Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Hamstringskadan!

Publicerad 2012-11-24 14:06:40 i Kategori?

Hamstringskadans rehabilitering:

Citat:
Bristningar/sträckningar i hamstrings förekommer f f a i idrotter med explosiva moment, i synnerhet om man är otränad i sin explosiva styrka, excentriska styrka och muskelkoordination. Inte sällan är smärtan bestående flera månader efter skadan, om rätt åtgärder inte sätts in. principen för behandling är att börja med träning av muskelgruppen med långsamma rörelser och högt repetitionstal (15-20 reps, 3 set, max 2 ggr/v). Successivt minskas antalet repetitioner och hastigheten i rörelsen ökas under loppet av 1-3 månader (beroende på skadans grad). Det anses viktigt att träna både den excentriska (bromsande) och koncentriska (muskelsammandragande) styrkan, något som med fördel kan vävas in i koordinationsträning med fria vikter/kroppsbelastning. För mer detaljer och exakt upplägg tar man kontakt med idrottsmedicinskt utbildad naprapat eller sjukgymnast (t ex via Idrottsdoktorn.se).
Sammanfattningsvis är det ingen idé att vila lång tid efter hamstringsskada (såvida det inte handlar om stor ruptur), trots smärta. Träningen påbörjas med liten belastning som får successivt allt mer inslag av explosivitet. Vid komplikationer bör idrottsläkare konsulteras.
Slut citat!

-------------

Damfotboll.com

Citat:
Hamstringsskada – en skada att ta på allvar
Publicerad 31 juli 2012, 09:31
Skador på Hamstringsmuskulaturen, de långa musklerna på lårets baksida – se bild, är relativt vanliga inom damfotbollen och kan många gånger orsaka lång frånvaro från träning och match. Det kan till och med vara en skada som återkommer flera gånger och därför till slut gör att den skadade individen avslutar sin fotbollskarriär. Vi ska i två artiklar ge er läsare mer kunskap kring denna skada. Vår förhoppning är att vi därigenom kan hjälpa till att minska konsekvenserna av hamstringssskadorna.

Hamstringsmusklerna
Hamstringsmusklerna består av fyra st muskler. Semitendinosus, Semimembranosus och slutligen Biceps Femoris som har ett långt och ett kort huvud och därför kan sägas vara två olika muskler där det korta huvudet ligger dolt under det långa, se bild 1. Det gemensamma ursprunget för alla muskler utom biceps korta huvud är sittbensknölen. Semimembranosus (bild2) och Semimembranous (bild 3) fäster på underbenets (tibias) insida och de två bicpesmusklerna på underbenets utsida (på både tibia och fibula) se bild 3 och 4. Samtliga fyra muskler böjer i knäleden och alla utom biceps korta muskel sträcker i höftleden. Biceps långa utåtroterar i höften och Semitendinosus och –membranosus inåtroterar i samma led.
Hamstringsskada typ 1 inträffar vanligen i Membranosus senvävnad(muskelns förankringsvävnad in mot skelettet) mycket nära sittbensknölen, se bild 2. Den vanligaste orsaken är att stor rörlighet tas ut i höftleden varvid hamstringsmuskulaturen utsätts för extrem förlängning och detta orsakar en bristning i en av hamstringsmusklerna. Den muskel som vanligtvis drabbas av denna skada är Semimembranosus som har en lång sträcka av senvävnad upp mot ursprunget på sittbensknölen (se bild). En spark efter boll uppe i luften är en situation i fotbollen där detta kan inträffa liksom då en spelaren snavar och sträcker ut benet framåt vid fallet. Stretching med för stor kraft kan också utlösa en skada av den här sorten. Vid själva skadetillfället behöver det inte göra särskilt ont, kan kännas som en liten sträckning men problemet är att sedan blir det ont så fort som muskeln belastas lite mer. Och eftersom den här skadan så gott som alltid sker i senvävnaden så har den en mycket lång läkningstid, längre ju närmare sittbensknölen skadan sitter. Senvävnad är mycket stark men den har dåliga förutsättningar för läkning vilket innebär att då den väl ”går sönder” kravs ett omfattande och långvarigt arbete för att få den tålig mot belastning igen. Och det krävs då att den skadade tränar succesivt stegrad rehab regelbundet under lång tid (kan röra sig om 6-12 månader) och samtidigt undviker sådan träning som kan göra att skadan slås upp igen. Om den skadade bara fortsätter och ”kör på” är den samlade erfarenheten att skadan kommer att återkomma gång efter gång och muskeln aldrig mer får en hållfasthet som klarar av tung belastning.

Hamstringsskada typ 2 inträffar vanligen i själva muskelvävnaden i det långa huvudet av den muskel som heter Biceps Femoris(bild 4). Själva skadetillfället är ofta mycket dramatiskt där spelaren faller till marken och har stora smärtor. Grundorsaken är här att muskeln utvecklar stor kraft och i samband med det sker en brisning i själva muskeln. Inträffar oftast vid snabb löpning. Forskning har visat att ju närmare sittbensknölen själva skadan sitter desto längre är läkningstiden. Besvären efter den här skadan är den första tiden stora och den skadade behöver ofta använda kryckkäppar. Det är inte ovanligt med svullnad och missfärgning på lårets baksida på grund av de blödningar som uppstår vid denna skada. Med rätt rehabträning kan dock spelaren vara tillbaka till sin idrott betydligt snabbare är vid en hamstringsskada typ 1, vanligtvis inom 5 – 20 veckor.
Akut omhändertagande - rehabilitering
Akuta åtgärder vid en hamstringsskada är som vid andra muskelskador tryck och högläge samt initialt vila och avlastning med kryckkäppar. När det gäller rehabilitering av denna skada återkommer vi i nästa nummer. Vi vill dock trycka på att det här är en skada som verkligen ska tas på allvar och att rehabiliteringen ska ske under ledning av inom området kunnig sjukgymnast/ naprapat och gärna i samarbete med spelarens tränare. När det gäller den skada som vi här kallat typ 1 så är det tyvärr vanligt att den inte tas på allvar från början vilket kan orsaka onödigt lång frånvaro från träning och spel.
Enligt Carl Askling, som forskat på denna skada i många år och nu enbart arbetar med rehab av hamstringsskador, så är det mycket viktigt att ta tag i den här skadan genast då den inträffar. Se till att få kontakt med en kompetent sjukgymnast/naprapat som behärskar rehablitering av den här skadan och få ett rehabprogram som följs upp kontinuerligt.
Carls erfarenhet är att det är alldeles för vanligt med återfall när det gäller Hamstringsskador. Orsaken till detta är ingen eller felaktig rehab och för tidig återgång till idrotten, eller i sämsta fall en kombination av dessa anledningar!
Forskningsresultat hamstringsskador inom fotbollen
Forskning inom fotbollen har visat att den övervägande delen av hamstringsskador inträffar under match och då framför allt i slutet av första och andra halvlek och att risken för denna skada ökar med stigande ålder. I ett damelitlags trupp omfattande 25 spelare förekommer det ca 10 st allvarligare muskelskador på en säsong och ungefär hälften av dem är hamstringsskador. Inom elitfotboll generellt så finns det ett klart samband mellan antalet återfallsskador och storleken på lagets medicinska team som kan ge spelaren möjlighet till individuellt utformad rehabilitering. De lag som har mindre resurser på detta område har ungefär 25 % återfallsskador medan de lag som satsat på ett mer omfattande medicinskt team endast har 10% återfallsskador.

Lära dig mer om detta?
De behandlare och tränare som vill lära sig mer om Hamstringsskador och deras rehabilitering rekommenderar vi varmt Cars Asklings årliga kurser i november på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Den innehåller en mycket matnyttig blandning av teori och praktiska övningar och erfarenheter. Carl är sjukgymnast och hans omfattande forskning inom detta ämne är bland det bästa som finns i världen. Carls e-mail adress är carl.askling@gih.se

Källor till denna artikel
Fakta till denna artikel är hämtad från Carl Asklings kurs och forskning samt även från en föreläsning av professor Jan Ekstrand som gjort studier på Hamstringsskador inom fotbollen. Artikeln är i sin helhet hämtad ifrån Marta Fotbollsmagasin. Detta är del 1 av 2.
Text: Torsten Larsson Leg Sjukgymnast Metropolen/Bodynfo & Karin Holmberg, leg sjukgymnast Metropolen
Illustrationer: Bertil Nordström, Besteco, Samtliga verksamma i Östersund
Taggar: Hamstringsskada
Slut citat!

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela