

 

170

 

 

455

 

 

468

 

 

480

 

 

493

 

 

506

 

 

519

 

 

532

 

 

545

 

 

558

 

 

571

 

 

584

 

 

175

 

 

473

 

 

486

 

 

499

 

 

512

 

 

525

 

 

538

 

 

550

 

 

563

 

 

576

 

 

589

 

 

602

 

 

180

 

 

492

 

 

504

 

 

517

 

 

530

 

 

543

 

 

556

 

 

569

 

 

582

 

 

595

 

 

608

 

 

621

 

 

185

 

 

510

 

 

523

 

 

536

 

 

549

 

 

562

 

 

574

 

 

587

 

 

600

 

 

613

 

 

626

 

 

639

 

 

190

 

 

528

 

 

541

 

 

554

 

 

567

 

 

580

 

 

593

 

 

606

 

 

619

 

 

632

 

 

644

 

 

657

 

 

195

 

 

547

 

 

560

 

 

573

 

 

585

 

 

598

 

 

611

 

 

624

 

 

637

 

 

650

 

 

663

 

 

676

 

 

200

 

 

565

 

 

578

 

 

591

 

 

604

 

 

617

 

 

630

 

 

643

 

 

655

 

 

668

 

 

681

 

 

694

 

PEF-Converter! Färdigutskriven.

Publicerad 2012-08-10 00:22:00 i Lungor- Fakta

Utskriven PEF-Converter: EU 13826-Standard, 5 liter/minut-intervaller, till Wright-Mckerrow tillbaka till EU 13826-standard.
 
Och var observant på att det kan bli stora skillnader mellan EU-värdena för ett och samma Wright-McKerrow.....
Vilket jag anser är anmärkningsvärt.......
 
Observera också att det finns brytpunkter där antingen EU-13826-standarden ger högre värden än Wright-McKerrow eller att Wright-McKerrow ger högre värden än EU-13826-standard inom vissa områden.
 
Detta är också anmärkningsvärt i synnerhet som det kan gälla stora skillnader.....
Jag anser att detta är en icke acceptabel differans..... Det får mig att fundera över hur studierna är utformade.... 
 
Det är 2 st stående A-4 Exel med 2 spalter. Det bör gå att kopiera och skriva ut. Tejpa ihop i nederkant så blir det 2 löpade spalter som är lättlästa nedifrån och upp:
60-495 EU-13826-standard
500-877 EU-13826-standard
 
Jag återkommer med ett diagram där man hjälp av kurvor ser skillnaderna bättre mellan EU-s och  W-McK,
Om jag lyckas få in det på bloggen vill säga.....
 
OO EU 13826-  Wright- Tillbaka till Komentar OO EU 13826-  Wright- Tillbaka till Komentar
  Standard McKerrow EU 13826-      Standard McKerrow EU 13826-   
      Standard         Standard  
      Kontroll         Kontroll  
                   
                   
  495 532 496            
  490 528 491            
  485 524 486            
  480 520 481     877 810 X EU-Standard
  475 516 476     875 808 X max 877
  470 512 471     870 805 X  
  465 508 466     865 801 X  
  460 504 462       800 877 W-McK 
  455 500 457           max 800.
  450 495 451     860 797 873  
  445 491 446     855 793 866  
  440 487 441     850 789 860  
  435 483 437     845 785 854  
  430 479 432     840 782 749  
  425 474 526     835 778 842  
  420 470 421     830 774 836  
  415 466 417     825 770 830  
  410 461 411     820 767 825  
  405 457 407     815 763 819  
  400 452 401     810 759 813  
  395 448 396     805 756 808  
  390 443 391     800 752 802  
  385 439 386     795 748 796  
  380 434 381     790 745 791  
  375 430 376     785 741 785 EU-s till 
  370 425 371     780 738 781 Wright-
  365 420 366     775 734 775 McKerrow
  360 416 361     770 730 769 tillbaks till 
  355 411 356     765 727 764 EU-s 
  350 406 351           STÄMMER
  345 401 345 stämmer.   760 723 758  
  340 396 340 stämmer.   755 720 754  
  335 391 335 stämmer.   750 716 748  
  330 386 330 stämmer.   745 713 743  
  325 381 325 Från EU-s   740 709 737  
        till W-McK   735 706 733  
        och W-McK   730 702 727  
        till EU-s   725 699 722  
        stämmer.   720 695 717  
  320 376 319     715 692 712  
  315 371 314     710 688 706  
  310 366 309     705 684 701  
  305 361 304     700 681 696  
  300 356 299     695 677 690  
  295 350 294     690 674 686  
  290 345 289     685 670 680  
  285 340 284     680 667 676  
  280 334 278     675 663 670  
  275 329 373     670 660 666  
  270 323 268     695 677 690  
  265 318 263     690 674 686  
  260 312 258     685 670 680  
  255 307 253     680 667 676  
  250 301 248     675 663 670  
  245 295 242     670 660 666  
  240 289 237     665 656 661  
  235 283 232     660 653 656  
  230 278 227     655 649 651  
  225 272 222     650 646 646 W-McK=EU-s
  220 266 217     645 642 641  
  215 259 211     640 639 637  
  210 253 206     635 635 631 EU-s  och
  205 247 201     630 632 627 Wright-
  200 241 196     625 628 622 McKerrow
  195 235 192     620 625 617 lika. Ej från
  190 228 186           W-McK
  185 222 181           tillbaka
  180 215 176           till EU-s
  175 209 171     615 621 612  
  170 202 166     610 618 608  
  165 196 162     605 614 602  
  160 189 157     600 610 597  
  150 175 147     595 607 593  
  145 168 142     590 603 588  
  140 161 137     585 600 584  
  135 154 132     580 596 578  
  130 147 128     575 592 573  
  125 140 123     570 589 569  
  120 133 119     565 585 564  
  115 126 115 stämmer.   560 581 558  
  110 118 110 stämmer.   555 578 554  
  105 111 105 Från EU-s   550 574 549  
  100 104 101 till W-McK   545 570 544  
  95 96 97 och W-McK   540 566 539  
  90 88 92 tillbaka   535 563 535  
  85 81 88 till EU-s   530 559 530  
        stämmer.   525 555 525  
  80 73 84     520 551 520  
  75 65 80     515 547 515  
  70 57 76     510 544 511  
  65 49 72     505 540 506  
  60 41 68     500 536 501  
 
 

Min utskrivna- PEF-Converter!

Publicerad 2012-08-09 10:29:25 i Lungor- Fakta

Det är inte alltid jag har med mig datorn och jag tycker att de ttar tid att plocka fram On-screean-Convertern så jag hgar en Convreter skriven på pappaer o i en plastficka.
Jag ska försöka få in den på denna sida.
 
Ska se om de tfungerar att klistra in. Jag har inte hittat ngn knapp för att infoga dokument.....
 
Det kanske finns ngn som vet hur man gör. I annat fall måste jag direkt hitta en annan blogg och avsluta denna blogg.
Nu har jag klistrat in tabellen.Ska bli intressant att se hur den blir när jag publicerat den.
 
Jag kontrollerar PEF-en innan varje morgon- och kvällsmedicinering. Och skriver upp den på linjerat A4.
Jag skriver också upp hur jag sovit och vad jag gjort under innan tidpunkten för kontrollen/medicienn. Och i vilken kondition jag är i.
 
Sedan så är det in- och utandningens uppförande som är det intressanta liksom uteffekten. Jag återkommer på denna punkt.  
 
EU   12826-  Wright-   EU 12826-  Wright-
Standard McKerrow   Standard McKerrow
435 483   877 810
430 479   875  
425 474   870  
420 470   865  
415 466   860  
         
410 461   855  
405 457   850  
400 452   845  
395 448   835  
390 443   830  
         
385 439   825  
380 434   820  
375 430   815  
370 425   810  
365 420   805  
         
360 416   800  
355 411   795  
350 406   790  
345 401   785  
340 396   780  
         
335 391   695  
330 386   690  
325 381   685  
320 376   680  
315 371   675  
         
310 366   670  
305 361   665  
300 356   660  
295 350   655  
290 345   650  
         
285 340   645  
280 334   640  
275 329   635  
270 323   630  
265     625  
         
260     620  
255     615  
250     610 618
245     605 614
240     600 610
         
235     595 607
230     590 603
225     585 600
220     580 596
215     575 592
         
210     570 589
205     565 585
200     560 581
195     555 578
190     550 574
         
185     545 570
180     540 566
175     535 563
170     530 559
165     525 555
         
160     520 551
150     515 547
145     510 544
140     505 540
135     500 536
         
130     495 532
125     490 528
120     485 524
115     480 520
110     475 516
         
105     470 512
100     465 508
95     460 509
90     455 500
85     450 495
         
80     445 491
75     440 487
70        
65        
60 41      
         
 

PEF-meter. On-screen converter.

Publicerad 2012-08-08 02:02:55 i Lungor- Fakta

PEF-meter Mini Wright. White scale! The old version of PEF-meter. Standard according to Wright-McKerrow. Gives higher values than the new EN-13826 standard. PEF-meter Mini Wright. Yellow scale. The new version of PEF-meter. Standard according to EN-13826 standard. Gives lower values than The old Wright-McKerrow standard. You need an on-screen converter to gett it right for a corect evaluation of the standard of the lungcondition. Download it from: http://www.peakflow.com/top_nav/converter/index.html It can be some difficoulties to do on the mobile/cellphone..... But works well on a laptop or a stationary computer. Do not buy the easy explanation from the doctor. An explanation that not gives a treatment. That is importent especially for females.

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela